งานฉนวนกันความร้อนฝ้า-เพดาน

ฉนวนใยแก้วSTAY COOL เป็นฉนวนใยแก้วของบริษัท SCG ที่ออกแบบขึ้นมาสำหรับใช้บนฝ้า-เพดาน เพื่อลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน

หลังคาบ้านจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์มากที่สุด ทำให้หลังคาบ้านในช่วงกลางวันนั้นร้อนมาก หลังคาจะส่งความร้อนเข้าสู่โถงฝ้า-เพดานและจะผ่านเข้ามาถึงผู้พักอาศัยในบ้าน การติดตั้งฉนวนกันความร้อนสามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ไม่ให้ความร้อนเข้ามาบริเวณหลังคาโดยการติดฉนวนไว้บริเวณใต้หลังคาเลย

แต่การติดตั้งฉนวนในใต้หลังคาจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากมากกว่า ดังนั้นการติดตั้งฉนวนบนฝ้า-เพดาน จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า เพราะสามารถติดตั้งได้ง่าย ติดตั้งได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องจ้างช่าง

ฉนวนเขียว Green-3 Insulation

Green Label

ฉนวนกันความร้อน SCG ผลิตจากวัสดุแก้วรีไซเคิลจึงได้รับฉลากเขียวในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้กระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้รับฉลาก SCG Eco Value

ECO VALUE

SCG Eco ฉลากที่มอบให้กับผลิตภัณท์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Green Insulation

องค์การอนามัยโลก (WHO) และ สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency of Research on Cancer : IARC) ได้ให้การรับรองกับผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ทำให้ฉนวนใยแก้วเป็นผลิตตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกา และยุโรป

GREEN INSULATION

เนื้อฉนวนใยแก้วสีเขียว

Green Guard

ฉนวนใยแก้ว SCG มีเนื้อฉนวนสีเขียวพร้อมสาร HydroProtec ที่สามารถช่วยลดการอุ้มน้ำได้ถึง 10 เท่า ทำให้ฉนวนไม่ดูดซับน้ำและสามารถป้องกันไอน้ำได้ ส่งผลให้ฉนวนใยแก้ว SCG ใช้งานได้ยาวนานคู่กับอาการ

WATER CONDENSE ON GLASSWOOL

เนื้อฉนวนใยแก้ว SCG ไม่อุ้มน้ำและจะเป็นหยดน้ำเกาะอยู่บนเนื้อฉนวน

ขั้นตอนการติดตั้ง

1.) เปิดฝ้า-เพดานบริเวณที่ต้องการติดตั้ง เพื่อนำฉนวนกันความร้อนเอสซีจี รุ่น STAY COOL ขึ้นด้านบน (ขึ้นผ่านช่องเซอร์วิสบริเวณห้องน้ำ

STAYCOOL INSTALL GUIDE

นำฉนวน STAYCOOL ผ่านช่องเซอร์วิสขึ้นไปบนเพดาน- ที่มา SCG HOME

2.) แกะห่อฉนวนกันความร้อนและกลิ้งม้วนฉนวนกันความร้อนไปให้ทั่วบริเวณฝ้า-เพดาน

STAYCOOL INSTALL GUIDE

ปูฉนวน SCG ให้เต็มทั่วพื้นที่ฝ้า - ที่มา SCG HOME

3.) หากฉนวนกันความร้อนมีขนาดที่ยาวเกินให้กรีดตัดออกและปิดรอยตัดด้วยอะลูมิเนียมเทปให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้ฉนวนใยแก้วเสียหาย

STAYCOOL INSTALL GUIDE

ฉนวนที่เกินมาให้ใช้คัตเตอร์ตัดและปิดทับด้วยเทปอะลูมิเนียมให้เรียบร้อย - ที่มา SCG HOME

4.) จุดที่มีการติดตั้งดวงไฟ Dow Light ให้ใช้มีดคัตเตอร์ ตัดฉนวนเว้นรอบช่องไฟประมาณ 3 นิ้ว และปิดรอยตัดด้วยอะลูมิเนียมเทปให้เรียบร้อย

STAYCOOL INSTALL GUIDE

ฉนวนที่ทับช่องดาวไลท์ให้ตัดเว้นและปิดทับด้วยอะลูมิเนียมเทปให้เรียบร้อย - ที่มา SCG HOME

ตารางผลิตภัณฑ์

STAYCOOL

STAYCOOL

รายละเอียดสินค้า หนา  75  มม. (3 นิ้ว) หนา  150  มม. (6 นิ้ว)
วัสดุปิดผิว หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอะลูมิเนียม
ฟอยล์เสริมแรง
หุ้มรอบด้านด้วยแผ่นอะลูมิเนียม
ฟอยล์เสริมแรง
การกันความร้อน
(เมื่อเทียบกับฝ้าไม่ได้ติดตั้งฉนวน)
กันความร้อนได้ 4 เท่า กันความร้อนได้  6 เท่า
น้ำหนักสุทธิ (กก./ม้วน) 2.7 4.8
น้ำหนักฉนวนต่อตารางเมตร
: ฝ้าเพดานทั่วไปรับน้ำหนักได้ 30 กก.
/ตารางเมตร
1.13 2.06
ขนาดต่อม้วน (ม. x ม.) 0.60 x 4.00 0.60 x 4.00
พื้นที่ต่อม้วน (ตารางเมตร) 2.4 2.4

 

ตารางผลิตภัณฑ์