งานเวซเซล ( Vessels )

งานเวซเซล ถือเป็นส่วนประกอบหลักในกระบวนการหลักต่าง ทำหน้าที่ในการเก็บผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต เป้าหมายของฉนวนกันความร้อนก็เพื่อลดการสูญเสียความร้อน รักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์

เวซเซล
งานหม้อต้ม
งานแท็งค์
งานปล่อง
งานระบบท่อ
งานคอลัมภ์
เวซเซล

งานเวซเซล ( Vessels )

งานเวซเซล ถือเป็นส่วนประกอบหลักในกระบวนการหลักต่าง ทำหน้าที่ในการเก็บผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต เป้าหมายของฉนวนกันความร้อนก็เพื่อลดการสูญเสียความร้อน รักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์

งานหม้อต้ม
งานแท็งค์
งานปล่อง
งานระบบท่อ
งานคอลัมภ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนใยหินProRox-BL

ProRox BL

ฉนวนใยหินProRox-SL

ProRox SL

ฉนวนใยหินProRox-WM
ProRox WM
ฉนวนใยแก้วสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง MicroFiber
Micro Hi-Temp
ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง-HTIFD
ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง