งานระบบหลังคาแบบลอน

หลังคาแบบลอน หมายถึง หลังคาที่มีลักษณะเป็นโค้งลอน ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 จะถูกติดตั้งอยู่ที่ภายนอกของอาคาร ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร

หลังคาลอนสามารถเห็นได้ตามบ้านเรือนทั่วไป ทั้งวัสดุที่เป็น กระเบื้องดินเผาที่เป็นที่นิยม , หลังคาเเมทัลชีทเดี่ยวซึ่งมีเสียงค่อนข้างดังเมื่อฝนตก และ หลังคาเมทัลชีทแบบสองชั้น ซึ่งมีประสิทธิภาพด้านการกันความร้อนและเสียง ดังนั้นการติดตั้งฉนวนเพื่อช่วยลดความร้อนและเสียงจึงเป็นส่วนช่วยให้บ้านมีความเงียบสงบ และสะดวกสบายมากขึ้น

หลังคาลอน
หลังคาลอน

งานระบบหลังคาแบบลอน

หลังคาแบบลอน หมายถึง หลังคาที่มีลักษณะเป็นโค้งลอน ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 จะถูกติดตั้งอยู่ที่ภายนอกของอาคาร ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร

หลังคาลอนสามารถเห็นได้ตามบ้านเรือนทั่วไป ทั้งวัสดุที่เป็น กระเบื้องดินเผาที่เป็นที่นิยม , หลังคาเเมทัลชีทเดี่ยวซึ่งมีเสียงค่อนข้างดังเมื่อฝนตก และ หลังคาเมทัลชีทแบบสองชั้น ซึ่งมีประสิทธิภาพด้านการกันความร้อนและเสียง ดังนั้นการติดตั้งฉนวนเพื่อช่วยลดความร้อนและเสียงจึงเป็นส่วนช่วยให้บ้านมีความเงียบสงบ และสะดวกสบายมากขึ้น

งานหลังคา

รูปแบบงานหลังคาแบบลอน

งานระบบหลังคากระเบื้องดินเผา
หลังคากระเบื้องดินเผา
งานระบบหลังคาเมทัลชีทเดี่ยว
หลังคาเมทัลชีท 1 ชั้น
งานระบบหลังคาเมทัลชีทคู่
หลังคาเมทัลชีท 2 ชั้น