ผนังภายใน

ผนังภายใน หมายถึง ผนังภายในอาคารที่ใช้สำหรับกั้นห้องหรือแบ่งห้องเป็นส่วนต่าง เพื่อความเป็นส่วนตัวและช่วยกั้นเสียงที่ไม่พึงประสงค์

ฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสำหรับผนังภายในนั้นควรมีลักษณะที่ดูดซับเสียงได้ดีเพื่อที่จะสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับบุคคล ดังนั้นเรื่องความเป็นส่วนตัวจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ

ผนังภายใน
ผนังกระจกสำเร็จรูป
ระบบผนังอิฐ
ระบบผนังอิฐคู่
ระบบผนังแซนวิชพาแนล
ระบบผนังแผ่นโลหะเดี่ยว
ระบบผนังแผ่นโลหะคู่
ผนังภายใน

ผนังภายใน

ระบบฝ้า-เพดานแบบฉาบเรียบ เป็นแผ่นยิปซึมที่ยึดติดกับโครงไม้หรือโครงเหล็กนิยมติดตั้งในอาคารบ้านพักอาศัย มีลักษณะสวยงาม สามารถเดินสายไฟและติดตั้งฉนวนได้

ฉนวนที่เหมาะกับงานระบบฝ้า-เพดานแบบฉาบเรียบนั้น ควรมีลักษณะที่สามารถช่วยลดเสียงรบกวนและลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต

ผนังกระจกสำเร็จรูป
ระบบผนังอิฐ
ระบบผนังอิฐคู่
ระบบผนังแซนวิชพาแนล
ระบบผนังแผ่นโลหะเดี่ยว
ระบบผนังแผ่นโลหะคู่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนใยหินSafe 'n' Silent-Pro
Safe ‘n’ Silent Pro