อาคารกระจก ( Curtain Wall ) ทำให้อาคารดูสวยงามเมื่อสะท้อนแสงจะมีความระยิบระยับ เสมือนแท่งแก้วขนาดใหญ่และเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับอาคารใน BDC (Business Distric Center)

ในช่วงรอยต่อระหว่างชั้น ผนังกระจกและพื้นของอาคารจะไม่ได้ติดกันทำให้เกิดช่องว่างขึ้นซึ่งช่องว่างนี้จะต้องได้รับการซีล

การป้องกันช่องเปิดสำหรับผนังกระจก

ตามมาตรฐาน NFPA ช่องปิดระหว่างอาคารจะต้องได้รับการปิดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเปลวเพลิง ดังนั้นบริเวณช่องเปิดของผนังกระจกที่เป็นรอยต่อระหว่างชั้นก็จะต้องได้รับการปิดกั้นเช่นกัน

CURTAIN WALL

ผนังกระจกที่ติดตั้งกับอาคารสูง

ฉนวนใยหินRockSafe Plus เป็นฉนวนที่ถูกออกแบบมาสำหรับป้องกันช่องเปิดระหว่างชั้นสำหรับผนังกระจก ฉนวนใยหินRockSafe Plus ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน BS476 Part 4 เพื่อจำแนกการติดไฟของวัสดุ และได้รับการจัดประเภทเป็นวัสดุ A1 (วัสดุไม่ติดไฟ)

การป้องกันช่องเปิดระหว่างอาคารวัสดุที่นำมาใช้ป้องกันจะต้องมีอัตราการทนไฟที่เท่ากับผนังทนไฟที่ติดกัน ซึ่งอยู่ที่ 2 ชม. และต้องได้รับการทดสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือว่าวัสดุนั้นสามารถทนไฟได้ 2 ชม.

ROCKSAFE PLUS INSTALLATION WITH CURTAIN WALL

RockSafe Plus ถูกออกแบบเพื่อติดตั้งกับผนังกระจก

จุดหลอมเหลว > 1,000 องศาเซลเซียส

ฉนวนใยหิน RockSafe Plus ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน DIN4102-17 เพื่อหาจุดหลอมเหลวของวัสดุและจากการทดสอบตามมาตรฐานดังกล่าว ฉนวนใยหินROCKWOOL ทุกรุ่นจะมีค่าการหลอมเหลวสูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ตามแบบฉบับของฉนวนใยหิน

MELTING POINT OVER 1000C

ค่าการดูดซับน้ำต่ำเพียง 0.5 กก./ลบ.ม.

สำหรับงานก่อสร้างอาคารเรื่องของน้ำฝนและความชื้นเป็นปัญหาที่น่ากวนใจอย่างมาก ทางROCKWOOL ได้เพื่อสารซิลโคนกันน้ำในกระบวนการผลิตเส้นใย ทำให้เส้นใยของฉนวนใยหินทุกเส้นได้เคลือบสารซิลิโคนกันน้ำตัวนี้

water condense on rock wool blanket

หยดน้ำจะไม่ซึมเข้าไปที่ฉนวนใยหินและจะระเหยออกได้เอง

 

เมื่อหยดน้ำหยดลงบนฉนวนใยหินROCKWOOL น้ำจะไม่ซึมลงในฉนวนแต่จะมีลักษณะเป็นหยดเกาะอยู่บนเนื้อฉนวนและจะระเหยออกไปตามธรรมชาติ จากคุณสมบัติการกันน้ำนี้เราได้ทำการส่งทดสอบตามมาตรฐาน EN1609 ซึ่งจะทำการทดสอบการดูดซับน้ำของวัสดุ

จากการทดสอบดังกล่าวเราจะได้ว่า ฉนวนใยหินROCKWOOL มีค่าการดูดซับน้ำอยู่เพียง 0.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้อาคาร

วัสดุก่อสร้างภายในอาคารนั้นจะถูกคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของผู้ใช้อาคารทั้งการปล่อยสารระเหยการเกิดเชื้อราต่างๆ หรือการก่อให้เกิดมะเร็ง

ฉนวนใยหิน ถูกเข้าใจผิดในประเทศไทยมาอย่างยาวนานว่าเป็นวัสดุที่ก่อให้เกิดมะเร็ง เราจะอธิบายถึงที่มาความเข้าใจผิดนี้กัน

แร่ใยหิน หรือ “Asbestos” นั้นเป็นวัสดุที่ก่อให้เกิด “มะเร็ง” ตามการทดสอบของสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer : IARC) ส่วนฉนวนใยหิน (ROCKWOOL) นั้นไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งแต่อย่างใด

IARC CLASSIFICATION

ROCKWOOL ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 3 เป็นวัสดุไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

 

ด้วยการแปรภาษาจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะรูปคำที่คล้ายกัน (ประเทศอื่นไม่มีความเข้าใจผิดแบบนี้เพราะเขาใช้คำว่า Asbestos เลย) ถ้าหากใครสนใจว่าวัสดุที่ตัวเองกำลังใช้อยู่นั้นเป็นวัสดุที่ก่อมะเร็งหรือไม่ สามารถค้นหาได้จาก สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ เลย

ตารางผลิตภัณฑ์

ROCKWOOL ROCKSAFE PLUS

RockSafe Plus

ตารางฉนวนกันความร้อนแบบแผ่น RockSafe Plus

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
RockSafe Plus 80 กก/ลบ.ม 600 x 1200 x 135 0.72 ตร.ม.

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์ RockSafe Plus มาตรฐานทดสอบ
ความหนาแน่น (kg/m3) 80 EN 826
ค่าการนำความร้อนที่ 20 °C 0.035 W/mK ASTM C518
จุดหลอมเหลว สูงกว่า 1000°C DIN4102-17
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับไฟ ไม่ติดไฟ ทนไฟ 2 ชม. BS 476 Part 4
BS 476 Part 20
การดูดซึมน้ำ (โดยแช่บางส่วน) น้อยกว่า 0.5 กก./ตร.ม. EN1609:97
การดูดซึมไอน้ำ น้อยกว่า 0.04 โดย % ปริมาตร ASTM C1104/1104M
การปล่อยไอระเหย ไม่มีการปล่อยไอระเหย ASTM C665-06
การเกิดฟังไจ ไม่ก่อให้เกิดฟังไจ ASTM 1338

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง