ฉนวนใยหินRock Safe Plus

Rocksafe Plus

Rocksafe Plus เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

Rocksafe Plus นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

Rocksafe Plus แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Rocksafe Plus เป็นผลิตภัณฑ์ของ Rockwool ที่พัฒนาออกมาเพื่อใช้สำหรับป้องกันอัคคีภาย โดยการติดตั้งผนังกระจกภายนอกอาคาร สิ่สำคัญคือการปิดผนึกช่องเปิดในที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ช่องว่างระหว่างผนังกระจก และ พื้น และนี่คือสิ่งที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเปลวไฟ และสามารถรักษาห้องต่างๆ ในแต่ละชั้น ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาคาร

ฉนวนใยหินRock Safe Plus

Rocksafe Plus

Rocksafe Plus เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

Rocksafe Plus นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

Rocksafe Plus แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Rocksafe Plus เป็นผลิตภัณฑ์ของ Rockwool ที่พัฒนาออกมาเพื่อใช้สำหรับป้องกันอัคคีภาย โดยการติดตั้งผนังกระจกภายนอกอาคาร สิ่สำคัญคือการปิดผนึกช่องเปิดในที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ช่องว่างระหว่างผนังกระจก และ พื้น และนี่คือสิ่งที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเปลวไฟ และสามารถรักษาห้องต่างๆ ในแต่ละชั้น ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาคาร