วิธีหุ้มฉนวนท่อดักแอร์ (Ductwork Insulation) ด้วยฉนวนยางดำ

การติดตั้งฉนวนสำหรับท่อดักแอร์ (Ductwork Insulation) ให้ถูกต้องก็เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำและรักษาอุณหภูมิภายในระบบให้เป็นไปตามการออกแบบ ในบทความนี้จะบอกถึงวิธีการติดตั้งฉนวนยางดำ (Close-cell Insulation) และเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ติดตั้งได้สวยงามทั้งการการหุ้มท่อดักแอร์และหน้าแปลนท่อดักท์

3T แนะนำ

ถ้าหากสนใจประเภทของฉนวนยางดำ (Close-cell Insulation) ว่าแตกต่างกันอย่างไร ทั้งชนิด NBR (Nitrile-Butadiene Rubber) และ EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomer)    หรือฉนวนยางดำ Class 1, Class 0 และ FM Approved คืออะไร แตกต่างอย่างไร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

สามารถอ่านวิธีการติดตั้งฉนวนยางดำ สำหรับติดตั้งท่อความเย็น (Cold pipe Insulation) ได้ที่นี่

การหุ้มฉนวนท่อดักแอร์ สี่เหลี่ยมด้วยฉนวนยางดำชนิดแผ่น

ทำการวัดขนาดและพื้นที่ของท่อดักท์แอร์ และตัดฉนวนตามขนาดดังนี้

ท่อดักแอร์

ภาพ - ขนาดฉนวนยางดำสำหรับท่อดักแอร์

a = ความกว้างท่อดักท์ + 5 มม.
b = ความสูงท่อดักท์ + 5 มม. + ความหนาฉนวน
c = ความกว้างท่อดักท์ + 5 มม. + (2 x ความหนาฉนวน)

3T แนะนำ

เผื่อความยาวของฉนวนด้านละ 2.5 มม. เพราะเมื่อติดตั้งน้ำหนักฉนวนจะทำให้ฉนวนแอ่นตัวหรือเกิดการกดทับกันทำให้ความกว้างฉนวนลดลง

ทากาวที่ผิวท่อดักแอร์และฉนวนยางดำเป็นชั้นฟิล์มบางๆ

ภาพ - ทากาวที่ผิวท่อดักแอร์และฉนวนยางดำเป็นชั้นฟิล์มบางๆ

ทากาวที่ผิวท่อดักแอร์และผิวฉนวนยางดำเป็นชั้นฟิล์มบางๆ

รอให้กาวทาฉนวนยางดำแห้งจึงวางฉนวนลงบนท่อดักแอร์

ภาพ - รอให้กาวทาฉนวนยางดำแห้งจึงวางฉนวนลงบนท่อดักแอร์

รอให้กาวแห้ง ทดสอบโดยการแตะด้วยนิ้วมือ ( Fingernail Test ) ติดตั้งฉนวนยางดำโดยจับให้ขอบของฉนวนแต่ละด้านแนบสนิทกัน

ลำดับในการติดตั้งฉนวนโดยเริ่มจากด้านที่ 1 ก่อนและทำด้านที่ 3 เป็นด้านสุดท้าย

ภาพ - ลำดับในการติดตั้งฉนวนโดยเริ่มจากด้านที่ 1 ก่อนและทำด้านที่ 3 เป็นด้านสุดท้าย

การติดตั้งฉนวนยางดำให้เริ่มจาากบริเวณด้านล่างของท่อดักแอร์ก่อน (ด้านที่ 1) จากนั้นให้ทำด้านข้างทั้ง 2 ด้าน (ด้านที่ 2a และ 2b) และด้านบน (ด้านที่ 3) เป็นฝั่งสุดท้าย

เว้นระยะทากาว 5 - 10 มม. บริเวณรอยต่อของฉนวนและติดตั้งให้ฉนวนซ้อนทับกัน 5 - 10 มม.

ภาพ - เว้นระยะทากาว 5 - 10 มม. บริเวณรอยต่อของฉนวนและติดตั้งให้ฉนวนซ้อนทับกัน 5 - 10 มม.

บริเวณรอยต่อของฉนวนยางดำ เราจะต้องเหลือระยะให้ฉนวนเกยทับกันที่ 5 – 10 มม. และในระยะ 5 – 10 มม. นี้เราจะไม่ทากาวที่ฉนวนและบริเวณผิวท่อดักแอร์

เอาฉนวนยางดำที่ซ้อนเกยกันบริเวณรอยต่อ กดลงไปให้แนบชิดกับฉนวนส่วนด้านหน้า

ภาพ - เอาฉนวนยางดำที่ซ้อนเกยกันบริเวณรอยต่อ กดลงไปให้แนบชิดกับฉนวนส่วนด้านหน้า

เราจะกดฉนวนส่วนที่ซ้อนเกยกันลงไปให้แนบสนิทกัน ระยะที่ซ้อนเกยกันสามารถกดลงไปได้เพราะฉนวนยางดำมีลักษณะนิ่มและเมื่อฉนาวนยางดำคืนตัวจะกดกับฉนวนส่วนด้านหน้าทำให้แนบสนิทกัน

หลังจากกดฉนวนลงไปแล้วให้เรานำกาวสำหรับทาฉนวนยางดำทำการซีลรอยต่อให้แนบสนิทอีกครั้ง

การหุ้มฉนวนท่อดักแอร์ สี่เหลี่ยมด้วยฉนวนยางดำชนิดแผ่น เคลือบกาว

ก่อนติดตั้งฉนวนยาดำให้ทำความสะอาดผิวท่อดักแอร์ก่อนการติดตั้งเพื่อล้างคราบน้ำมัน จาระบีและเศษฝุ่นต่างๆออกก่อน

การติดตั้งฉนวนยางดำฉนวนชนิดเคลือบกาวในตัว

ภาพ - การติดตั้งฉนวนยางดำฉนวนชนิดเคลือบกาวในตัว

ลอกกระดาษกาวออกในระยะ 10 – 20 ซม. และติดฉนวนเข้ากับผิวท่อดักแอร์เพื่อให้แน่ใจว่าฉนวนจะติดกับผิวท่ออย่างแนบสนิท

จับขอบฉนวนให้เหลื่อมจากท่อดักท์ด้านละ 5 มม. และลอกกระดาษกาวช้าๆ

ภาพ - จับขอบฉนวนให้เหลื่อมจากท่อดักท์ด้านละ 5 มม. และลอกกระดาษกาวช้าๆ

หลังจากติดในระยะ 10 – 20 ซม. แล้วเราจะจับให้ขอบด้านข้างของฉนวนเหลื่อมออกมาจากผิวของท่อดักแอร์ด้านละ 5 มม. เพื่อเป็นระยะกดทับให้กับตัวฉนวน จากนั้นค่อยๆ ลอกกระดาษกาวออกอย่างช้าๆ

ใช้การซีลรอยต่อ

ใช้การซีลรอยต่อ

ใช้กาวทาฉนวนยางดำในการซีลรอยต่อของฉนวนเพื่อให้ฉนวนแนบสนิทกัน

การหุ้มฉนวนหน้าแปลนท่อดักแอร์

การหุ้มหน้าแปลนท่อดักแอร์ด้วย ฉนวนยางดำชนิดท่อ

ในบางครั้งที่ฉนวนยางดำชนิดท่อเหลือจากการใช้งานเราสามารถนำมาใช้หุ้มหน้าแปลนท่อดักท์ได้

แบ่งฉนวนยางดำชนิดท่อเป็น 2 ท่อตามแนวยาวให้มีขนาดเท่ากับความยาวหน้าแปลนท่อดักท์

แบ่งฉนวนยางดำชนิดท่อเป็น 2 ท่อตามแนวยาวให้มีขนาดเท่ากับความยาวหน้าแปลนท่อดักท์

1.  ผ่าฉนวนยางดำชนิดท่อตามแนวยาวของฉนวนให้เป็น 2 ส่วนที่มีขนาดเท่ากัน โดยใช้ความหนาฉนวนเท่ากับความหนาที่หุ้มท่อดักแอร์
2.  วัดระยะความยาวของหน้าแปลนท่อดักท์ทั้ง 4 ด้านเพื่อตัดความยาวฉนวน
3.  เมื่อได้ระยะหน้าแปลนแล้วให้ตัดฉนวนด้วยมุม 45°
4.  ตัดฉนวนตามความยาวของด้านที่เหลืออีก 3 ด้าน

ใช้กาวทาฉนวนบริเวณที่ตัดมุม 45° เพื่อทำเป็นกรอบของหน้าแปลน

ใช้กาวทาฉนวนบริเวณที่ตัดมุม 45° เพื่อทำเป็นกรอบของหน้าแปลน

5. รอให้กาวแห้ง โดยใช้นิ้วมือในการทดสอบว่ากาวแห้งรึยัง

ติดตั้งโดยนำบริเวณร่องของฉนวนครอบขอบของหน้าแปลนท่อดักแอร์และใช้กาวทาฉนวนทามุมด้านสุดท้าย

ติดตั้งโดยนำบริเวณร่องของฉนวนครอบขอบของหน้าแปลนท่อดักแอร์และใช้กาวทาฉนวนทามุมด้านสุดท้าย

6. ใช้กาวทาฉนวนซีลรอบของกรอบฉนวนเป็นอันเสร็จสิ้น

การหุ้มหน้าแปลนท่อดักแอร์ด้วย ฉนวนยางดำชนิดแผ่น

14

Single strip method – ตัดแผ่นฉนวนยางดำออกตามความยาวของหน้าแปลนแต่ละด้าน และแปะแผ่นฉนวนครอบหน้าแปลนโดยใช้กาวทาฉนวน

กาวใช้งาน – ใช้ได้เมื่อความหนาฉนวนมีขนาดใกล้เคียงกับความกว้างของหน้าแปลน

15

Three side box method – ในแต่ละด้านจะตัดแผ่นฉนวนขึ้นมาเพื่อครอบหน้าแปลนท่อดักท์

การใช้งาน – ใช้เมื่อความกว้างของหน้าแปลนแตกต่างกับความหนาของฉนวนค่อนข้างมาก

16

Continuous single strip method – ตัดฉนวนชนิดแผ่นเป็นเส้นที่มีความยาวรวมของหน้าแปลนทั้ง 4 ด้าน และทำการแปะคร่อมทับหน้าแปลนท่อดักท์

การใช้งาน – ใช้เมื่อมีเวลาในการติดตั้งน้อยแต่มีข้อเสียคือค่อนข้างสิ้นเปลืองฉนวน

ฉนวนยางดำสำหรับหุ้มท่อดักท์แอร์

แหล่งที่มา

แบ่งปันเรื่องราว