งานระบบปรับอากาศ

งานระบบปรับอากาศ หมายถึง งานเกี่ยวกับท่อส่งความเย็น ภายในอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งภายในท่อจะเป็นอากาศเย็น หรือระบบแอร์ที่ต้องการรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่ เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน

งานระบบปรับอากาศ จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิภายในท่อส่งอากาศ เพื่อคงอุณหภูมิของอากาศให้คงที่ เป็นไปตามที่ได้ออกแบบ ฉนวนที่เหมาะสมกับงานระบบอากาศต้องเป็นฉนวนที่ปลอดภัย ช่วยลดการส่งผ่านความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน ไม่ซึมซับน้ำจากความต่างของอุณหภูมิภายในท่อ และช่วยลดเสียงจากท่อส่งลมเย็นได้ จึงจะถือว่าเป็นฉนวนที่เหมาะสม

ระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศ

งานระบบปรับอากาศ

งานระบบปรับอากาศ หมายถึง งานเกี่ยวกับท่อส่งความเย็น ภายในอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งภายในท่อจะเป็นอากาศเย็น หรือระบบแอร์ที่ต้องการรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่ เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน

งานระบบปรับอากาศ จำเป็นต้องรักษาอุณหภูมิภายในท่อส่งอากาศ เพื่อคงอุณหภูมิของอากาศให้คงที่ เป็นไปตามที่ได้ออกแบบ ฉนวนที่เหมาะสมกับงานระบบอากาศต้องเป็นฉนวนที่ปลอดภัย ช่วยลดการส่งผ่านความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน ไม่ซึมซับน้ำจากความต่างของอุณหภูมิภายในท่อ และช่วยลดเสียงจากท่อส่งลมเย็นได้ จึงจะถือว่าเป็นฉนวนที่เหมาะสม

งานระบบปรับอากาศ

รูปแบบงานระบบปรับอากาศ

งานหุ้มท่อระบบปรับอากาศ
งานหุ้มท่อระบบปรับอากาศ
งานบุภายในท่อระบบปรับอากาศ
งานบุภายในท่อระบบปรับอากาศ