ฉนวนใยหินProRox-GR

ProRox GR 903

เป็นฉนวนหินซึ่งยังไม่ขึ้นรูป มีลักษณะเป็นขุยใยหินมีคุณสมบัติทางด้านความร้อนช่วยช่วยกักเก็บความร้อนได้อย่างดี เหมาะสำหรับงานกันความร้อนที่ไม่เป็นรูปทรง

ProRox GR 903

เป็นฉนวนหินซึ่งยังไม่ขึ้นรูป มีลักษณะเป็นขุยใยหินมีคุณสมบัติทางด้านความร้อนช่วยช่วยกักเก็บความร้อนได้อย่างดี เหมาะสำหรับงานกันความร้อนที่ไม่เป็นรูปทรง