งานระบบท่อ ( Pipe work )

งานระบบท่อ ถือ เป็นหัวใจหลักในการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังส่วนต่างๆ ผลิตภัณฑ์บางชนิดจำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิ หรือป้องกันอุณหภูมิที่สูง จึงจำเป็นที่จะต้องติดตั้งฉนวนเพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

งานระบบท่อ ส่วนใหญ่มีลักษณะที่เป็นท่อโลหะทรงกระบอกจึงควรเลือกฉนวนที่มีลักษณะเป็นท่อ หรือเป็นแผ่นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง และค่าการต้านทานความร้อนที่เหมาะสม ปัญหาใหญ่ของการหุ้มท่อนั้น คือเมื่อหุ้มฉนวนลงไปแล้วเกิดความชื้นภายในจากผลต่างของอุณหภูมิเราจะไม่สามารถเห็นได้ว่าเกิดสนิมขึ้นหรือไม่ จึงจำเป็นที่จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการคำนวณความหนาของฉนวนเพื่อไม่ให้เกิดสนิมตามมาในภายหลัง

ระบบท่อน้้ำร้อน-เย็น
งานหม้อต้ม
งานแท็งค์
งานเวซเซล
งานปล่อง
งานคอลัมภ์
ระบบท่อน้้ำร้อน-เย็น

งานระบบท่อ ( Pipe work )

งานระบบท่อ ถือ เป็นหัวใจหลักในการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังส่วนต่างๆ ผลิตภัณฑ์บางชนิดจำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิ หรือป้องกันอุณหภูมิที่สูง จึงจำเป็นที่จะต้องติดตั้งฉนวนเพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

งานระบบท่อ ส่วนใหญ่มีลักษณะที่เป็นท่อโลหะทรงกระบอกจึงควรเลือกฉนวนที่มีลักษณะเป็นท่อ หรือเป็นแผ่นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง และค่าการต้านทานความร้อนที่เหมาะสม ปัญหาใหญ่ของการหุ้มท่อนั้น คือเมื่อหุ้มฉนวนลงไปแล้วเกิดความชื้นภายในจากผลต่างของอุณหภูมิเราจะไม่สามารถเห็นได้ว่าเกิดสนิมขึ้นหรือไม่ จึงจำเป็นที่จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการคำนวณความหนาของฉนวนเพื่อไม่ให้เกิดสนิมตามมาในภายหลัง

งานหม้อต้ม
งานแท็งค์
งานเวซเซล
งานปล่อง
งานคอลัมภ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนใยหินProRox-PS

ProRox PS

ฉนวนกันความร้อนสำหรับท่อน้ำร้อน-เย็น-PCIF-G
ฉนวนกันความร้อนสำหรับท่อน้ำร้อน-เย็น
ฉนวนใยแก้วท่อ Micro Cover
Micro Cover
ฉนวนยางดำ แบบท่อ
Maxflex Pipe
ฉนวนยางดำ Armaflex
Armaflex FRV