ฉนวนใยหิน conlit

Conlit

ข้อมูลทั่วไป

ฉนวนใยหิน ROCKWOOL ถูกผลิตขึ้นจากหินภูเขาไฟ ซึ่งมีคุณสมบัติที่ไม่เผาไหม้ มีจุดหลอมเหลวสูงถึง 1000°C มีค่าการต้านทานความร้อนที่สูง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่ช่วยลดเสียงรบกวน จึงทำให้ฉนวนใยหิน ROCKWOOL เป็นวัสดุที่เหมาะสมที่จะเป็นฉนวนกันความร้อน

ด้วยวัสดุที่ถูกผลิตขึ้นจากหินภูเขาไฟซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกับธรรมชาติอีกทั้งไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เชื้อรา และไม่เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิต ทำให้ไม่เป็นวัสดุที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต

ในกระบวนการผลิตฉนวนใยหิน ROCKWOOL ไม่มีการใช้สาร CFCs ,HFCs ,HCFCs ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดการทำลายชั้นโอโซน และไม่มีส่วนผสมของ Asbestos ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอีกด้วย

การประยุกต์ใช้ฉนวน Conlit

ฉนวน Conlit เป็นฉนวนใยหินที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับงานฉนวนทนไฟ หรืองานป้องกันอัคคีภัย ซึงสามารถทนนอุณหภูมิสูงได้ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

Conlit C เป็นฉนวนใยหินที่มีคุณสมบัติ ต้านทานแรงกดสูง ใช้ในงานฉนวนทนไฟตามช่องเปิดของท่อเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบริเวณส่วนอื่นของห้อง

Conlit H เป็นฉนวนใยหินซึ่งมีคุณสมบัติในการทนไฟที่สูง สามารถทนไฟได้เป็นเวลานานโนมีการยุบตัวและสูญเสียคุณสมบัติทางความร้อนน้อย ทุตสาหกรรมให้ฉนวนใยหิน Conlit H ถูกนำไปใช้กับประตูทนไฟ หรือช่องชาร์ป

วัสดุปิดผิว

ฉนวนใยหิน Conlit จะถูกปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ หรือใช้งานแบบไม่ต้องมีวัสดุปิดผิว

บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา

บรรจุภัณฑ์เป็นพลาสติก Polyethylene sheet ห่อหุ้มวัสดุไว้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการม, การเก็บรักษา และการขนส่ง

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ควรเก็บไว้ภายในพื้นที่ใต้หลังคาไม่โดนฝน

ขนาดผลิตภัณฑ์

ความหนา 25, 50, 75 และ 100 มม.

กว้าง x ยาว 600 มม. X 1200 มม.

Technical Parameter

Product Types H110 C160 Standards
Nominal Density (kg/m³) 110 160
Thermal Conductivity 20°C λ Values (W/mK) 0.039 0.039 ASTM C177/C518
Fire Performance A1 Fire Classification EN 13501-1
Water Vapour Absorption Absorb less than 0.04 Vol % ASTM C1104/C1104M
Water Absorption (partial immersion) Less than 0.5kg/m² EN 1609:97