ระบบทำความเย็นด้วยน้ำเย็น (Chilled Water System)

ฉนวนยางดำ ArmaFlex

ระบบแอร์หุ้มฉนวนยางดำ ArmaFlex - ที่มา Armacell HVACR & Process Guide

ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ถูกใช้ในระบบแอร์ขนาดใหญ่เช่น ห้างสรรพสินค้า, กระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์สำนักงาน ระบบปั๊มน้ำเย็นจะทำหน้าที่ส่งน้ำเย็นไปตามท่อทั่วทั้งระบบเพื่อผลิตอากาศเย็นส่งเข้ามาภายในอาคาร

เหมือนกันกับระบบทำความเย็นของห้องแช่แข็งที่มีการใช้น้ำยาแอร์เป็นหลัก ที่จะทำการส่งน้ำยาแอร์ไปตามท่อผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งคอมเพลสเซอร์ (Compressor) คอนเดนเซอร์ (Condenser) และ อีแวปโปเลเตอร์ (Evaporator)

CHILLER PROCESS

ระบบปรับอากาศด้วยเครื่องทำน้ำเย็น

ในระบบอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ที่ต้องการอากาศหรือความเย็นจำนวนมาก ทั้งระบบแช่แข็งและระบบแอร์จะมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงมาก (ค่าไฟฟ้า – Energy Cost) เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่สูง การเลือกฉนวนกันความร้อนที่ดี มีคุณภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ, ประสิทธิภาพทางด้านพลังงานและป้องกันการเกิดหยดน้ำ (Condensation) ซึ่งเป็นเรื่องหลักที่เราต้องพิจารณา

ไอน้ำจะทำการควบแน่นเป็นหยดน้ำที่ผิวท่อ เมื่อท่อนั้นเย็นจัด อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับวัสดุหรืออุปกรณ์รอบๆได้

การเลือกฉนวนแบบเซลล์เปิดจะไม่เหมาะกับงานที่มีลักษณะเย็นอากาศชื้นภายนอกจะแพร่ผ่านฉนวนชนิดเซลล์เปิดและไปเจอกับท่อเย็นเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำที่ผิวท่อปัญหาสนิม, เชื้อราและอายุการใช้งานลดลงตามมา

ถ้าหากต้องการใช้ฉนวนชนิดเซลล์เปิดจะต้องหาวิธีในการป้องกันไม่ให้อากาศชื้นภายนอกแพร่เข้าไปที่ผิวท่อ เช่น การติดแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ที่ผิวฉนวน หรือการหุ้มแจ็กเก็ต

ท่อหุ้มฉนวนยางดำ ArmaFlex

ท่อหุ้มฉนวนยางดำ ArmaFlex - ที่มา Armacell HVACR & Process Guide

ฉนวนยางดำ Armaflex มีค่าการต้านทานการแพร่ของไอน้ำ ( Water Vapour Diffusion Resistance Value : μ ) สูงกว่า 10,000 ทำให้ฉนวนยางดำ Armaflex ไม่จำเป็นต้องติดฟอยล์ที่ผิวเหมือนฉนวนชนิดเส้นใยหรือโฟมเมื่อใช้ในอาคาร

ตรงรอยต่อของฉนวนยางดำเราจะใช้กาวทาฉนวน ArmaFlex Adhesive 820 ทาให้ฉนวนติดกัน เพื่อซีลไม่ให้ไอน้ำเข้าไปและป้องกันการเกิดสะพานความร้อน (Thermal Bridges)

โดยสรุปแล้วไม่ใช่ว่าฉนวนทุกประเภทนั้นจะเหมาะกับงานเย็นและเรามีวิธีในการเลือกฉนวนสำหรับงานเย็นดังนี้

 • ป้องกันการแพร่ของไอน้ำและความชื้น

ถ้าหากไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันการแพร่ของไอน้ำจะทำให้ไอน้ำแพร่เข้าสู่ผิวท่อโดยตรงและจะเกิดปัญหาการเกิดหยดน้ำตามมา

 • การเกิดสะพานความร้อน (Thermal Bridges)

วาล์ว , ตัวแขวนท่อและหน้าแปลน ถ้าเกิดว่าไม่ได้หุ้มฉนวนจะเกิดการสูญเสียความร้อนในจุดนั้นๆ เกิดเป็นสะพานความร้อน (Thermal Bridges) ฉนวนที่มีความยืดหยุ่นสูงจะสามารถดัดเข้ารูปให้แนบกับท่อและอุปกรร์ได้ง่ายจึงสามารถกำจัดปัญหาเรื่องสะพานความร้อนได้

 • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบของฉนวน Armaflex จะไม่มีสารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเรียกได้ว่าเป็น Zaro ODP (Ozone Depletion Potential) and GWP (Global Warming Potential)

 • อายุการใช้งานที่ยาวนาน

อายุการใช้งานนี้รวมถึง “ค่าคุณสมบัติวัสดุ” ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากติดตั้ง วัสดุบางชนิดจะมีค่าคุณสมบัติที่ดีมาก แต่จะมีอายุการใช้งานที่สั้นคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปหลังจากติดตั้งในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน

ดังนั้นจึงควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติคงที่และอายุการใช้งานที่นาน เพื่อที่จะช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาประจำปี

ระบบปรับอากาศ (HVAC Ductwork)

ระบบอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และอาคารสาธารณะ การใช้ระบบแอร์แบบรวมศูนย์เป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ที่จะมีเครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่ผลิตอากาศเย็นจ่ายให้กับอาคาร เราจะใช้ท่อสังกะสีสี่เหลี่ยมในการส่งอากาศเย็นไปทั่วอาคารและจะใช้ท่อกลมในการจ่ายอากาศลงในห้องต่างๆ

การที่จะคงอุณหภูมิของอากาศเย็นตั้งแต่เครื่องจ่ายลมเย็นจนถึงปลายทางนั้น ท่อเหลี่ยมและท่อกลมจะต้องทำการหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการสูญเสียความเย็นและป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้ามาในระบบ

ระบบท่อจ่ายลมเย็นมีความเสี่ยงที่จะเกิดหยดน้ำ เสียงรบกวนภายในท่อลม และมลพิษทางอากาศที่อาจนำมาสู่ “Building Sick Syndrome” ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อไวรัสทางอากาศหรือการสูญเสียทางการผลิต

Armaflex เป็นวัสดุที่ไม่มีฝุ่น เส้นใย และสารฟอลมาดีไฮด์ รวมถึงไม่มีสารกลุ่มที่ลายสิ่งแวดล้อมเป็น “ Zero ODP and GWP ” พร้อมด้วยค่าการนำความร้อนที่ต่ำและคุณสมบัติของเนื้อวัสดุที่เป็นโครงสร้างแบบเซลล์ปิด (Close Cell Structure) ทำให้ Armaflex เป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานและช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) อีกด้วย

 • ท่อส่งลมเย็นและความสะดวกสบายในอาคาร

อาคารสมัยใหม่และอาคารก่อสร้างใหม่มีการใช้ระบบอากาศแบบเวียน โดยนำอากาศมาหมุนเวียนนใช้ใหม่ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานในการทำความเย็นให้กับอากาศได้อย่างมาก แต่อากาศจะมีปนเปื้อนเพิ่มขึ้น (ฝุ่นผงต่างๆจะออกจากระบบน้อยกว่าการทิ้งอากาศทั้งหมด)

ดังนั้นระบบจ่ายอากาศจึงต้องมีการใช้ตัวกรองอากาศเพื่อให้อากาศสะอาดอยู่ตลอดเวลาและต้องมีวัสดุในการดูดซับเสียงลมภายในท่อลมเพื่อให้ห้องเหมาะแก่การใช้งาน

 • คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)

อากาศทั่วไปนั้นเต็มไปด้วยมลพิษและสิ่งปนเปื้อนไม่ใช่แค่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นแต่รวมมถึงสารระเหยอื่นๆ (Volatile Organic Chemicals : VOCs) , ฝุ่น , เชื้อราและแบคทีเรียเมื่อเราหายใจเข้าไปอากาศที่ปนเปื้อนเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราด้วยมันจะไม่ไ้ส่งผลกระทบทันทีแต่จะสมในร่างกายไปเรื่อยๆ

ตลาดของฉนวนยางดำ

 • อาคารพาณิชย์ (Commercial)

อาคารสูง

อาคารพาณิชย์ (Commercial) และ สำนักงาน (Office)

อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าล้วนเติบโตอย่างมากเป็นผลมาจากการขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) เราจะเห็นว่าเกิดโครงการก่อสร้างอาคารสูง (High Building) จำนวนมากทั่วเมืองยิ่งตอกย้ำเรื่องการขยายตัวของเมืองได้ดียิ่งขึ้น

พอเกิดอาคารก่อสร้างจำนวนมากก็จะเกิดความต้องการของวัสดุที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นผลมาจากการลงทุนการก่อสร้างอาคารหนึ่งหลังนั้นใช้ทุนมหาศาลสิ่งที่เจ้าของตึกต้องการจึงเป็น วัสดุที่นำมาใช้ในอาคารหลังนี้จะต้องมีคุณภาพ (Efficiency) ปลอดภัย (Safety) และยั่งยืน (Reliability)

มูลค่าวัสดุอันดับ 1 คงหนีไม่พ้นค่าโครงสร้าง ส่วนอันดับที่ 2 คืองานระบบ แน่นอนอยู่แล้วว่าอาคารสูงขนาดใหญ่จะต้องมีการติดตั้งแอร์ทั้งตึกไม่ว่าจะด้วยเครื่องชิลเลอร์หรือแอร์ขนาดเล็กก็ตาม ในตอนก่อสร้างค่าโครงสร้างเป็นอันดับ 1 ก็จริงแต่หลังจากเปิดใช้งานตึกแล้ว ค่าใช้จ่ายอันดับ 1 คือค่าไฟฟ้าจากระบบปรับอากาศ

แล้วเราจะประหยัดค่าไฟตรงนี้ได้อย่างไรล่ะ ง่ายๆเลยเลือกแอร์ที่มีประสิทธิภาพดี และทำให้อากาศเย็นที่แอร์เป่าออกมาคงอยู่ให้นานที่สุด ฉนวนยางดำเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ตรงนี้

ฉนวนยางดำจะติดตั้งทั้งที่เครื่องชิลเลอร์ ท่อลม และท่อน้ำ ฯลฯ เพื่อเก็บความเย็นไว้ในระบบให้มากที่สุดเพราะฉนวนยางดำมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับเหล็กจะต่ำกว่าถึง 2364 เท่า ทำให้ฉนวนยางดำสามารถเก็บความเย็นไว้ในระบบได้อย่างยาวนาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพพลังงานของระบบสูงขึ้น

 • โรงเรียนและโรงพยาบาล (Schools & Hospitals)

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล (Hospitals)

ในขณะที่เราหายใจเราไม่สามารถมองเห็นมลภาวะและฝุ่นละอองในอากาศได้เพราะว่ามันมีขนาดเล็กมากๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วฝุ่นละอองนั้นมีอยู่ทั่วทุกที่และอาจทำให้รู้สึกไม่สบายหรือเป็นภูมิแพ้ก็ได้

โรงเรียน

โรงเรียน (School)

คุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)

อากาศภายในอาคารส่วนหนึ่งมาจากพัดลมเครื่องเครื่องปรับอากาศที่เดินตามท่อลมมา ที่จะต้องมีการควบคุมคุณภาพอากาศ ทั้งเรื่องของวัสดุที่นำมาใช้ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างและมีการปล่อยสารระเหยหรือสารเคมีรึเปล่า

วัสดุฉนวนสำหรับงานระบบปรับอากาศก็มีการควบคุมเรื่องการปล่อยสารระเหยด้วยเหมือนกัน ฉนวนยางดำ Armaflex ไม่มีการปล่อยสารระเหยต่างๆและไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้ฉนวนยางดำ Armaflex เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับโรงเรียนและโรงพยาบาล

 • ศูนย์ข้อมูล (Data Centers)

ห้องฐานข้อมูล

ห้องฐานข้อมูล (Data Center)

อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้าล้วนเติบโตอย่างมากเป็นผลมาจากการขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) เราจะเห็นว่าเกิดโครงการก่อสร้างอาคารสูง (High Building) จำนวนมากทั่วเมืองยิ่งตอกย้ำเรื่องการขยายตัวของเมืองได้ดียิ่งขึ้น

พอเกิดอาคารก่อสร้างจำนวนมากก็จะเกิดความต้องการของวัสดุที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นผลมาจากการลงทุนการก่อสร้างอาคารหนึ่งหลังนั้นใช้ทุนมหาศาลสิ่งที่เจ้าของตึกต้องการจึงเป็น วัสดุที่นำมาใช้ในอาคารหลังนี้จะต้องมีคุณภาพ (Efficiency) ปลอดภัย (Safety) และยั่งยืน (Reliability)

มูลค่าวัสดุอันดับ 1 คงหนีไม่พ้นค่าโครงสร้าง ส่วนอันดับที่ 2 คืองานระบบ แน่นอนอยู่แล้วว่าอาคารสูงขนาดใหญ่จะต้องมีการติดตั้งแอร์ทั้งตึกไม่ว่าจะด้วยเครื่องชิลเลอร์หรือแอร์ขนาดเล็กก็ตาม ในตอนก่อสร้างค่าโครงสร้างเป็นอันดับ 1 ก็จริงแต่หลังจากเปิดใช้งานตึกแล้ว ค่าใช้จ่ายอันดับ 1 คือค่าไฟฟ้าจากระบบปรับอากาศ

แล้วเราจะประหยัดค่าไฟตรงนี้ได้อย่างไรล่ะ ง่ายๆเลยเลือกแอร์ที่มีประสิทธิภาพดี และทำให้อากาศเย็นที่แอร์เป่าออกมาคงอยู่ให้นานที่สุด ฉนวนยางดำเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ตรงนี้

ฉนวนยางดำจะติดตั้งทั้งที่เครื่องชิลเลอร์ ท่อลม และท่อน้ำ ฯลฯ เพื่อเก็บความเย็นไว้ในระบบให้มากที่สุดเพราะฉนวนยางดำมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับเหล็กจะต่ำกว่าถึง 2364 เท่า ทำให้ฉนวนยางดำสามารถเก็บความเย็นไว้ในระบบได้อย่างยาวนาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพพลังงานของระบบสูงขึ้น

 • อุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industries)

การผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (Food Manufacturing)

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตทั้ง ระบบท่อ (Pipework), ท่อลม (Ducts), ภาชนะแรงดัน (Pressure Vessels), วาล์ว (Valves) และ หน้าแปลน (Flanges) ทั้งหมดนี้ควรถูกหุ้มฉนวนเพื่อช่วยลดการสูญเสียความร้อนในส่วนต่างๆ

ฉนวนยางเป็นวัสดุที่ใช้ได้ทั้งอุณหภูมิสูงและต่ำ มีความยืดหยุ่นสูงสามารถดัดเข้ากับรูปร่างของอุปกรณ์ได้ง่ายทำให้ทุกๆส่วนสามารถหุ้มฉนวนได้ ส่งผลให้ระบบสามารถป้องกันการเกิดหยดน้ำได้ในทุกๆส่วน มีการป้องกันไม่ให้สัมผัสกับมนุษย์จนเกิดการบาดเจ็บและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานของระบบ

เมื่อนำฉนวนยางดำมาติดตั้งในไลน์ผลิตอาหารและเครื่องดื่มก็สามารถมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากฝุ่นผงและเชื้อราแบคทีเรีย

 • รถไฟและการขนส่ง (Rail Vehicles)

รถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าและคมนาคม (Rail Vehicle and Transportation)

วัสดุที่เกิดควันน้อยเมื่อเผาไหม้ (Low Smoke density insulation materials) เป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ในเหตุการณ์ไฟไหม้ควันไฟจะบังการมองเห็นเป็นม่านควันสีดำทำให้การหนีเพลิงไหม้ยากยิ่งขึ้น

ฉนวนยางดำ ArmaFlex สามารถนำมาใช้กับงานทางทะเลและการสร้างรถไฟด้วยคุณสมบัติที่ช่วยป้องกันความร้อนและป้องกันการเกิดหยดน้ำจึงเหมาะกับการนำมาใช้หุ้มท่อสารทำความเย็น ท่อแอร์ และด้วยคุณสมบัติที่เกิดควันน้อยเมื่อเผาไหม้จึงเป็นวัสดุที่ถูกเลือกมาใช้งานเป็นอันดับแรก

 • การต่อเรือ (Ship Building)

การต่อเรือ

การต่อเรือ(Ship Building)

การใช้งานหนึ่งที่ท้าทายงานฉนวนอย่างมากคืองานที่ใช้นอกชายฝั่งทะเล (Off-Shore) อย่างเช่น งานเรือเดินสมุทรที่วัสดุจะเจอกับความชื้นและไอเกลือทะเลตลอด เมื่อความชื้น ไอเกลือและเหล็กสิ่งที่ตามมาคือสนิมบนท่อเหล็ก

หน้าที่ของฉนวนหุ้มหุ้มท่อไม่ใช่แค่รักษาอุณหภูมิในท่อเพื่อลดพลังงานเท่านั้นแต่ต้องช่วยป้องกันไอน้ำและไอเกลือทะเลด้วย ไม่เช่นนั้นถ้าไอน้ำและเกลือสัมผัสกับท่อเหล็กจะเกิดสนิม ซึ่งสนิมที่เกิดจะอยู่ใต้ฉนวนทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้ ในตอนที่เรารู้ว่าเกิดสนิมขึ้นอาจจะเป็นตอนที่เกิดความเสียหายจนต้องเปลี่ยนท่อแล้วก็ได้

วัสดุฉนวนยางดำเป็นวัสดุชนิดเซลล์ปิดผิวของฉนวนยางดำจะทำหน้าที่ป้องกันไอน้ำเข้าไปเจอกับท่อเหล็กภายในได้ ถ้าเป็นฉนวนยางดำชนิด EPDM จะมีค่าป้องกันการแพร่ของไอน้ำที่ μ = 3,000 – 5,000 ส่วนฉนวนยางดำชนิด NBR จะเท่ากับ μ = 10,000 วัสดุที่มีค่าการป้องกันการแพร่ไอน้ำสูง ไอน้ำก็จะซึมผ่านฉนวนได้ยากเท่านั้น

แบ่งปันเรื่องราว