ฉนวนสำหรับบุภายในท่อลม

ในงานระบบท่อส่งลมเย็นขนาดใหญ่ที่มีการเดินท่อลมสังกะสี เพื่อกระจายลมเย็นไปยังส่วนต่างๆของอาคาร ภายในท่อลมจะมีอากาศเย็นไหลผ่าน และอากาศเย็นเหล่านี้จะมีความเร็วสูง จนทำให้เกิดเสียงของลมและอาจจะเกิดการสั่นของท่อลมเนื่องมากจากความเร็วลมที่ค่อนข้างสูง

ดังนั้นการติดตั้งฉนวนภายในท่อลมก็เพื่อดูดซับเสียงของลมภายในท่อลมที่อาจจะส่งออกไปรบกวนผู้คนภายนอก ฉนวนบุภายในท่อลมจะติดตั้งโดยการหันด้านที่มีวัสดึปิดผิวเช่น ฟอยล์รู หรือกลาสทิชชู เข้าหากระแสลมเพราะเมื่อเสียงกระทบกับวัสดุเหล่านี้ เสียงจะถูกดูดซับและซึมหายไปในฉนวนใยแก้ว ฉนวนใยแก้วที่ใช้จะเป็นชนิดความหนาแน่น 48 กก./ลบ.ม และความหนา 1 นิ้ว (25 มม) หรือ 2 นิ้ว (50 มม.) ตามแต่ผู้ออกแบบจะกำหนด

ฉนวนเขียว Green-3 Insulation

Green Label

ฉนวนกันความร้อน SCG ผลิตจากวัสดุแก้วรีไซเคิลจึงได้รับฉลากเขียวในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้รับฉลาก SCG Eco Value

ECO VALUE

SCG Eco ฉลากที่มอบให้กับผลิตภัณท์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Green Insulation

องค์การอนามัยโลก (WHO) และ สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency of Research on Cancer : IARC) ได้ให้การรับรองกับผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ทำให้ฉนวนใยแก้วเป็นผลิตตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกา และยุโรป

GREEN INSULATION

เนื้อฉนวนใยแก้วสีเขียว

Green Guard

ฉนวนใยแก้ว SCG มีเนื้อฉนวนสีเขียวพร้อมสาร HydroProtec ที่สามารถช่วยลดการอุ้มน้ำได้ถึง 10 เท่า ทำให้ฉนวนไม่ดูดซับน้ำและสามารถป้องกันไอน้ำได้ ส่งผลให้ฉนวนใยแก้ว SCG ใช้งานได้ยาวนานคู่กับอาการ

WATER CONDENSE ON GLASSWOOL

เนื้อฉนวนใยแก้ว SCG ไม่อุ้มน้ำและจะเป็นหยดน้ำเกาะอยู่บนเนื้อฉนวน

ตารางผลิตภัณฑ์

PERFORATEF FOIL WITH GLASSWOOL INSULATION

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับบุซับเสียงในท่อลม รุ่น FPO-G

ตารางฉนวน เอสซีจี สำหรับงานระบบปรับอากาศ เพื่อบุภายในท่อปรับอากาศรุ่น FPO-G

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด กxยxส (มม.) พื้นที่
FPO-G4825 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 25 2.88 ตร.ม.
FPO-G4850 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.88 ตร.ม.
NEOPRENE WITH GLASSWOOL INSULATION

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับบุซับเสียงในท่อลม รุ่น DLN-G

ตารางฉนวน เอสซีจี สำหรับงานระบบปรับอากาศ เพื่อบุภายในท่อปรับอากาศรุ่น DLN-G

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด กxยxส (มม.) พื้นที่
DLN-G4825 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 25 2.88 ตร.ม.
DLN-G4850 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.88 ตร.ม.
GLASSTISSUE WITH GLASSWOOL INSULATION

ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับบุซับเสียงในท่อลม รุ่น GTB-G

ตารางฉนวน MicroFiber สำหรับงานดูดซับเสียง รุ่น GLC ปิดผิวหน้าด้วยผ้าใยแก้ว (สีขาว, สีดำ)

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด กxยxส (มม.) พื้นที่
GTB-G4825 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 25 2.88 ตร.ม.
GTB-G4850 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.88 ตร.ม.

 

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

ตารางข้อมูลทางเทคนิคฉนวน เอสซีจี สำหรับงานระบบปรับอากาศ เพื่อบุในท่อปรับอากาศ 

คุณสมบัติ ข้อมูลทางเทคนิค มาตรฐานการทดสอบ
อุณหภูมิใช้งาน 121 °C ASTM C 411
การดูดซึมไอน้ำ < 1.0 % at 49 C , 95% RH ASTM C1104
การเกิดเชื้อราและเห็ด ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราและเห็ด ASTM C665
การเผาไหม้ที่ผิวฉนวน Flame Spread < 25

Smoke Develop < 50
ASTM E84