การคำนวณความหนาฉนวนใยหิน ROCKWOOL ด้วยโปรแกรม RockAssist

ในงานหุ้มท่อร้อนหรือหุ้มถังความร้อน เราจะใช้ฉนวนใยหิน ROCKWOOL หุ้มอุปกรณ์เพื่อรักษาค่าพลังงานและเพื่อป้องกันอันตรายมาโดนพนักงานที่ทำงานในพื้นที่

RockAssist คืออะไร

Rockassist คือ โปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณ เพื่อหาความหนาของฉนวนใยหิน ในการหุ้มอุปกรณ์ความร้อน ต่างๆ โดยจะมีข้อมูลให้เลือกทั้งแบบผิวเรียบ (Flat Surface) และตามขนาดท่อต่างๆ (Pipe Section)

วิธีการใช้งาน RockAssist

RockAssist เป็นโปรแกรมของ ROCKWOOL ที่ใช้เพื่อคำนวณหาระบบฉนวนเพื่อแก้ปัญหาความร้อนในโรงงานทั้งระบบท่อความร้อน และถังความร้อน สามารถลงทะเบียนใช้งานได้ตามลิ้งนี้ >>>> https://www.rockassist-asia.com

การสมัครใช้งาน RockAssist Asia

การสมัครใช้งาน rockassist asia ของ rockwool

การสมัครใช้งาน rockassist asia ของ rockwool

เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของ RockAssist อันดับแรกเราจะต้องสมัครใช้งานกันก่อน

 1. คลิกที่ปุ่ม Register เพื่อลงทะเบียนใช้งาน
 2. หลังจากลงทะเบียนเสร็จเราจะได้รับอีเมลล์ยืนยันให้สามารถใช้งานได้
 3. กรอก e-mail และ password จากนั้นทำการ log-in เพื่อเข้าใช้งาน
หน้าต่าการคำนวณ RockAssist

หน้าต่าง RockAssist จะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ input และ output

หลังจากที่เรา log-in เข้ามาใช้งานเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นหน้าจอแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

 • input (ข้อมูลที่เราจะใส่เข้าไปเพื่อใช้ในการคำนวณ)
 • Output (ผลลัพธ์จากการคำนวณจะแสดงผลออกมาในรูปแบบของกราฟและตาราง)

TYPE OF CALCULATION

รูปแบบการคำนวณของ RockAssist

การคำนวณของ RockAssist มีทั้งหมด 7 รูปแบบ

เรามาดูหน้าต่างแรกของช่อง Input จะมีชื่อว่า TYPE OF CALCULATION ในช่องของ TYPE OF CALCULATION จะเป็นรูปแบบในการคำนวณว่าเราต้องข้อมูลผลลัพธ์เป็นอะไร

1.) Quick check: heat loss(q), T & CO2 savings

 • การคำนวณหาความหนาฉนวนกันความร้อนแบบรวดเร็วมีค่า Parameter ที่ไม่เยอะ

2.) Detail check: heat loss(q), T & CO2 savings

 • การคำนวณหาความหนาฉนวนกันความร้อนแบบละเอียดมีค่า Parameter เยอะ

3.) Multiple Insulation layers: heat loss(q), T & CO2 savings

 • การคำนวณหาความหนาฉนวนที่มีการหุ้มวัสดุหลากหลายชนิดซ้อนทับกัน

4.) Cooling of stagnant medium at given cooling time

 • การคำนวณหาความหนาฉนวนที่ใช้งานเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในระบบ ตามระยะเวลาที่กำหนด

5.) Cooling of stagnant medium at given end temperature

 • การคำนวณหาความหนาฉนวนที่ใช้งานเพื่อรักษาไม่ให้อุณหภูมิไม่ให้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

6.) Cooling of flowing medium

 • การคำนวณหาความหนาฉนวนและอุณหภูมิของไหลหลังจากหุ้มฉนวน

7.) Freezing time of stagnant medium

 • การคำนวณหาความหนาฉนวนเพื่อป้องกันของไหลแข็งตัว

Object

Object ในหน้าต่าง RockAssist มี 3 แบบ

Object ในหน้าต่าง RockAssist มี 3 แบบ

Object จะหมายถึงวัตถุที่ใช้ในการบรรจุของไหลจะมีทั้งหมด 3 แบบ

 • ท่อ (Pipe)
 • พื้นผิวเรียบ (Flat Surface)
 • ถังบรรจุและถังความดัน (Tank / Vessel)

Pipe

ถ้าหากว่าเราเลือก Object เป็นท่อ หน้าจอจะขึ้น Parameter 4 ตัว คือ

 1. ขนาดท่อ (Diameter) – ขนาดท่อเป็นหน่วยหุนและนิ้ว
 2. แนวท่อ (Orientation of object) – แนวนอน (Horizontal) และแนวตั้ง (Vertical)
 3. ความยาวท่อ (Pipe length) – ความยาวหน่วยเป็นเมตร
 4. อุณหภูมิของไหล (Operating Temperature) – อุณหภูมิของไหลหน่วยเป็น ºC

Flat surface

ถ้าหากว่าเราเลือก Object เป็นพื้นผิวเรียบ หน้าจอจะขึ้น Parameter 4 ตัว คือ

 1. ขนาดความยาวพื้นผิว (length of flat area) – ความยาวหน่วยเป็นเมตร
 2. ขนาดความกว้างพื้นผิว (width of flat area) – ความกว้างหน่วยเป็นเมตร
 3. แนวพื้นผิว (Orientation of object) – แนวนอน (Horizontal) และแนวตั้ง (Vertical)
 4. อุณหภูมิของไหล (Operating Temperature) – อุณหภูมิของไหลหน่วยเป็น ºC

Tank / Vessel

ถ้าหากว่าเราเลือก Object เป็นถังบรรจุและถังความดัน หน้าจอจะขึ้น Parameter 4 ตัว คือ

 1. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถัง (Diameter) – ความยาวหน่วยเป็นเมตร
 2. ขนาดความกว้างพื้นผิว (Length) – ความกว้างหน่วยเป็นเมตร
 3. แนวพื้นผิว (Orientation of object) – แนวนอน (Horizontal) และแนวตั้ง (Vertical)
 4. อุณหภูมิของไหล (Operating Temperature) – อุณหภูมิของไหลหน่วยเป็น ºC

ตัวอย่างการคำนวณ

TYPE OF CALCULATION

ตัวอย่างการคำนวณหาความหนาฉนวนท่อไอน้ำ

ตัวอย่างการคำนวณหาความหนาฉนวนท่อไอน้ำ

เรามาดูตัวอย่างวิธีการใช้ในการคำนวณหาความหนาฉนวนสำหรับหุ้มท่อไอน้ำกัน

เราจะคำนวณหาความหนาฉนวนใยหินของที่ไอน้ำ 6 นิ้วที่อุณหภูมิ 200ºC ความยาว 150 เมตรกัน เราจะกำหนดในส่วนของ TYPE OF CALCULATION แบบนี้

ใส่ค่าใน TYPE OF CALCULATION
 • Type of calculation : Detail check: heat loss(q), T & CO2 savings

 • Object : Pipe

 • Diameter : DN 150 – NPS 6 1/2

 • Pipe length : 150 m

 • Operating Temperature : 200 ºC

INSULATION REQUIREMENTS

หน้าต่าง INSULATION REQUIREMENT ใน RockAssist

หน้าต่าง INSULATION REQUIREMENT ใน RockAssist

ต่อมาเป็นส่วนของ INSULATION REQUIREMENT ซึ่งมีความสำคัญมากในการหาความหนาฉนวนใยหิน

Personal Protection

เป็นค่าที่ใช้ในการปกป้องคนจากการสัมผัส ประกอบด้วย 3 ส่วน

 1. Ambient Temperature เป็นอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆท่อไอน้ำ ในบริเวณที่คนสามารถสัมผัสได้ เช่น อุณหภูมิในโรงงาน
 2. Wind Speed เป็นความเร็วของลมในบริเวณที่คนสามารถสัมผัสได้ ในสถานที่ที่ไม่มีลมให้ใส่ 0
 3. Max surface Temperature อุณหภูมิสูงสุดที่ผิวแจ็กเก็ตหุ้มฉนวน โดยปกติจะใช้ที่ 55 ºC
HEAT LOSS / COOLING / ENERGY SAVIN

การคำนวณหาความหนาฉนวนใยหิน เพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อน

 1. Ambient Temperature เป็นอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆท่อไอน้ำ เพื่อใช้ในการคำนวณหาการสูญเสียความร้อน
 2. Wind Speed เป็นความเร็วของลมเพื่อใช้ในการคำนวณหาความร้อนสูญเสีย
 3. Max heat loss per length ปริมาณพลังงานความร้อนที่สูญเสียมากสุดต่อเมตร
 4. Max heat loss per area ปริมาณพลังงานความร้อนที่สูญเสียมากสุดต่อพื้นที่
ใส่ค่าใน INSULATION REQUIREMENTS
 • Ambient temperature for PERSONAL PROTECTION :  32 ºC

 • Wind speed : 0 m/s

 • Max surface Temperature : 55 ºC

ส่วนที่เหลือเราไม่จำเป็นต้องใส่ค่าก็ได้

INSULATION SYSTEM

หน้าต่าง INSULATION SYSTEM ใน RockAssist

หน้าต่าง INSULATION SYSTEM ใน RockAssist

เป็นส่วนที่เราจะระบุโครงสร้างของระบบฉนวนประกอบด้วย 3 ส่วน 

 1. ชนิดของแผ่นแจ้กเก็ต (Cladding) 
 2. ชนิดและรูปแบบของSupport
 3. ชนิดของหน้าแปลนข้อต่อ
ใส่ค่าใน INSULATION SYSTEM
 • CLADDING : Stainless , austenitic steel

 • Support Construction : Without Support

 • INSULATION FIXINGS : NONE

ECONOMICAL AND ECOLOGICAL SETTINGS

หน้าต่าง INSULATION SYSTEM ใน RockAssist

หน้าต่าง INSULATION SYSTEM ใน RockAssist

เป็นส่วนที่เราจะระบุโครงสร้างของระบบฉนวนประกอบด้วย 3 ส่วน 

 1. ชนิดของแผ่นแจ้กเก็ต (Cladding) 
 2. ชนิดและรูปแบบของSupport
 3. ชนิดของหน้าแปลนข้อต่อ
ใส่ค่าใน INSULATION SYSTEM
 • CLADDING : Stainless , austenitic steel

 • Support Construction : Without Support

 • INSULATION FIXINGS : NONE

ผลลัพธ์จากการคำนวณ OUTPUT

หลังจากทำการใส่ค่า INPUT ทั้งหมดเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาที่ช่อง OUTPUT ด้านขวา

หลังจากทำการใส่ค่า INPUT ทั้งหมดเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาที่ช่อง OUTPUT ด้านขวา

หลังจากที่เราใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่องแล้ว เรากดที่ปุ่ม Calculate เราจะได้ผลลัพธ์ออกมาในช่องสีเขียวด้านขวา (Output)

 • จะได้ความหนาฉนวนของท่อไอน้ำ 6 นิ้ว อุณหภูมิ 200ºc ยาว 150 เมตรที่ ความหนา 50 มม.
 • จะได้อุณหภูมิที่ผิวแจ็กเก็ตสแตนเลส 53.1ºC

ถ้าเราคลิกปุ่ม Report สีเขียวด้านล่างจะเป็นการเปิดรายงานขึ้นมา ดูในหน้าถัดไป

รายงาน RockAssist

หน้าต่างรายงานของ RockAssist

หน้าต่างรายงานของ RockAssist

หลังจากเปิด Report ในหน้าแรกเราจะเห็นรายละเอียดข้อมูลที่เราใส่ไว้ตั้งแต่ในส่วนของ TYPE OF CALCULATION จนถึงในส่วนของ ECONOMICAL AND ECOLOGICAL SETTINGS และได้ผลของความหนาฉนวนใยหินออกมาด้วย

ในหน้าที่ 3 จะบอกความหนาและอุณหภูมิที่ผิวแจ็กเก็ต

ในหน้าที่ 3 จะบอกความหนาและอุณหภูมิที่ผิวแจ็กเก็ต

ในหน้าที่ 3 ของรายงานจะบอกอุณหภูมิผิวของแจ็กเก็ต ที่ความหนาฉนวนใยหินต่างๆ ในกรณีที่เราอยากเพิ่มหรือลดความหนาฉนวน เราสามารถดูได้ในหน้าที่ 3 ของรายงาน

แบ่งปันเรื่องราว