ฉนวนใยแก้วท่อ MicroFiber ชนิดท่อสำเร็จรูป

ราคา 85.00 บาท977.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนใยแก้วMicroCover ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับงานท่อความร้อนที่มีช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 450 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาความร้อนภายในท่อและเพื่อป้องกันอันตรายของพนักงานที่ทำงานอยู่ไม่ให้สัมผัสกับความร้อนโดยตรง

ผลิตภัณฑ์MicroCover มีลักษณะเป็นท่อตรงมีรูตรงกลางเพื่อสวมให้พอดีกับท่อเหล็กหรือท่อทองแดง ความยาวฉนวนต่อท่อนอยู่ที่ 1 เมตร เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณความยาวของท่อ

MicroCover

ฉนวนใยแก้วMicroCover ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับงานท่อความร้อนที่มีช่วงอุณหภูมิไม่เกิน 450 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาความร้อนภายในท่อและเพื่อป้องกันอันตรายของพนักงานที่ทำงานอยู่ไม่ให้สัมผัสกับความร้อนโดยตรงผลิตภัณฑ์MicroCover มีลักษณะเป็นท่อตรงมีรูตรงกลางเพื่อสวมให้พอดีกับท่อเหล็กหรือท่อทองแดง ความยาวฉนวนต่อท่อนอยู่ที่ 1 เมตร เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณความยาวของท่อ

อุณหภูมิใช้งาน

ฉนวนใยแก้วMicroCover มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ค่อนข้างกว้างมากซึ่งอยู่ที่ -18 – 450 องศาเซลเซียส โดยปกติแล้วจะถูกใช้ในงานร้อนอุณหภูมิสูงมากกว่า เพราะมีค่าการนำความร้อนที่ค่อนข้างคงที่เปลี่ยนแปลงไม่มากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

การนำความร้อน

ค่าการนำความร้อนสำหรับงานฉนวนหุ้มท่อน้ำร้อนนั้นค่อนข้างสำคัญอย่างมาก เพราะค่าการนำความร้อนยิ่งต่ำหมายความว่าฉนวนที่ใช้ก็จะบางลง ราคาของสินค้าก็จะลดลงฉนวนกันความร้อนประเภทใยแก้วจึงค่อนข้างเหมาะสมสำหรับงานท่อความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่า 450 องศาเซลเซียส เพราะค่าการนำความร้อนเปลี่ยนแปลงน้อยและมีค่าต่ำมาก

ตารางค่าการนำความร้อน MicroCover

Hot Surface (C)

Cold Surface (C)

Mean Temperature (C)

Apparent Thermal Conductivity

(W/m.K)

55.60

20.48

38.04

0.03246

134.58

24.11

79.35

0.03697

213.25

28.12

120.69

0.04146

293.95

33.08

163.52

0.04727

374.69

38.60

206.65

0.05456

454.33

44.83

249.58

0.06356

การซึมของไอน้ำ

ในงานระบบท่อความร้อนนั้นเรื่องการซึมผ่านของน้ำหรือไอน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะการหุ้มฉนวนงานระบบท่อนั้นหลังจากที่เราหุ้มฉนวนแล้วเราจะติดตั้งแจ็กเก็ตอีกชั้นนึง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับฉนวนและป้องกันน้ำหรือฝน

หากเกิดการรั่วซึมของแจ็กเก็ตจนน้ำสามารถซึมผ่านเข้าไปได้และน้ำซึมผ่านฉนวนเข้าไปที่ผิวท่อ ท่อเหล็กเมื่อเจอน้ำและความชื้นจะเกิดเป็น “สนิม” สีแดงตามผิวท่อและถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะเกิดการสึกกร่อนตามการเวลา

ในการผลิตฉนวนใยแก้วสำหรับงานระบบท่อ จึงมีนวัติกรรมที่ทำให้น้ำไม่สามารถซึมเข้าฉนวนได้ ทำให้เมื่อฝนตกหรือน้ำหยดลงบนฉนวน น้ำจะไม่ซึมเข้าฉนวนแต่จะเกิดเป็นหยดน้ำอยู่บนเนื้อฉนวนเหมือนการเคลือบฟิล์มกระจกรถในหน้าฝน ที่หยดน้ำจะไม่เกาะที่ผิวเลย และจะระเหยออกไปเองตามธรรมชาติ

แนวทางในการเลือกความหนาฉนวน

ทางผู้ผลิตฉนวน MicroFiber ได้ออกแบบตารางเพื่อให้เลือกใช้งานความหนาฉนวนได้สะดวกรวดเร็วขึ้นตามตารางนี้

ความหนาของฉนวนที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ

ระบบท่อ

ช่วงอุณหภูมิของของไหล

ขนาดท่อ

< 1”

(< 33 mm)

1.5” – 2”

(42 – 60 mm)

2.5” – 4”

(73 – 114 mm)

5” – 6”

(140 – 168 mm)

8” – 12”

(219 – 324 mm)

ท่อความร้อน (น้ำร้อน, สตีม

(Steam, Hot water)

152 – 238

ความดันสูง (High Pressure)

1.5” (38mm)

1.5” (38mm.) 2” (50 mm) 2.5” (63 mm)

3” (75 mm)

ความดันปานกลาง (Medium Pressure)

122 – 151

1.5” (38mm)

1.5” (38mm.) 2” (50 mm) 2” (50 mm)

2.5” (63 mm)

ความดันต่ำ (Low Pressure)

94 – 121

1” (25 mm)

1.5” (38mm.) 1.5” (38mm.) 2” (50 mm)

2” (50 mm)

อุณหภูมิต่ำ (Low Temperature)

49 – 93

1” (25 mm)

1” (25 mm) 1.5” (38mm.) 1.5” (38mm.)

1.5” (38mm.)

คอนเด็นเซท (Condensate)

30 – 50

1” (25 mm)

1” (25 mm) 1” (25 mm) 1.5” (38mm.)

1.5” (38mm.)

ตารางขนาดผลิตภัณฑ์

ขนาดท่อ (NPS)

ขนารูในท่อฉนวนกันความร้อน

(Internal Diameter pipe Insulation)

ความหนาฉนวน (มม .)

0.5

22

25, 38, 50, 63, 75, 100

0.75

27

25, 38, 50, 63, 75, 100

1

34

25, 38, 50, 63, 75, 100

1.25

43

25, 38, 50, 63, 75, 100

1.5

49

25, 38, 50, 63, 75, 100

2

61

25, 38, 50, 63, 75, 100

2.5

74

25, 38, 50, 63, 75, 100

3

90

25, 38, 50, 63, 75, 100

3.5

102

25, 38, 50, 63, 75, 100

4

115

25, 38, 50, 63, 75, 100

4.5

128

25, 38, 50, 63, 75, 100

5

143

25, 38, 50, 63, 75, 100

6

170

25, 38, 50, 63, 75, 100

7

196

25, 38, 50, 63, 75, 100

8

221

25, 38, 50, 63, 75, 100

9

246

25, 38, 50, 63, 75, 100

10

275

25, 38, 50, 63, 75, 100

12

324

25, 38, 50, 63, 75, 100

ตารางข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ

MicroCover

มาตรฐานการทดสอบ

อุณหภูมิใช้งาน

-18 C – 450 C

ASTM C 411

อุณหภูมิสูงสุดที่ผิวฉนวน

-20 C – 116 C

ASTM C 1136

ความหนาแน่น

64 kg/m3

การดูดซึมไอน้ำ

< 1.0 % at 49 C, 95% RH

ASTM C1104

การเกิดเชื้อราและเห็ด

ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราและเห็ด

ASTM C665

การเผาไหม้ที่ผิววัสดุ

การกระจายของเปลวไฟ < 25

การเกิดควัน < 50

ASTM E84

Dimensions N/A
ขนาดท่อ (IPS)

0.5", 0.75", 1.25", 1.5", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12"

ความหนา

25 มม., 38 มม., 50 มม.

สินค้าเพิ่มเติม / Related Product