ผ้าใยทิชชู่ (Black Glass Tissue)

ราคา 8,125.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ผ้าใยทิชชู่ (Glass Tissue) มีลักษณะเป็นแผ่นบางสีดำ ทำจากเส้นใยแก้ว มีโครงสร้างแบบรูพรุน แข็งแรงทนต่อแรงดึง ฉีกขาดยาก ทนต่อสภาพอากาศ ใช้ปิดผิวใยแก้วหรือใยหิน เพื่อใช้สำหรับงานกันความร้อนกันเสียง

ขนาด 1.25 x 100 เมตร

ผ้ากลาสทิชชู่ (Glass Tissue) มีลักษณะเป็นแผ่นบางสีดำ ทำจากเส้นใยแก้ว มีโครงสร้างแบบรูพรุน แข็งแรงทนต่อแรงดึง ฉีกขาดยาก ทนต่อสภาพอากาศ ใช้ปิดผิวใยแก้วหรือใยหิน เพื่อใช้สำหรับงานกันความร้อนกันเสียง

ตารางคุณสมบัติ

Physical Property Value Unit
Y Style Glass Fiber Resin
Area Weight 60 +- 5 g/m2
Binder Content 14 – 16 %
Tensile Strength MD ≥110 N/50mm
Tensile Strength CMD ≥50 N/50mm
Moisture Content <0.7 %
Oxygen Index ≥40 %

 

การนำไปใช้งาน

  • ผ้าใยทิชชู่ (Fiber Glass Tissue) มีคุณสมบัติท่ีไม่ ติดไฟ ไม่ลุกลามไฟ เหนียว จึงถูกนํามาใช้งานร่วมกับ ฉนวนทั้งงานระบบปรับอากาศ งานฉนวนกันความร้อน หลังคา และงานฉนวนซับเสียงผนัง
  • งานระบบปรับอากาศ (HVAC System) ใช้ปิดผิวฉนวน ใยแก้ว 1 ด้าน สําหรับบุในท่อลมเพื่อป้องกันเส้นใยหลุด ร่อนในท่อลม
  • งานหลังคา (Roof Insulation) ปิดผิว 1 ด้านของฉนวน ชนิดเส้นใย เพ่ือป้องกันเส้นใยหลุดร่อนลงสู่ตัวอาคาร ด้านล่าง และการติดต้ังทําได้โดยการหันด้านท่ีปิดผิว ด้วยผ้ากลาสทิชชู่ลงด้านล่างเพื่อความสวยงาม
  • งานผนังซับเสียง (Sound Insulation) หลังจากการใส่ แผ่นฉนวนติดเข้ากับผนังเราจะนําผ้ากลาสทิชชู่ในการ ปิดทับแผ่นฉนวนอีกคร้ังเพ่ือป้องกันเส้นใยที่อาจจะ หลุดร่อนได้
Dimensions 1250 × 300000 mm

สินค้าเพิ่มเติม / Related Product