ฉนวนกันความร้อน คืออะไร

ก่อนที่เราจะรู้ว่าฉนวนกันความร้อนคืออะไรนั้น เรามารู้จักกับคำว่า ” การนำความร้อน ” กันก่อนดีกว่า การนำความร้อน คือ การส่งผ่านความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยตัวกลาง ถ้าให้ยกตัวอย่างคงเป็น การที่เราใช้ตะเกียบ “โลหะ” คีบปิ้งย่างซักพักหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าตะเกียบนั้น “ร้อน” แสดงว่าตะเกียบนั้น “นำความร้อนได้ดี” แต่การใช้ตะเกียบ “ไม้” เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่ร้อน แสดงว่าไม้ “นำความร้อนไม่ดี” จากที่กล่าวมาคือ วัสดุที่นำความร้อนไม่ดีนั้น เราจะเรียกกันว่า ” ฉนวนความร้อน ” นั่นเอง

  • ฉนวนกันความร้อนที่ดีเป็นอย่างไร

จากที่อธิบายมาคงจะพอเข้าใจกันแล้วว่า ฉนวนกันความร้อนคืออะไร ทีนี้เราจะมาพูดถึงกันว่า ฉนวนกันความร้อนที่ดีนั้นเป็นอย่างไร ทุกคนเข้าใจแล้วว่า ฉนวนกันความร้อนที่ดีนั้น เมื่อถือไปนานๆแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าร้อน แต่ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าฉนวนชนิดไหนที่เราจะถือไว้ได้นานกว่ากัน เช่น แก้ว ไม้ พลาสติก กระดาษ จากทุกอย่างนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ ” นำความร้อนไม่ดี ” เราจะเปรียบเทียบโดยค่าค่าหนึ่งที่เรียกว่า ” ค่าการนำความร้อน หรือ k – value ” โดย

( ตารางเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน )

วัสดุ ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ( k )
แก้ว 1.05
ไม้ 0.17
พลาสติก 0.03
กระดาษ 0.05

จะเห็นได้ว่า พลาสติก มีค่า k – value ต่ำสุด ถือว่านำความร้อนได้แย่ที่สุด หรือเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีนั่นเอง
เรารู้จักค่า k-value กันมาแล้วที่นี้ในฉนวนกันความร้อนจะมี option เสริมต่างๆ อีกมากมาย ทั้งแบบชนิด น้ำเบา ไม่ลามไฟ ไม่ให้น้ำซึมผ่าน ป้องกันแรงกดทับได้ดี และ ฯลฯ ให้เลือกใช้แล้วแต่ชนิดของวัสดุ

แบ่งปันเรื่องราว