ค่าการกันเสียงของผนัง ROCKWOOL

ผนังกันเสียง โดยปกติจะติดตั้งเป็นผนังเบา (Drywall) ที่ใช้โครงคร่าว C-line และ U-line ใส่ฉนวนกันเสียงในช่องผนังและปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด แล้วก่อนที่เราจะติดตั้งผนังกันเสียง เราอยากได้ผนังที่กันเสียงได้มาก ๆ แต่ไม่รู้ว่าจะประกอบผนังออกมารูปแบบไหนดี เราจึงทำเป็นคู่มือที่จะใช้เลือกรูปแบบผนังกันเสียง

โดยจะเป็นผนังยิปซัมประกอบกับฉนวนใยหิน ROCKWOOL รุ่น Safe ’n’ Silent Pro 330 (ความหนาแน่น 40 กก./ลบ.ม.) , Safe ’n’ Silent Pro 350 (ความหนาแน่น 60 กก./ลบ.ม.) และ Safe ’n’ Silent Pro 370 (ความหนาแน่น 80 กก./ลบ.ม.) ที่ความหนา 50 มม., 75 มม. และ 100 มม.

*ค่า STC จะเป็นค่าประมาณคร่าว ๆ ที่จะบอกว่าระบบผนังจะสามารถกันเสียงได้กี่เดซิเบล (dB)

3T แนะนำ

สามารถอ่านเรื่องเกี่ยวกับฉนวนกันเสียงได้ที่บทความนี้

สามารถอ่านคุณสมบัติฉนวนใยหิน ROCKWOOL ได้ที่บทความนี้

ผนังกันเสียง ROCKWOOL ที่ใช้แผ่นยิปซัมความหนา 9 มม.

ผนังเบาใส่ฉนวน ROCKWOOL ปิดด้วยแผ่นยิปซัม 9 มม. 1 ชั้น

ผนังเบาใส่ฉนวน ROCKWOOL ปิดด้วยแผ่นยิปซัม 9 มม. 1 ชั้น

รูปแบบฉนวนกันเสียงผนังที่ใช้แผ่นยิปซัมความหนา 9 มม.

ฉนวน ROCKWOOL

Gypsum Board STC
Safe ’n’ Silent Pro 330 หนา 50 มม.

9 มม.

35
Safe ’n’ Silent Pro 350 หนา 50 มม.

9 มม.

36
Safe ’n’ Silent Pro 370 หนา 50 มม.

9 มม.

36
Safe ’n’ Silent Pro 330 หนา 75 มม.

9 มม.

36
Safe ’n’ Silent Pro 350 หนา 75 มม.

9 มม.

37
Safe ’n’ Silent Pro 370 หนา 75 มม.

9 มม.

37
Safe ’n’ Silent Pro 330 หนา 100 มม.

9 มม.

40

Safe ’n’ Silent Pro 350 หนา 100 มม.

9 มม. 41

Safe ’n’ Silent Pro 370 หนา 100 มม.

9 มม. 41

ผนังกันเสียง ROCKWOOL ที่ใช้แผ่นยิปซัมความหนา 12 มม.

ผนังเบาใส่ฉนวน ROCKWOOL ปิดด้วยแผ่นยิปซัม 12 มม. 1 ชั้น

ผนังเบาใส่ฉนวน ROCKWOOL ปิดด้วยแผ่นยิปซัม 12 มม. 1 ชั้น

รูปแบบฉนวนกันเสียงผนังที่ใช้แผ่นยิปซัมความหนา 12 มม.

ฉนวน ROCKWOOL

Gypsum Board STC
Safe ’n’ Silent Pro 330 หนา 50 มม.

12 มม.

40
Safe ’n’ Silent Pro 350 หนา 50 มม.

12 มม.

40
Safe ’n’ Silent Pro 370 หนา 50 มม.

12 มม.

40
Safe ’n’ Silent Pro 330 หนา 75 มม.

12 มม.

42
Safe ’n’ Silent Pro 350 หนา 75 มม.

12 มม.

42
Safe ’n’ Silent Pro 370 หนา 75 มม.

12 มม.

43
Safe ’n’ Silent Pro 330 หนา 100 มม.

12 มม.

46

Safe ’n’ Silent Pro 350 หนา 100 มม.

12 มม. 47

Safe ’n’ Silent Pro 370 หนา 100 มม.

12 มม. 48

ผนังกันเสียง ROCKWOOL ที่ใช้แผ่นยิปซัมความหนา 9 มม. จำนวน 2 แผ่น

ผนังเบาใส่ฉนวน ROCKWOOL ปิดด้วยแผ่นยิปซัม 9 มม. 2 ชั้น

ผนังเบาใส่ฉนวน ROCKWOOL ปิดด้วยแผ่นยิปซัม 9 มม. 2 ชั้น

รูปแบบฉนวนกันเสียงผนังที่ใช้แผ่นยิปซัมความหนา 9 มม. จำนวน 2 แผ่น

ฉนวน ROCKWOOL

Gypsum Board STC
Safe ’n’ Silent Pro 330 หนา 50 มม.

9 มม. x 2

49
Safe ’n’ Silent Pro 350 หนา 50 มม.

9 มม. x 2

49
Safe ’n’ Silent Pro 370 หนา 50 มม.

9 มม. x 2

50
Safe ’n’ Silent Pro 330 หนา 75 มม.

9 มม. x 2

51
Safe ’n’ Silent Pro 350 หนา 75 มม.

9 มม. x 2

52
Safe ’n’ Silent Pro 370 หนา 75 มม.

9 มม. x 2

53
Safe ’n’ Silent Pro 330 หนา 100 มม.

9 มม. x 2

55

Safe ’n’ Silent Pro 350 หนา 100 มม.

9 มม. x 2 56

Safe ’n’ Silent Pro 370 หนา 100 มม.

9 มม. x 2 57

ผนังกันเสียง ROCKWOOL ที่ใช้แผ่นยิปซัมความหนา 12 มม. จำนวน 2 แผ่น

ผนังเบาใส่ฉนวน ROCKWOOL ปิดด้วยแผ่นยิปซัม 12 มม. 2 ชั้น

ผนังเบาใส่ฉนวน ROCKWOOL ปิดด้วยแผ่นยิปซัม 12 มม. 2 ชั้น

รูปแบบฉนวนกันเสียงผนังที่ใช้แผ่นยิปซัมความหนา 12 มม. จำนวน 2 แผ่น

ฉนวน ROCKWOOL

Gypsum Board STC
Safe ’n’ Silent Pro 330 หนา 50 มม.

12 มม. x 2

54
Safe ’n’ Silent Pro 350 หนา 50 มม.

12 มม. x 2

55
Safe ’n’ Silent Pro 370 หนา 50 มม.

12 มม. x 2

56
Safe ’n’ Silent Pro 330 หนา 75 มม.

12 มม. x 2

57
Safe ’n’ Silent Pro 350 หนา 75 มม.

12 มม. x 2

58
Safe ’n’ Silent Pro 370 หนา 75 มม.

12 มม. x 2

58
Safe ’n’ Silent Pro 330 หนา 100 มม.

12 มม. x 2

60

Safe ’n’ Silent Pro 350 หนา 100 มม.

12 มม. x 2 60

Safe ’n’ Silent Pro 370 หนา 100 มม.

12 มม. x 2 61

วิธีการติดตั้งผนังฉนวนกันเสียงด้วยฉนวนใยหิน ROCKWOOL

ตั้งโครงผนังเบาโดยเว้นระยะห่างที่ 40 ซม. หรือ 60 ซม.

(ภาพ - ตั้งโครงผนังเบาโดยเว้นระยะห่างที่ 40 ซม. หรือ 60 ซม. )

1. ตั้งโครงโดยเว้นระยะห่างที่ 40 ซม. หรือ 60 ซม. เพื่อเป็นช่องสำหรับใส่ฉนวนกันเสียง

กดแผ่นฉนวนเข้าไปในโครงผนัง

(ภาพ - กดแผ่นฉนวนเข้าไปในโครงผนัง)

2. ใส่แผ่นฉนวนเข้าไปในช่องโครงผนัง

กดแผ่นฉนวนเข้าในโครงผนัง

(ภาพ - กดแผ่นฉนวนเข้าในโครงผนัง)

3. กดแผ่นเข้าในช่องผนัง

ปล่อยให้ฉนวนคืนตัว

(ภาพ - ปล่อยให้ฉนวนคืนตัว)

4. ปล่อยแผ่นให้ฉนวนกันเสียงคลายตัว

หลังจากติดตั้งฉนวนเสร็จแล้วให้ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัม

(ภาพ - หลังจากติดตั้งฉนวนเสร็จแล้วให้ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัม)

5. นำแผ่นยิปซัมมายิงสกูรปิดให้เรียบร้อย

ตารางแนะนำค่าการกันเสียงที่เหมาะสมกับห้องประเภทต่าง ๆ

ประเภทของห้อง

STC
(dB)

ฟังชั้นที่แนะนำ

ราคาต่อตารางเมตร

ห้องนั่งเล่น

30

Gypsum Board 9 mm x 1
Safe ’n’ Silent Pro330 thk. 50 mm.
Gypsum Board 9 mm x 1

865

ห้องทำงาน, ห้องนอน 44 Gypsum Board 12 mm x 1
Safe ’n’ Silent Pro330 thk. 100 mm.
Gypsum Board 12 mm x 1

1495

ห้องน้ำ 38 Gypsum Board 9 mm x 2
Safe ’n’ Silent Pro330 thk. 50 mm.
Gypsum Board 9 mm x 2

1125

สำนักงานทั่วไป 38 Gypsum Board 9 mm x 2
Safe ’n’ Silent Pro330 thk. 50 mm.
Gypsum Board 9 mm x 2

1125

สำนักงานที่เน้นความเป็นส่วนตัว 44 Gypsum Board 12 mm x 1
Safe ’n’ Silent Pro330 thk. 100 mm.
Gypsum Board 12 mm x 1

1495

ห้องทำงานระดับผู้บริหาร

50

Gypsum Board 9 mm x 2
Safe ’n’ Silent Pro330 thk. 75 mm.
Gypsum Board 9 mm x 2

1412

ห้องพักภายในโรงแรม

55

Gypsum Board 12 mm x 2
Safe ’n’ Silent Pro350 thk. 50 mm.
Gypsum Board 12 mm x 2

1795

ห้องฟังเพลง

60

Gypsum Board 12 mm x 2
Safe ’n’ Silent Pro330 thk. 100 mm.
Gypsum Board 12 mm x 2

1795

โรงภาพยนต์

60

Gypsum Board 12 mm x 2
Safe ’n’ Silent Pro330 thk. 100 mm.
Gypsum Board 12 mm x 2

1795

ราคาวัสดุคร่าว ๆ

  • อ้างอิงราคาแผ่นยิปซัม จาก Furling line
  • อ้างอิงราคาแผ่นฉนวน ROCKWOOL จาก 3T-INSULATION

แบ่งปันเรื่องราว