การคำนวณความหนาฉนวนใยหิน ROCKWOOL ด้วยโปรแกรม RockAssist

ในงานหุ้มท่อร้อนหรือหุ้มถังความร้อน เราจะใช้ฉนวนใยหิน ROCKWOOL หุ้มอุปกรณ์เพื่อรักษาค่าพลังงานและเพื่อป้องกันอันตรายมาโดนพนักงานที่ทำงานในพื้นที่

RockAssist คืออะไร

Rockassist คือ โปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณ เพื่อหาความหนาของฉนวนใยหิน ในการหุ้มอุปกรณ์ความร้อน ต่างๆ โดยจะมีข้อมูลให้เลือกทั้งแบบผิวเรียบ (Flat Surface) และตามขนาดท่อต่างๆ (Pipe Section)

วิธีการใช้งาน RockAssist

1. เราเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.rockassist.com/ และคลิกเลือก ลงทะเบียน (Register) สามารถลงทะเบียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หลังจากลงทะเบียนเสร็จให้ login เข้าไปได้เลย

rockassist

หน้าตาโปรแกรม Rockassist

2. เรามาดูที่หน้าต่าง INPUT กันก่อน หน้าต่าง INPUT จะเป็นหน้าต่างที่เราสามารถใส่ค่าปัจจัยต่างๆ เข้าไปได้

input thermal condition

ตารางสำหรับใส่ค่าต่างๆ เพื่อการคำนวณ

2.1 Type of Calculation

 • Quick Check : heat loss (q), T & CO2 savings 
 • Detail Check : heat loss (q), T & CO2 savings
 • Multiple Insulation layers : heat loss (q), T & CO2 savings
 • Cooling of stagnant medium at given cooling time
 • Cooling of stagnant medium at given end temperature
 • Cooling of flowing medium
 • Freezing time of stagnant medium

2.2 Object

 • Flat Surface : งานพื้นผิวเรียบ เช่น ถังความร้อน, ผิวเตาของหม้อต้ม
 • Pipe : ท่อความร้อน เช่น ท่อสตรีม, ท่อน้ำร้อน, ทำอื่นๆ

2.3 Diameter สำหรับ Object : Pipe

 • Diameter : ขนาดของท่อความร้อน ในโปรแกรมจะมีให้เลือกตั้งแต่ DN6 (ท่อ 1/8 นิ้ว) จนถึง DN900 (ท่อ 36 นิ้ว)

2.4 Pipe Length สำหรับ Object : Pipe

 • ความยาวของท่อ เราสามารถระบุได้ว่าท่อของเรายาวเท่าไหร่

2.5 Operating Temperature อุณหภูมิทำงานของสารในระบบท่อหรือในอุปกรณ์นั้น ยิ่งความร้อนสูงฉนวนยิ่งหนา

3. Insulation Requirements ข้อมูลเพื่อใช้ในหารคำนวณความหนาฉนวน

ค่าเริ่มต้นฉนวนใยหิน

ตารางใส่อื่นๆ ที่มีผลต่อการคำนวณ

3.1 Personal Protection เพื่อป้องกันการสัมผัสกับความร้อนสูง

3.1.1 Ambient temperature for PERSONAL PROTECTION อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม สำหรับป้องกันการสัมผัสความร้อน

3.1.2 Wind Speed ความเร็วลม

3.1.3 Max Surface temperature อุณหภูมิผิวสูงสุด (ปกติจะอยู่ที่ 55 – 60 องศาเซลเซียส)

3.2 Heat loss / Cooling / Energy Saving

3.2.1 Ambient temperature for heat loss calculation อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการถ่ายเทความร้อน

3.2.2 Wind speed ความเร็วลม

3.2.3 max heat loss in W/m | Heat loss of insulated system ค่าการสูญเสียความร้อนมากสุดที่ยอมรับได้ ต่อเมตร

3.2.4 max heat loss in W/m2 | Heat loss of insulated system ค่าการสูญเสียความร้อนมากสุดที่ยอมรับได้ ต่อตารางเมตร

4. เราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น ควรใช้ฉนวนใยหินแบบไหน และความหนาฉนวนเท่าไหร่ จากตัวอย่างก็จะแนะนำเป็น

rockassist

ตารางแสดงผลการคำนวณจากโปรแกรม Rockassist

4.1 ฉนวนใยหิน ProRox PS960 WR-Tech ความหนาแน่น 120 กก./ลบ.ม

4.2 ความหนาฉนวนที่ 70 มม.

4.3 อุณหภูมิผิวจะอยู่ที่ 34.1 องศาเซลเซียส

4.4 ปริมาณการสูญเสียความร้อนต่อเมตรจะอยู่ที่ 36.5 W/m

4.5 การสูญเสียความร้อนต่อตารางเมตรอยู่ที่ 37.7 W/m2

5. Report

ผลลัพธ์ที่ได้ ในบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเลือกความหนาตามที่โปรแกรมแนะนำได้ เพราะในบางครั้งในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องอาจจะไม่ได้มีคนทำงานอยู่ในบริเวรนั้น เรายอมให้อุณหภูมิผิวอยู่ที่ 60 องศาเซลเซียสได้ เราจะคลิกปุ่ม Report สีเขียวด้านล่าง

และเราสามารถเลือกใช้ความหนาฉนวนที่ 25 มม. และมีค่าการสูญเสียความร้อนที่ 114.7 W/m2

ตารางความหนาฉนวนใยหิน

ตารางความหนาฉนวนที่ได้จาก Report

แบ่งปันเรื่องราว