ฉนวนกันความร้อน Feel Free

Feel Free

FEEL FREE เป็นฉนวนใยแก้วชนิดหุ้มรอบด้าน น้ำหนักเบา มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำจึงช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารที่พักอาศัย อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

FEEL FREE นั้นใช้กรรมวิธีที่ทันสมัยในการผลิตเส้นใยแก้ว และมีสารต้านการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ทำให้ฉนวนไม่อุ้มน้ำ อีกทั้งยังไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต ทั้งเห็ด เชื้อรา และ หนู ทำให้ฉนวนคงทนอยู่คู่อาคารที่พักอาศัยอย่างยาวนาน

FEEL FREE นั้นเป็นฉนวนชนิดที่ไม่ลามไฟดังนั้นจึงไม่เป็นสาเหตุของเพลิงไหม้

FEEL FREE นั้นใช้เส้นใยแก้วซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ ( IARC )

ความเหมาะสมในการใช้งาน

FEEL FREE ได้รับการออกแบบมาเพื่อวางบนฝ้า-เพดานของอาคารที่พักอาศัยเพื่อลดปริมาณความร้อนที่ส่งผ่านจากหลังคา ช่วยให้อาคารพักอาศัยน่าอยู่ขึ้น

วัสดุปิดผิว

FEEL FREE นั้นมีให้เลือกทั้งขนาด 2, 3, 4 และ 6 นิ้ว อีกทั้งยังมีแผ่นอะลูมีเนียมฟอยล์ชนิดเสริมแรง 3 ทิศทาง และแผ่น เมทัลไลท์ฟิล์ม เพื่อให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

ฉนวนกันความร้อน Feel Free

Feel Free

FEEL FREE เป็นฉนวนใยแก้วชนิดหุ้มรอบด้าน น้ำหนักเบา มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำจึงช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารที่พักอาศัย อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

FEEL FREE นั้นใช้กรรมวิธีที่ทันสมัยในการผลิตเส้นใยแก้ว และมีสารต้านการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ทำให้ฉนวนไม่อุ้มน้ำ อีกทั้งยังไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต ทั้งเห็ด เชื้อรา และ หนู ทำให้ฉนวนคงทนอยู่คู่อาคารที่พักอาศัยอย่างยาวนาน

FEEL FREE นั้นเป็นฉนวนชนิดที่ไม่ลามไฟดังนั้นจึงไม่เป็นสาเหตุของเพลิงไหม้

FEEL FREE นั้นใช้เส้นใยแก้วซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ ( IARC )

ความเหมาะสมในการใช้งาน

FEEL FREE ได้รับการออกแบบมาเพื่อวางบนฝ้า-เพดานของอาคารที่พักอาศัยเพื่อลดปริมาณความร้อนที่ส่งผ่านจากหลังคา ช่วยให้อาคารพักอาศัยน่าอยู่ขึ้น

วัสดุปิดผิว

FEEL FREE นั้นมีให้เลือกทั้งขนาด 2, 3, 4 และ 6 นิ้ว อีกทั้งยังมีแผ่นอะลูมีเนียมฟอยล์ชนิดเสริมแรง 3 ทิศทาง และแผ่น เมทัลไลท์ฟิล์ม เพื่อให้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม