ฉนวนใยหิน ProRox PS เป็นฉนวนใยหินในซี่รี่ย์ของ ProRox ซึ่งเป็นฉนวนที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Insutrial Insulation) ออกแบบมาเป็นลักษณะของท่อตรงยาว 1.2 เมตรเพื่อให้ง่ายกับการติดตั้งในงานระบบท่อต่างๆ และมีความหนาของเนื้อฉนวนให้เลือกที่หลายหลาย (25 – 100 มม)

ฉนวนใยหินROCKWOOL ในซีรี่ย์ของProRox จะถูกออกแบบมาเพื่องานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ มีการทดสอบมาตรฐานเกี่ยวกับการใช้งานในโรงงานที่มากกว่าและมีการทดสอบวัตถุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในโรงงานที่มากกว่าอย่างเช่น สารคลอไรด์ (Chloride) ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดสนิมบริเวณผิวท่อหรือการทดสอบการดูดซับไอน้ำให้ต่ำกว่า 1% โดยน้ำหนัก

ค่าการนำความร้อนของท่อใยหิน

งานระบบท่อร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีความร้อนที่สูงถึง 500 องศาเซลเซียสที่จะทำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ท่อนี้รู้สึก แสบผิวหรือโดนลวกถ้าสัมผัสกับท่อ ฉนวนใยหินจึงจำเป็นที่จะต้องนำมาติดตั้งที่ผิวท่อเพื่อปกป้องผู้คนไม่ให้เกิดอันตราย อุณหภูมิผิวฉนวนควรจะอยู่ที่ 40 – 50 องศาเซียสซึ่งถือว่าไม่ร้อนเกินไป

อีกหน้าที่หนึ่งของฉนวนคือการรักษาอุณหภูมิภายในท่อไว้เพื่อ เช่น ท่อสตรีมความร้อน 400 องศาเซลเซียสเราต้องการรักษาไม่ให้อุณหภูมิภายในท่อตก เพื่อนำไอน้ำไปใช้งานต่อ สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือค่าการนำความร้อนของฉนวน

ฉนวนใยหิน ProRox PS ได้รับการทดสอบค่าการนำความร้อนจากสถาบัน ASTM ด้วยมาตรฐาน ASTM C335 ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าการนำความร้อนของฉนวนรูปแบบท่อ และได้ผลการทดสอบออกมาที่ 0.037 – 0.083 W/m.K

ตารางค่าการนำความร้อน ProRox PS

Mean Temp (°C) 50 100 150 200 250 300 350
ค่าการนำความร้อน (W/m.K) 0.037 0.042 0.048 0.055 0.063 0.072 0.083

Max Service Temperature = 650 °C

ฉนวนใยหินท่อ ProRox PS สามารถใช้งานได้สูงถึง 650 องศาเซลเซียส และได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C411 ที่จะทำการทดสอบเพื่อหาอุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าฉนวนใยหิน ProRox PS สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงๆ อย่างท่อสตรีมของโรงไฟฟ้า หรือโรงน้ำตาลได้เลย

ประเภทการติดไฟและปฏิกิริยากับไฟ

ด้วยคุณสมบัติของเนื้อฉนวนใยหินที่มีจุดหลอมเหลวมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เราได้นำมาทดสอบเพื่อหาประเภทการติดไฟตามมาตรฐาน EN13501-1 ซึ่งจะแบ่งวัสดุตามการติดไฟจาก A1 – F

ตารางมาตรฐาน EN13501-1

“s” ระดับการปล่อยควัน (Smoke emission level) : มีค่าต้องแต่ 1 (ปล่อควันน้อย-ไม่มีควัน) ถึง 3 (ปล่อยควันสูง)
“d” การเกิดหยดไฟ (Flaming Droplets) : มีค่าต้องแต่ 0 (ไม่เกิดหยดไฟ) ถึง 1 (เกิดหยดไฟมาก)

ส่วนเสริมมาตรฐาน EN13501-1

จากตารางจำแนกวัสดุเราจะเห็นได้ว่าฉนวนใยหิน ProRox SL เป็นวัสดุประเภท A1 ซึ่งไม่ติดไฟ ไม่ก่อให้เกิดควันและไม่มีการเกิดหยดไฟ จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในป้องกันอัคคีภัยได้

การทดสอบสารที่ก่อให้เกิดสนิม

ในงานฉนวนหุ้มท่อน้ำร้อน ปัญหาที่พบบ่อยคือเรื่องของสนิม ที่คอยกรัดกร่อนผิวท่อและในท่อ แต่เราจะไม่สามารถมองเห็นมันได้จนกว่าเราจะแกะแจ็กเก็ตและฉนวนกันความร้อนที่นำมาหุ้มออก แต่กว่าที่เราจะรู้มันก็เกิดการกรัดกร่อนจนเสียหายจนทำให้เราต้องเปลี่ยนท่อเป็นมูลค่ามหาศาลแล้ว

สนิมนั้นเกิดจากความชื้นของไอน้ำ ออกซิเจน และตัวเร่งเช่น คลอไรด์(Chloride) ฟลูออไรด์ (Fluoride) และจะเกิดเป็นคราบสนิมสัน้ำตาลเกาะอยู่บนผิวท่อแทน

pipe with insulation

ท่อที่มีการหุ้มฉนวน

เราสามารถป้องกันการเกิดสนิมได้หลายวิธีทั้งการทำความสะอาดผิวท่อก่อนที่จะเริ่มลงสีเคลือบ และการดูแลรักษาแจ็กเก็ตที่หุ้มไม่ให้เสียหายโดยการไม่ขึ้นเหยียบแจ็กเก็ต

pipe corrosion

สนิมที่เกิดขึ้นบริเวณผิวท่อเนื่องจากมีความชื้น

ฉนวนใยหินซีรี่ย์ ProRox จะลดการใช้น้ำ Chloride ในกระบวนการผลิตลงทำให้สารคลอไรด์ในเนื้อฉนวนลดลง และเราได้นำฉนวนใยหินของเราไปทดสอบมาตรฐาน ASTM C871 ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่ทดสอบหาค่าปริมาณ คลอไรด์ (Chloride) ,ฟลูออไรด์ (Fluoride) ,ซิลิเกต (Silicate) และ โซเดียมไอออน (Sudium Ions) ภายในฉนวนกันความร้อน เพื่อดูว่าจะเป็นอันตรายต่อวัสดุท่อรึเปล่า

จากการส่งทดสอบเราได้ผลการทดสอบว่า มีปริมาณสารคลอไรด์ในเนื้อฉนวนเพียง 10 ppm ที่ถือเป็นปริมาณที่น้อยมากสำหรับการใช้งานและแทบจะไม่ส่งผลต่อการเกิดสนิมเลย

การซึมซับน้ำของฉนวนใยหิน

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเกิดสนิมคือเรื่องของน้ำและความชื้น ตัวเนื้อเส้นใยของฉนวนใยหินนั้นจะมีการเติมสารซิลิโคนกันน้ำในขั้นตอนของการผลิตทำให้เส้นใยของฉนวนใยหินมีประสิทธิภาพในการกันน้ำสูงมาก โดยเมื่อเราเทน้ำใส่ฉนวนนำจะมีการกระเด็นออกลักษณะเหมือนกระจกรถยนต์ที่เคลือบกันน้ำเลย

เรามีการนำฉนวนของเราไปทดสอบตามมาตรฐาน EN 13472 เพื่อหาค่าการดูดซับน้ำของเนื้อฉนวนและเราได้ผลการทดสอบค่าการดูดซับน้ำออกมาเพียง 1% ของน้ำหนักฉนวนแค่นั้นเอง

Pipe insulation protect from water

หยดน้ำจะไม่ซึมเข้าไปที่ฉนวนใยหินและจะระเหยออกได้เอง

ฉนวนใยหินกับการก่อให้เกิดมะเร็ง

มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ “ใยหิน” ก่อให้เกิด “มะเร็ง” สิ่งนี้เป็นความเข้าในผิดในรูปแบบของการแปรภาษาออกมา ฉนวนใยหิน (ROCKWOOL) และ แร่ใยหิน (Asbestos) ด้วยคำ 2 คำนี้จึงทำให้เกิดความสับสน เราจะมาอธิบายให้ฟัง

แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นกลุ่มแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน เกิดจากวัตถุดิบที่เป็นกลุ่มแร่ซิลิเกต สามารถกระจายฟุ้งในอากาศและเส้นใยสามารถแตกเล็กลงได้เรื่อยๆมีลักษณะที่แหลมคม และเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

asbestos

ภาพแร่ใยหิน (Asbestos)

ฉนวนใยหิน ROCKWOOL เกิดจากกระบวนการผลิตที่ควบคุมโดยเครื่องจักรมาตรฐานที่จะหลอมละลายหินบะซอลต์และหินโดโลไมท์ เพื่อปั่นออกมาเป็นเส้นใยขนาด 4-6 ไมครอน เส้นใยสามารถแตกหักได้มีปลายมนขนาดใหญ่เกินกว่าจะเข้าปอด ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

material of rock wool insulation

ภาพฉนวนใยหิน ROCKWOOL

ตารางความแตกต่างฉนวนใยหิน ROCKWOOL และ  แร่ใยหิน (Asbestos)

ข้อแตกต่าง ฉนวนใยหินROCKWOOL แร่ใยหิน (Asbestos)
วัตถุดิบ หินบะซอลต์ , โดโลไมท์ กลุ่มแร่ซิลิเกต
แหล่งกำเนิด เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน การทับถมของกลุ่มแร่ซิลิเกต
ลักษณะเส้นใย ขนาด 4 – 6 ไมครอน เส้นใยปลายมน ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน เส้นใยแหลมคม
ผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
การจำแนกตามสถาบัน
วิจัยมะเร็งนานาชาติ
กลุ่มที่ 3 ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ กลุ่มที่ 1 เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

เราสามารถค้นหาข้อมูลของสารต่างๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้จากสถาบันมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer : IARC) โดยสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติจะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม

ตารางจำแนกสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

Group 1 เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 2A เป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 2B เเป็นสารที่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
Group 3 ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

ตารางผลิตภัณฑ์

Rockwool Pipe insulation

ProRox PS

ตารางขนาดฉนวนใยหิน ROCKWOOL รุ่น ProRox PS

ขนาดท่อ (NPS) ขนารูในท่อฉนวนกันความร้อน
(Internal Diameter pipe Insulation)
ความหนาฉนวน (มม.)
0.5″ 22 25, 40, 50, 75, 100
0.75″ 27 25, 40, 50, 75, 100
1″ 34 25, 40, 50, 75, 100
1.25″ 43 25, 40, 50, 75, 100
1.5″ 49 25, 40, 50, 75, 100
2″ 61 25, 40, 50, 75, 100
2.5″ 74 25, 40, 50, 75, 100
3″ 90 25, 40, 50, 75, 100
3.5″ 102 25, 40, 50, 75, 100
4″ 115 25, 40, 50, 75, 100
4.5″ 128 25, 40, 50, 75, 100
5″ 143 25, 40, 50, 75, 100
6″ 170 25, 40, 50, 75, 100
7″ 196 25, 40, 50, 75, 100
8″ 221 25, 40, 50, 75, 100
9″ 246 25, 40, 50, 75, 100
10″ 275 25, 40, 50, 75, 100
12″ 326 25, 40, 50, 75, 100
14″ 358 25, 40, 50, 75, 100

* ท่อที่ใหญ่กว่านี้ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใช้เป็นฉนวนใยหินชนิดม้วนลวดตาข่าย ( ProRox WM )

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

ตารางข้อมูลทางเทคนิคฉนวนกันความร้อนแบบท่อ ProRox PS

ผลิตภัณฑ์ ProRox PS มาตรฐานการทดสอบ
ค่าความหนาแน่น (กก./ลบ.ม) 120 ASTM C302
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 650 องศาเซลเซียส ASTM C411/C447
มาตรฐานการทนไฟ ประเภท A1 วัสดุไม่ติดไฟ EN 13501-1
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับไฟ การกระจายของเพลิง = 0
ก่อให้เกิดควัน = 0
ASTM E84
ปริมาณสารละลายคลอไรด์
(Chloride Content)
< 10 ppm ASTM C871
ASTM C692
การดูดซับไอน้ำ < 1% โดย น้ำหนัก ASTM C1104/C1104M
การดูดซับน้ำ < 1% kg/m2 EN 13472

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง