ฉนวนใยหิน ROCKWOOL สำหรับงาน Fire Partition รุ่น ThermalRock S

ราคา 2,246.40 บาท3,369.60 บาท

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนใยหิน rockwool รุ่น ThermalRock S เป็นฉนวนใยหินความหนาแน่นสูง 120 กก./ลบ.ม. – 150 กก./ลบ.ม ไม่ยุบตัวเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ จึงถูกนำมาใช้สำหรับงาน Fire Partition เพื่อให้ผนังมีความสามารถในการทนไฟ

ขนาดกว้าง 0.6 เมตร ยาว 1.2 เมตร

ThermalRock

ฉนวนใยหิน ThermalRock S เป็นฉนวนใยหินแบบแผ่นแข็งมีความหนาแน่นที่สูง (120 – 150 kg/m3) ใช้สำหรับผนังแบ่งส่วนอาคารหรือ Fire Partition เพื่อป้องกันการลุกลามของเปลวเพลิงระหว่างอาคาร

เพื่อลดการสุญเสียที่เกิดจากเพลิงไหม้ผนังทางหนีไฟหรือ Corridor และผนังแบ่งส่วนอาคารหรือ Fire Partition จะต้องมีความสามารถในการทนไฟ

fire barrier

ในขณะเกิดเพลิงไหม้ 80% ของการเสียชีวิตเกิดจากควันไฟ การมีผนัง fire partition เพื่อลดการสูญเสีย

ค่าการนำความร้อน

ก่อนที่เราจะอธิบายว่าค่าการนำความร้อนคืออะไร เราอยากจะอธิบายเพื่อให้เข้าใจคอนเซ็ปของการถ่ายเทความร้อนอย่างคร่าวๆก่อน 

ถ้าสมมุติว่าเรามีแก้วเหล็กใส่น้ำร้อนไว้ภายใน และเราเอามือไปจับที่แก้วเหล็กใบนั้น เราจะรูสึกว่าแก้วนี้มันร้อนแต่ในทางกลับกันเป็นแก้วเซรามิค (แก้วกระเบื้อง ถ้วยกาแฟ) เราอาจจะรู้สึกอุ่นๆ แต่แน่นอนว่าไม่ร้อนเท่ากับแก้วเหล็ก

ตอนนี้เรากลับมาที่ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) หรือว่า K-Value ของเรากันการที่แก้วเหล็กเย็นนั้นเป็นเพราะว่าแก้วเหล็กมี “ค่าการนำความร้อนที่สูง” ทำให้ความร้อนจากน้ำร้อนส่งผ่านเหล็กมาถึงมือเราได้ง่าย ในทางกลับกันแก้วเซรามิคมี “ค่าการนำความร้อนที่ต่ำ” ทำให้ความร้อนจากนำ้ร้อนภายในแก้วเซรามิคส่งมาที่มือเราได้ยากขึ้น หรือที่เราเรียกว่า แก้วเซรามิคเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี เพราะส่งความร้อนมาได้น้อยนั่นเอง

ดังนั้นสำหรับฉนวนกันความร้อนแล้วถ้าค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) มีค่าน้อย ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียว

และการทดสอบหาค่าการนำความร้อนสำหรับฉนวนกันความร้อนสามารถส่งทดสอบได้ อย่างฉนวนใยหิน ThermalRock S ของบริษัทROCKWOOL จะส่งทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C518 และจากผลการทดสอบจะได้ค่าออกมาตามตารางนี้

ตารางค่าการนำความร้อนของฉนวนใยหิน ThermalRock S

ผลิตภัณฑ์

ThermalRock S120

ThermalRock S140

ThermalRock S150

ค่าการนำความร้อน (W/m.K)

0.034

0.034

0.034

ค่าการดูดซับเสียง

สำหรับในงานระบบผนังและงานฝ้า-เพดาน เป้าหมายหลักอาจมีเพียงเรื่องของการกันเสียงหรือการกันความร้อนเพียงอย่างเดียว แต่ฉนวนใยหินที่มีโครงสร้างวัสดุแบบเซลล์เปิด (Open cell Structure) สามารถกันความร้อนได้และและยังสามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างมากอีกด้วย

ค่าการดูดซํบเสียงหรือ NRC (Noise Reduction Coefficient) เป็นค่าที่จะบอกเราว่าเมื่อเสียงมากระทบกับวัสดุนี้ เสียงจะถูกดูดซับกี่เปอร์เซ็น อย่างเช่น NRC = 0.8 หมายความว่าถ้าเสียงมาชนกับวัสดุนี้ เสียงจะถูกดูดซํบไป 80% และจะสะท้อนออกไป 20% เท่านั้น

ดังนั้นเมื่อมีเสียงภายนอกเช่น เสียงแตรรถยนต์ในช่วงตอนกลางคืนที่มีการจราจรหนาแน่น เมื่อเสียงมาตกกระทบผนังของเราที่มีการติดตั้งฉนวน ThermalRock S ฉนวนจะทำการดูดซับเสียงไว้ภายในและไม่ปล่อยออกมา เสมือนเป็นการกันเสียงไม่ให้ทะลุผ่านมาอีกด้วย ดังนั้นเสียงที่เคยดังก็จะลดลงอย่างมาก

วัสดุไม่ติดไฟ EN13501-1

ในงานทนไฟหรืองานอัคคีภัยนั้นข้อสำคัญอย่างแรกเลยคือวัสดุนั้นต้อง “ไม่ติดไฟ (Non-Combustible)” และต้องไม่ทำให้ไฟนั้นกระจายมากขึ้นด้วย ฉนวนใยหินThermalRock S ได้รับการทดสอบตามาตรฐาน EN13501-1 เพื่อจำแนกประเภทวัสดุจากระดับ A – F ตามความรุนแรงของการติดไฟ

ตารางจำแนกประเภทวัสดุตามความรุนแรงของการติดไฟ

Defition

Classification according to European Standard EN 13501-1
Non-Combustible materials

A1

A2 – s1d0

A2 – s1d1

A2 – s1d2

A2 – s2d0

A2 – s2d1

A2 – s2d2

A2 – s3d0

A2 – s3d1

A2 – s3d2

Combustible materials – very limited contribution to fire

B – s1d0

B – s1d1

B – s1d2

B – s2d0

B – s2d1

B – s2d2

B – s3d0

B – s3d1

B – s3d2

combustible materials – limited contribution to fire

C – s1d0

C – s1d1

C – s1d2

C- s2d0

C – s2d1

C – s2d2

C – s3d0

C – s3d1

C – s3d2

Combustible materials – medium contribution to fire

D – s1d0

D – s1d1

D – s1d2

D – s2d0

D – s2d1

D – s2d2

D – s3d0

D – s3d1

D- s3d2

Combustible materials – highly contribution to fire

E

E – d2

Combustible materials – easily flammable

F

“s” ระดับการปล่อยควัน (Smoke emission level) : มีค่าต้องแต่ 1 (ปล่อควันน้อย-ไม่มีควัน) ถึง 3 (ปล่อยควันสูง)

“d” การเกิดหยดไฟ (Flaming Droplets) : มีค่าต้องแต่ 0 (ไม่เกิดหยดไฟ) ถึง 1 (เกิดหยดไฟมาก)

ตารางแสดงระดับของการเกิดควันและการเกิดหยดไฟ

Additional class

Level Definition

Smoke emission during combustible

S

1

Quantity/speed emission  of absent or weak

2

Quantity/speed emission of average intensity

3

Quantity/speed emission  of high intensity

Production of flaming droplets/particles during combustible

D

0

No dripping

1

Slow dripping

2

High dripping

จากตารางจำแนกวัสดุเราจะเห็นได้ว่าฉนวนใยหิน ThermalRock S เป็นวัสดุประเภท A1 ซึ่งไม่ติดไฟ ไม่ก่อให้เกิดควันและไม่มีการเกิดหยดไฟ จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในป้องกันอัคคีภัยได้

การดูดซับความชื้น/การดูดซับน้ำ

ในงานระบบผนังนั้นความชื้นถือเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างมาก การที่ผนังชื้นจะทำให้สีผุพองขึ้น อาจเกิดเชื้อราตามฝ้าและผนัง รวมถึงการเป็นรอยหยดน้ำที่ผนังซึ่งทำให้อายุการใช้งานของอาคารลดลง

ปัญหานี้ส่งผลมาให้ผู้ผลิตฉนวนต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองขึ้นไปอีกด้วยการทำให้ฉนวนใยหินนั้นมีการซึมน้ำที่น้อย หมายความวว่าตัวฉนวนนี้จะไม่อุ้มน้ำ เมื่อมีน้ำหยดลงบนฉนวนใยหิน ROCKWOOL น้ำจะรวมกันเป็นหยดและไม่ซึมเข้าไปในฉนวนแต่จะมีลักษณะเป็นหยดน้ำอยู่บนฉนวนแทน

WATER CONDENSE ON ROCKWOOL

หยดน้ำจะไม่ซึมเข้าไปที่ฉนวนใยหินและจะระเหยออกได้เอง

วิธีการนี้ทำให้ฉนวนแห้งเร็วเมื่อมีอากาศพัดผ่านก็จะทำให้หยดน้ำระเหยไปหมดด้วย และฉนวนใยหินROCKWOOL ยังผ่านการทดสอบการดูดซับความชื้นตามมาตรฐาน ASTM C1104 และ ASTM C1104M และได้ค่าการดูดซับไอน้ำ 0.04% เท่านั้นซึ่งแทบจะไม่ดูดไอน้ำเลยด้วยซ้ำ

ฉนวนใยหินกับการก่อให้เกิดมะเร็ง

มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ “ใยหิน” ก่อให้เกิด “มะเร็ง” สิ่งนี้เป็นความเข้าในผิดในรูปแบบของการแปรภาษาออกมา ฉนวนใยหิน (ROCKWOOL) และ แร่ใยหิน (Asbestos) ด้วยคำ 2 คำนี้จึงทำให้เกิดความสับสน เราจะมาอธิบายให้ฟัง

asbestos

ภาพแร่ใยหิน (Asbestos)

แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นกลุ่มแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน เกิดจากวัตถุดิบที่เป็นกลุ่มแร่ซิลิเกต สามารถกระจายฟุ้งในอากาศและเส้นใยสามารถแตกเล็กลงได้เรื่อยๆมีลักษณะที่แหลมคม และเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

material of rock wool insulation

ภาพฉนวนใยหิน ROCKWOOL

ฉนวนใยหิน ROCKWOOL เกิดจากกระบวนการผลิตที่ควบคุมโดยเครื่องจักรมาตรฐานที่จะหลอมละลายหินบะซอลต์และหินโดโลไมท์ เพื่อปั่นออกมาเป็นเส้นใยขนาด 4-6 ไมครอน เส้นใยสามารถแตกหักได้มีปลายมนขนาดใหญ่เกินกว่าจะเข้าปอด ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

ตารางความแตกต่างฉนวนใยหิน ROCKWOOL และ  แร่ใยหิน (Asbestos)

ข้อแตกต่าง

ฉนวนใยหินROCKWOOL

แร่ใยหิน (Asbestos)

วัตถุดิบ

หินบะซอลต์ , โดโลไมท์

กลุ่มแร่ซิลิเกต

แหล่งกำเนิด

เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน

การทับถมของกลุ่มแร่ซิลิเกต

ลักษณะเส้นใย

ขนาด 4 – 6 ไมครอน เส้นใยปลายมน

ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน เส้นใยแหลมคม

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

การจำแนกตามสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ

กลุ่มที่ 3 ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

กลุ่มที่ 1 เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

เราสามารถค้นหาข้อมูลของสารต่างๆ ที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้จากสถาบันมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer : IARC) โดยสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติจะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม

ตารางจำแนกสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

Group 1

เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

Group 2A

เป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

Group 2B

เป็นสารที่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร้งในมนุษย์

Group 3

เป็นสารไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Weight N/A
Dimensions 600 × 1200 mm
ความหนาแน่น

120K, 150K

ความหนา

25 มม., 50 มม., 75 มม., 100 มม.

สินค้าเพิ่มเติม / Related Product