งานระบบหลังคา

หลังคาเปรียบเสมือนหมวกที่ปกป้องคุณจากแสงแดดและความร้อน รวมถึงสภาพอากาศภายนอก คุณซึ่งอยู่ภายใต้หลังคาที่อบอุ่นจะอยู่ภายใต้ความปลอดภัย สะดวกสบายอย่างยิ่ง

งานระบบหลังคา คือ ส่วนที่รับความร้อนโดยตรงจากอากาศภายนอกและส่งผ่านเข้ามาสู่ภายในอาคาร ทำให้เครื่องปรับอากาศภายในทำงานหนักมากขึ้น การติดตั้งฉนวนงานหลังคาช่วยลดความร้อนที่ส่งผ่านลงมาได้ ทั้งยังลดภาระของเครื่องปรับอากาศจึงส่งผลให้ค่าไฟปรับลดลงมาด้วย ทั้งยังลดเสียงของฝนที่ตกกระทบกับหลังคา ในช่วงฝนตกหนักได้อีกด้วย

ฉนวนที่ติดตั้งภายใต้ฉนวนหลังคานั้น มีหลายชนิดทั้งแบบ ใยหิน ใยแก้ว PE ยางดำ หรือโฟมพ่น ซึ่งตามแต่เลือกใช้จะติดตั้งในบริเวณใต้หลังคาของอาคารโรงเรือน หรือบนพักได้เลย

งานระบบหลังคา

หลังคาเปรียบเสมือนหมวกที่ปกป้องคุณจากแสงแดดและความร้อน รวมถึงสภาพอากาศภายนอก คุณซึ่งอยู่ภายใต้หลังคาที่อบอุ่นจะอยู่ภายใต้ความปลอดภัย สะดวกสบายอย่างยิ่ง

งานระบบหลังคา คือ ส่วนที่รับความร้อนโดยตรงจากอากาศภายนอกและส่งผ่านเข้ามาสู่ภายในอาคาร ทำให้เครื่องปรับอากาศภายในทำงานหนักมากขึ้น การติดตั้งฉนวนงานหลังคาช่วยลดความร้อนที่ส่งผ่านลงมาได้ ทั้งยังลดภาระของเครื่องปรับอากาศจึงส่งผลให้ค่าไฟปรับลดลงมาด้วย ทั้งยังลดเสียงของฝนที่ตกกระทบกับหลังคา ในช่วงฝนตกหนักได้อีกด้วย

ฉนวนที่ติดตั้งภายใต้ฉนวนหลังคานั้น มีหลายชนิดทั้งแบบ ใยหิน ใยแก้ว PE ยางดำ หรือโฟมพ่น ซึ่งตามแต่เลือกใช้จะติดตั้งในบริเวณใต้หลังคาของอาคารโรงเรือน หรือบนพักได้เลย

งานหลังคา

รูปแบบงานหลังคา

งานระบบหลังคาแบบเรียบ
ระบบหลังคาแบบเรียบ
งานระบบหลังคาแบบลอน
หลังคาเมลทัลชีท 1 ชั้น | หลังคาเมทัลชีท 2 ชั้น
หลังคากระเบื้องดินเผา
งานหลังคา

รูปแบบงานหลังคา

งานหลังคาแบบเรียบ
งานหลังคาแบบเรียบ
งานหลังคาแบบลอน

หลังคาเมลทัลชีท 1 ชั้น | หลังคาเมทัลชีท 2 ชั้น
หลังคากระเบื้องดินเผา