ฉนวนใยหิน ROCKWOOL สำหรับงานระบบระบายอากาศ ชนิดม้วน รุ่น ROCKDUCT

ราคา 990.00 บาท5,295.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ROCKWOOL ฉนวนใยหิน ROCKDUCT ProRox BL ถูกพัฒนามาตรฐานขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ เพื่อให้มีคุณสมบัติในการใช้งานทนความร้อนที่สูงขึ้น ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน มีความหนาแน่นตั้งแต่ 40 กก/ลบ.ม – 80 กก/ลบ.ม ความหนาที่ 25 และ 50 มม. 

ขนาด 1.2 x 7.5 ม.

ROCKDUCT ProRox BL

ฉนวนใยหิน ROCKDUCT ProRox BL ถูกพัฒนามาตรฐานขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ เพื่อให้มีคุณสมบัติในการใช้งานทนความร้อนที่สูงขึ้น ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน มีความหนาแน่นตั้งแต่ 40 กก/ลบ.ม – 80 กก/ลบ.ม ความหนาที่ 25 และ 50 มม. 

การนำความร้อน

ฉนวนกันความร้อนชนิดม้วนลวดตาข่ายนั้น สามารถทนความร้อนได้ถึง 650 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ASTM C411 และ ASTM C447 

และยังได้รับการทดสอบค่าการนำความร้อนด้วยมาตรฐาน ASTM C117 ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่ทำเพื่อหาค่าการนำความร้อนภายในฉนวนใยหินม้วนลวดตาข่ายและได้ผลลัพธิ์ เป็นตารางนี้

ค่าการนำความร้อนของ ProRox BL

Mean Temp (C)

50 100 150 200 250

300

ค่าการนำความร้อน  (W/m.K)
ProRox BL938-SA

0.039

0.047

0.057

ProRox BL958-SA

0.039

0.046

0.054

0.064

0.075

ProRox BL960-SA

0.041

0.049

0.057

0.066

0.074

0.083

ประเภทการติดไฟและปฏิกิริยากับไฟ

ด้วยคุณสมบัติของเนื้อฉนวนใยหินที่มีจุดหลอมเหลวมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เราได้นำมาทดสอบเพื่อหาประเภทการติดไฟตามมาตรฐาน EN13501-1 ซึ่งจะแบ่งวัสดุตามการติดไฟจาก A1 – F 

ตารางจำแนกประเภทวัสดุตามความรุนแรงของการติดไฟ

Defition

Classification according to European Standard EN 13501-1

Non-Combustible materials

A1

A2 – s1d0

A2 – s1d1

A2 – s1d2

A2 – s2d0

A2 – s2d1

A2 – s2d2

A2 – s3d0

A2 – s3d1

A2 – s3d2

Combustible materials – very limited contribution to fire

B – s1d0

B – s1d1

B – s1d2

B – s2d0

B – s2d1

B – s2d2

B – s3d0

B – s3d1

B – s3d2

combustible materials – limited contribution to fire

C – s1d0

C – s1d1

C – s1d2

C- s2d0

C – s2d1

C – s2d2

C – s3d0

C – s3d1

C – s3d2

Combustible materials – medium contribution to fire

D – s1d0

D – s1d1

D – s1d2

D – s2d0

D – s2d1

D – s2d2

D – s3d0

D – s3d1

D- s3d2

Combustible materials – highly contribution to fire

E

E – d2

Combustible materials – easily flammable

F

“s” ระดับการปล่อยควัน (Smoke emission level) : มีค่าต้องแต่ 1 (ปล่อควันน้อย-ไม่มีควัน) ถึง 3 (ปล่อยควันสูง)

“d” การเกิดหยดไฟ (Flaming Droplets) : มีค่าต้องแต่ 0 (ไม่เกิดหยดไฟ) ถึง 1 (เกิดหยดไฟมาก)

ตารางแสดงระดับของการเกิดควันและการเกิดหยดไฟ

Additional class

Level Definition

Smoke emission during combustible

S

1

Quantity/speed emission  of absent or weak

2

Quantity/speed emission of average intensity

3

Quantity/speed emission  of high intensity

Production of flaming droplets/particles during combustible

D

0

No dripping

1

Slow dripping

2

High dripping

จากตารางจำแนกวัสดุเราจะเห็นได้ว่าฉนวนใยหิน ProRox BL เป็นวัสดุประเภท A1 ซึ่งไม่ติดไฟ ไม่ก่อให้เกิดควันและไม่มีการเกิดหยดไฟ จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในป้องกันอัคคีภัยได้

การทดสอบ choride

ในงานฉนวนหุ้มท่อน้ำร้อน ปัญหาที่พบบ่อยคือเรื่องของสนิม ที่คอยกรัดกร่อนผิวท่อและในท่อ แต่เราจะไม่สามารถมองเห็นมันได้จนกว่าเราจะแกะแจ็กเก็ตและฉนวนกันความร้อนที่นำมาหุ้มออก แต่กว่าที่เราจะรู้มันก็เกิดการกรัดกร่อนจนเสียหายจนทำให้เราต้องเปลี่ยนท่อเป็นมูลค่ามหาศาลแล้ว

สนิมนั้นเกิดจากความชื้นของไอน้ำ ออกซิเจน และตัวเร่งเช่น คลอไรด์(Chloride) ฟลูออไรด์ (Fluoride) และจะเกิดเป็นคราบสนิมสัน้ำตาลเกาะอยู่บนผิวท่อแทน

pipe corrosion

สนิมที่เกิดขึ้นบริเวณผิวท่อเนื่องจากมีความชื้น

เราสามารถป้องกันการเกิดสนิมได้หลายวิธีทั้งการทำความสะอาดผิวท่อก่อนที่จะเริ่มลงสีเคลือบ และการดูแลรักษาแจ็กเก็ตที่หุ้มไม่ให้เสียหายโดยการไม่ขึ้นเหยียบแจ็กเก็ต

ฉนวนใยหินซีรี่ย์ ProRox จะลดการใช้น้ำ Chloride ในกระบวนการผลิตลงทำให้สารคลอไรด์ในเนื้อฉนวนลดลง และเราได้นำฉนวนใยหินของเราไปทดสอบมาตรฐาน ASTM C871 ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่ทดสอบหาค่าปริมาณ คลอไรด์ (Chloride) ,ฟลูออไรด์ (Fluoride) ,ซิลิเกต (Silicate) และ โซเดียมไอออน (Sudium Ions) ภายในฉนวนกันความร้อน เพื่อดูว่าจะเป็นอันตรายต่อวัสดุท่อรึเปล่า จากการส่งทดสอบเราได้ผลการทดสอบว่า มีปริมาณสารคลอไรด์ในเนื้อฉนวนเพียง 10 ppm ที่ถือเป็นปริมาณที่น้อยมากสำหรับการใช้งานและแทบจะไม่ส่งผลต่อการเกิดสนิมเลย

ความชื้นและไอน้ำ

ปริมาณของความชื้นและไอน้ำที่สะสมอยู่ในเนื้อฉนวนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของสนิมที่เกิดบนผิวท่อ ไอน้ำและความชื้นสามารถมาได้จาก 2 แหล่งคือมาจากภายในท่อ (ท่อรั่ว) หรือมาจากภายนอกแจ็กเก็ต ในการใช้ฉนวนใยหิน ROCKWOOL ที่มีโครงสร้างฉนวนแบบเซลล์เปิดจะทำให้ไอน้ำและหยดน้ำสามารถระเหยออกไปได้ง่ายกว่าฉนวนแบบเซลล์ปิด

water condense on rock wool blanket

หยดน้ำจะไม่ซึมเข้าไปที่ฉนวนใยหินและจะระเหยออกได้เอง

อีกทั้งฉนวนใยหินของ ROCKWOOL มีการเติมสารซิลิโคนกันน้ำในขั้นตอนของการผลิตทำให้เส้นใยทุกๆเส้นใยของของฉนวนใยหิน ROCKWOOL ไม่ดูดซึมน้ำถ้ามีหยดน้ำ หยดลงบนฉนวนหยดน้ำจะจับตัวกันเป็นหยดหรือหากราดน้ำใส่แผ่นฉนวนน้ำจะไหลบนผิวฉนวนเหมือนฟิล์มกระจกรถยนต์เลย

และเรายังได้นำฉนวนใยหินไปทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C1104/C1104M เพื่อหาค่าการดูดซับน้ำของตัวฉนวนใยหิน และเราได้ผลการทดสอบว่าฉนวนใยหินดูดซับน้ำเพียง 1% ของน้ำหนักฉนวน

ฉนวนใยหินก่อให้เกิดมะเร็ง

มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ “ใยหิน” ก่อให้เกิด “มะเร็ง” สิ่งนี้เป็นความเข้าในผิดในรูปแบบของการแปรภาษาออกมา ฉนวนใยหิน (ROCKWOOL) และ แร่ใยหิน (Asbestos) ด้วยคำ 2 คำนี้จึงทำให้เกิดความสับสน เราจะมาอธิบายให้ฟัง

asbestos

ภาพแร่ใยหิน (Asbestos)

แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นกลุ่มแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน เกิดจากวัตถุดิบที่เป็นกลุ่มแร่ซิลิเกต สามารถกระจายฟุ้งในอากาศและเส้นใยสามารถแตกเล็กลงได้เรื่อยๆมีลักษณะที่แหลมคม และเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

material of rock wool insulation

ภาพฉนวนใยหิน ROCKWOOL

ฉนวนใยหิน ROCKWOOL เกิดจากกระบวนการผลิตที่ควบคุมโดยเครื่องจักรมาตรฐานที่จะหลอมละลายหินบะซอลต์และหินโดโลไมท์ เพื่อปั่นออกมาเป็นเส้นใยขนาด 4-6 ไมครอน เส้นใยสามารถแตกหักได้มีปลายมนขนาดใหญ่เกินกว่าจะเข้าปอด ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

ตารางความแตกต่างฉนวนใยหิน ROCKWOOL และแร่ใยหิน (Asbestos)

ข้อแตกต่าง

ฉนวนใยหินROCKWOOL

แร่ใยหิน (Asbestos)

วัตถุดิบ

หินบะซอลต์ , โดโลไมท์

กลุ่มแร่ซิลิเกต

แหล่งกำเนิด

เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน

การทับถมของกลุ่มแร่ซิลิเกต

ลักษณะเส้นใย

ขนาด 4 – 6 ไมครอน เส้นใยปลายมน

ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน เส้นใยแหลมคม

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

การจำแนกตามสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ

กลุ่มที่ 3 ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

กลุ่มที่ 1 เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

เราสามารถค้นหาข้อมูลของสารต่างๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้จากสถาบันมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer : IARC) โดยสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติจะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม

ตารางจำแนกสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

Group 1

เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

Group 2A

เป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

Group 2B

เป็นสารที่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร้งในมนุษย์

Group 3

เป็นสารไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

Dimensions 1200 × 7500 mm
ความหนาแน่น

40K, 60K, 80K

ความหนา

25 มม., 50 มม.

สินค้าเพิ่มเติม / Related Product