ฉนวนใยหิน ROCKWOOL สำหรับงานอุตสาหกรรม ชนิดม้วนลวดตาข่าย รุ่น ProRox WM

ราคา 1,224.00 บาท3,330.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนใยหิน rockwool ProRox WM เป็นฉนวนใยหินชนิดม้วนลวดตาข่าย ขนาดกว้าง 0.6 เมตร และมีความหนาตั้งแต่ 25 มม. – 100 มม. มีความหนาแน่นตั้งแต่ 80 กก./ลบ.ม – 128 กก./ลบ.ม สามารถทนความร้อนได้ 650 องศาเซลเซียส

ProRox WM เป็นฉนวนใยหินในซีรี่ย์ของ ProRox ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Industrial) ความร้อน มีการควบคุมสารคลอไรด์ในเนื้อฉนวน เพื่อป้องกันการเกิดสนิมที่ผิวของโลหะ

Rockwool มีอุณหภูมิหลอมเหลวสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ถูกจัดเป็นวัสดุไม่ติดไฟ จึงไม่ต้องกลัวเรื่องการเกิดเพลิงไหม้ และ ไม่มีแร่ใยหิน (Asbestos) จึงไม่ต้องกลัวว่าฉนวนใยหินจะก่อให้เกิดมะเร็ง

ProRox WM

ฉนวนใยหินProRox WM เป็นหนึ่งในซี่รีย์ ProRox ซึ่งเป็นฉนวนใยหินที่ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้ในการหุ้มท่อความร้อนขนาดใหญ่ โดยทางบริษัท ROCKWOOL แนะนำให้ใช้งานกับท่อขนาด 14 นิ้ว ( 356 มม ) ขึ้นไป เพื่อให้ง่ายต่อการหุ้มฉนวน และฉนวนใยหินProRox WM สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงสุดที่ 650 องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับ ProRox PS ที่ทำออกมาในรูปแบบท่ออีกด้วย

การนำความร้อน

ฉนวนกันความร้อนชนิดม้วนลวดตาข่ายนั้น สามารถทนความร้อนได้ถึง 650 – 750 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ASTM C111 และ ASTM C447 

และยังได้รับการทดสอบค่าการนำความร้อนด้วยมาตรฐาน ASTM C117 ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่ทำเพื่อหาค่าการนำความร้อนภายในฉนวนใยหินม้วนลวดตาข่ายและได้ผลลัพธิ์ เป็นตารางนี้

ค่าการนำความร้อนของ ProRox WM

Mean Temp (C)

50

100

150

200

250

300

ค่าการนำความร้อน  (W/m.K)

ProRox WM950-SA

0.038

0.046

0.053

0.062

0.071

0.08

ProRox WM960-SA

0.037

0.042

0.048

0.056

0.065

0.073

ProRox WM970-SA

0.038

0.043

0.05

0.057

0.066

0.076

ประเภทการติดไฟและปฏิกิริยากับไฟ

ด้วยคุณสมบัติของเนื้อฉนวนใยหินที่มีจุดหลอมเหลวมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เราได้นำมาทดสอบเพื่อหาประเภทการติดไฟตามมาตรฐาน EN13501-1 ซึ่งจะแบ่งวัสดุตามการติดไฟจาก A1 – F 

ตารางจำแนกประเภทวัสดุตามความรุนแรงของการติดไฟ

Defition

Classification according to European Standard EN 13501-1

Non-Combustible materials

A1

A2 – s1d0

A2 – s1d1

A2 – s1d2

A2 – s2d0

A2 – s2d1

A2 – s2d2

A2 – s3d0

A2 – s3d1

A2 – s3d2

Combustible materials – very limited contribution to fire

B – s1d0

B – s1d1

B – s1d2

B – s2d0

B – s2d1

B – s2d2

B – s3d0

B – s3d1

B – s3d2

combustible materials – limited contribution to fire

C – s1d0

C – s1d1

C – s1d2

C- s2d0

C – s2d1

C – s2d2

C – s3d0

C – s3d1

C – s3d2

Combustible materials – medium contribution to fire

D – s1d0

D – s1d1

D – s1d2

D – s2d0

D – s2d1

D – s2d2

D – s3d0

D – s3d1

D- s3d2

Combustible materials – highly contribution to fire

E

E – d2

Combustible materials – easily flammable

F

“s” ระดับการปล่อยควัน (Smoke emission level) : มีค่าต้องแต่ 1 (ปล่อควันน้อย-ไม่มีควัน) ถึง 3 (ปล่อยควันสูง)

“d” การเกิดหยดไฟ (Flaming Droplets) : มีค่าต้องแต่ 0 (ไม่เกิดหยดไฟ) ถึง 1 (เกิดหยดไฟมาก)

ตารางแสดงระดับของการเกิดควันและการเกิดหยดไฟ

Additional class

Level Definition

Smoke emission during combustible

S

1

Quantity/speed emission  of absent or weak

2

Quantity/speed emission of average intensity

3

Quantity/speed emission  of high intensity

Production of flaming droplets/particles during combustible

D

0

No dripping

1

Slow dripping

2

High dripping

จากตารางจำแนกวัสดุเราจะเห็นได้ว่าฉนวนใยหิน ProRox WM เป็นวัสดุประเภท A1 ซึ่งไม่ติดไฟ ไม่ก่อให้เกิดควันและไม่มีการเกิดหยดไฟ จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในป้องกันอัคคีภัยได้

การทดสอบ choride

ในงานฉนวนหุ้มท่อน้ำร้อน ปัญหาที่พบบ่อยคือเรื่องของสนิม ที่คอยกรัดกร่อนผิวท่อและในท่อ แต่เราจะไม่สามารถมองเห็นมันได้จนกว่าเราจะแกะแจ็กเก็ตและฉนวนกันความร้อนที่นำมาหุ้มออก แต่กว่าที่เราจะรู้มันก็เกิดการกรัดกร่อนจนเสียหายจนทำให้เราต้องเปลี่ยนท่อเป็นมูลค่ามหาศาลแล้ว

สนิมนั้นเกิดจากความชื้นของไอน้ำ ออกซิเจน และตัวเร่งเช่น คลอไรด์(Chloride) ฟลูออไรด์ (Fluoride) และจะเกิดเป็นคราบสนิมสัน้ำตาลเกาะอยู่บนผิวท่อแทน

pipe corrosion

สนิมที่เกิดขึ้นบริเวณผิวท่อเนื่องจากมีความชื้น

เราสามารถป้องกันการเกิดสนิมได้หลายวิธีทั้งการทำความสะอาดผิวท่อก่อนที่จะเริ่มลงสีเคลือบ และการดูแลรักษาแจ็กเก็ตที่หุ้มไม่ให้เสียหายโดยการไม่ขึ้นเหยียบแจ็กเก็ต

ฉนวนใยหินซีรี่ย์ ProRox จะลดการใช้น้ำ Chloride ในกระบวนการผลิตลงทำให้สารคลอไรด์ในเนื้อฉนวนลดลง และเราได้นำฉนวนใยหินของเราไปทดสอบมาตรฐาน ASTM C871 ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่ทดสอบหาค่าปริมาณ คลอไรด์ (Chloride) ,ฟลูออไรด์ (Fluoride) ,ซิลิเกต (Silicate) และ โซเดียมไอออน (Sudium Ions) ภายในฉนวนกันความร้อน เพื่อดูว่าจะเป็นอันตรายต่อวัสดุท่อรึเปล่า จากการส่งทดสอบเราได้ผลการทดสอบว่า มีปริมาณสารคลอไรด์ในเนื้อฉนวนเพียง 10 ppm ที่ถือเป็นปริมาณที่น้อยมากสำหรับการใช้งานและแทบจะไม่ส่งผลต่อการเกิดสนิมเลย

ความชื้นและไอน้ำ

ปริมาณของความชื้นและไอน้ำที่สะสมอยู่ในเนื้อฉนวนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของสนิมที่เกิดบนผิวท่อ ไอน้ำและความชื้นสามารถมาได้จาก 2 แหล่งคือมาจากภายในท่อ (ท่อรั่ว) หรือมาจากภายนอกแจ็กเก็ต ในการใช้ฉนวนใยหิน ROCKWOOL ที่มีโครงสร้างฉนวนแบบเซลล์เปิดจะทำให้ไอน้ำและหยดน้ำสามารถระเหยออกไปได้ง่ายกว่าฉนวนแบบเซลล์ปิด

Water condense on rockwool wire mate blanket

หยดน้ำจะไม่ซึมเข้าไปที่ฉนวนใยหินและจะระเหยออกได้เอง

อีกทั้งฉนวนใยหินของ ROCKWOOL มีการเติมสารซิลิโคนกันน้ำในขั้นตอนของการผลิตทำให้เส้นใยทุกๆเส้นใยของของฉนวนใยหิน ROCKWOOL ไม่ดูดซึมน้ำถ้ามีหยดน้ำ หยดลงบนฉนวนหยดน้ำจะจับตัวกันเป็นหยดหรือหากราดน้ำใส่แผ่นฉนวนน้ำจะไหลบนผิวฉนวนเหมือนฟิล์มกระจกรถยนต์เลย

และเรายังได้นำฉนวนใยหินไปทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C1104/C1104M เพื่อหาค่าการดูดซับน้ำของตัวฉนวนใยหิน และเราได้ผลการทดสอบว่าฉนวนใยหินดูดซับน้ำเพียง 1% ของน้ำหนักฉนวนเท่านั้นเอง

ฉนวนใยหินก่อให้เกิดมะเร็ง

มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ “ใยหิน” ก่อให้เกิด “มะเร็ง” สิ่งนี้เป็นความเข้าในผิดในรูปแบบของการแปรภาษาออกมา ฉนวนใยหิน (ROCKWOOL) และ แร่ใยหิน (Asbestos) ด้วยคำ 2 คำนี้จึงทำให้เกิดความสับสน เราจะมาอธิบายให้ฟัง

asbestos

ภาพแร่ใยหิน (Asbestos)

แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นกลุ่มแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน เกิดจากวัตถุดิบที่เป็นกลุ่มแร่ซิลิเกต สามารถกระจายฟุ้งในอากาศและเส้นใยสามารถแตกเล็กลงได้เรื่อยๆมีลักษณะที่แหลมคม และเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

material of rock wool insulation

ภาพฉนวนใยหิน ROCKWOOL

ฉนวนใยหิน ROCKWOOL เกิดจากกระบวนการผลิตที่ควบคุมโดยเครื่องจักรมาตรฐานที่จะหลอมละลายหินบะซอลต์และหินโดโลไมท์ เพื่อปั่นออกมาเป็นเส้นใยขนาด 4-6 ไมครอน เส้นใยสามารถแตกหักได้มีปลายมนขนาดใหญ่เกินกว่าจะเข้าปอด ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

ตารางความแตกต่างฉนวนใยหิน ROCKWOOL และแร่ใยหิน (Asbestos)

ข้อแตกต่าง

ฉนวนใยหินROCKWOOL

แร่ใยหิน (Asbestos)

วัตถุดิบ

หินบะซอลต์ , โดโลไมท์

กลุ่มแร่ซิลิเกต

แหล่งกำเนิด

เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน

การทับถมของกลุ่มแร่ซิลิเกต

ลักษณะเส้นใย

ขนาด 4 – 6 ไมครอน เส้นใยปลายมน

ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน เส้นใยแหลมคม

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

การจำแนกตามสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ

กลุ่มที่ 3 ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

กลุ่มที่ 1 เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

เราสามารถค้นหาข้อมูลของสารต่างๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้จากสถาบันมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer : IARC) โดยสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติจะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม

ตารางจำแนกสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

Group 1

เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

Group 2A

เป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

Group 2B

เป็นสารที่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร้งในมนุษย์

Group 3

เป็นสารไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

Weight N/A
Dimensions N/A
ความหนาแน่น

80K, 100K, 128K

ความหนา

25 มม., 50 มม., 75 มม., 100 มม.

สินค้าเพิ่มเติม / Related Product