งานระบบอุตสาหกรรม

งานอุตสาหกรรม นั้นมีหลากหลายประเภทมาก เช่น งานระบบท่อ งานโรงไฟฟ้า งานเตาหลอม และ อื่นๆ การติดตั้งฉนวนในงานอุตสาหกรรมนั้น ก็เพื่อป้องกันความร้อนสูงออกมาสู่ผู้คน หรือ ต้องการรักษาอุณหภูมิภานใน ดังนั้นการเลือกฉนวนกันความร้อนต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสมกับงานที่สุด

งานระบบอุตสาหกรรม

งานอุตสาหกรรม นั้นมีหลากหลายประเภทมาก เช่น งานระบบท่อ งานโรงไฟฟ้า งานเตาหลอม และ อื่นๆ การติดตั้งฉนวนในงานอุตสาหกรรมนั้น ก็เพื่อป้องกันความร้อนสูงออกมาสู่ผู้คน หรือ ต้องการรักษาอุณหภูมิภานใน ดังนั้นการเลือกฉนวนกันความร้อนต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสมกับงานที่สุด

งานระบบอุตสาหกรรม

รูปแบบงานระบบอุตสาหกรรม

งานหม้อต้ม
งานแท็งค์
งานเวซเซล
งานปล่อง
งานคอลัมภ์
งานระบบท่อ