ฉนวนใยหินProRox-SL

ProRox SL

ProRox SL เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox SL นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox SL แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox SLเป็นแผ่นฉนวนสโตนวูลชนิดแข็ง มีความหนาหลากหลายให้เลือก ด้วยความหนาแน่นถึง 80 kg/m3 ทำให้ฉนวนคงรูปเดิมอยู่ได้เป็นเวลานาน สามารถใช้ได้กับงานที่มีอุณหภูมิปานกลาง และช่วยลดความร้อนและเสียงรบกวนจากงานอุตสาหกรรม เช่น Boiler ( หม้อต้ม ), Column ( คอลัมน์ ) และ Vessels

ProRox SL เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.01 และ ASTM C612 type IA, II, III และ IVA

วัสดุปิดผิว

ProRox SL มีให้เลือกใช้งานทั้งชนิดที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ชนิดเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง และชนิดที่ไม่ปิดผิว

ฉนวนใยหินงานอุตสาหกรรม แผ่น
ฉนวนใยหินProRox-SL

ProRox SL

ProRox SL เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

ProRox SL นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

ProRox SL แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

ความเหมาะสมในการใช้งาน

ProRox SLเป็นแผ่นฉนวนสโตนวูลชนิดแข็ง มีความหนาหลากหลายให้เลือก ด้วยความหนาแน่นถึง 80 kg/m3 ทำให้ฉนวนคงรูปเดิมอยู่ได้เป็นเวลานาน สามารถใช้ได้กับงานที่มีอุณหภูมิปานกลาง และช่วยลดความร้อนและเสียงรบกวนจากงานอุตสาหกรรม เช่น Boiler ( หม้อต้ม ), Column ( คอลัมน์ ) และ Vessels

ProRox SL เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.01 และ ASTM C612 type IA, II, III และ IVA

วัสดุปิดผิว

ProRox SL มีให้เลือกใช้งานทั้งชนิดที่ปิดผิวด้วยแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ชนิดเส้นใยเสริมแรง 3 ทิศทาง และชนิดที่ไม่ปิดผิว

ฉนวนใยหินงานอุตสาหกรรม แผ่น