ฉนวนใยหินHardRock RoofRock

HardRock & RoofRock

HardRock & RoofRock เป็นฉนวนที่ออกแบบมาสำหรับ งานระบบหลังคาบเรียบ มีให้เลือกใช้ถึง 3 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ

HardRock & RoofRock เป็นแผ่นแข็งที่มีความสามารถทนต่อการบีบอัดได้สูง จึงเป็นฉนวนที่สามารถรับน้ำหนักจากการเดินซ่อมบำรุงบนเนื้อฉนวนได้ เหมาะกับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อาคารพาณิชย์, คลังสินค้า, โรงงานผลิต, สนามบิน และศูนย์การค้า

FlatRoof Lite

เป็นระบบฉนวนที่ถูกออกแบบมาได้อย่างตรงตามมาตรฐานที่สุด ทั้งด้านของการป้องกันความร้อน การป้องกันเสียง และไฟ มีความสามารถในการลดต้นทุนทั้งในส่วนของระบบฉนวน และค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศ
FlatRoof Lite เป็นระบบฉนวนที่ประกอบด้วยฉนวนสโตนวูล 2 ชนิดคือ RoofRock 30 ซึ่งมีความสามารถในการรับแรงบีบอัดได้ถึง 30 กิโลปลาสกาล ( 3 ตัน ต่อ ตารางเมตร ) ในชั้นล่าง และ HardRock 60 ในชั้นด้านบน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวนให้ขีดสุด

FlatRoof Plus

เป็นระบบฉนวนที่ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้น ระบบฉนวนประกอบด้วย แผ่นฉนวน HardRock 60 ที่ซ้อนกันถึง 2 ชั้น และด้วยคุณสมบัติการต้านแรงบีบอัดได้ถึง 60 กิโลปลาสกาล ( 6 ตัน ต่อ ตารางเมตร ) ทำให้สามารถรับน้ำหนักจากการเดินเท้าเพื่อซ่อมบำรุงหลังคาได้เป็นอย่างดี และเมื่อทดสอบกับ EN 1606 ( มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการทนต่อแรงบีบอัดขสำหรับฉนวนของยุโรป ) ระบบฉนวน FlatRoof Plus สามารถทนต่อแรงบีบอัดได้ถึง 3 กิโลปลาสกาล ( 300 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร )

FlatRoof Pro

เป็นระบบฉนวนหลังคาเรียบที่ดีที่สุดของ Rockwool ซึ่งประกอบด้วยแผ่นฉนวน HardRock 80 ซ้อนกันถึง 2 ชั้น จากประวัติการใช้งานในภูมิภาคเอเชียจึงพิสูจน์ได้ว่าระบบหลังคาเรียบ FlatRoof Pro สามารถป้องกันความร้อนและเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม และด้วยคุณสมบัติการต้านแรงบีบอัดได้ถึง 80 กิโลปลาสกาล ( 8 ตัน ต่อ ตารางเมตร ) ทำให้สามารถรับน้ำหนักจากการเดินเท้าเพื่อซ่อมบำรุงหลังคาได้เป็นอย่างดี และเมื่อทดสอบกับ EN 1606 ( มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการทนต่อแรงบีบอัดขสำหรับฉนวนของยุโรป ) ระบบฉนวน FlatRoof Plus สามารถทนต่อแรงบีบอัดได้ถึง 4 กิโลปลาสกาล ( 400 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร )

ฉนวนใยหินHardRock RoofRock

HardRock & RoofRock

HardRock & RoofRock เป็นฉนวนที่ออกแบบมาสำหรับ งานระบบหลังคาบเรียบ มีให้เลือกใช้ถึง 3 รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ

HardRock & RoofRock เป็นแผ่นแข็งที่มีความสามารถทนต่อการบีบอัดได้สูง จึงเป็นฉนวนที่สามารถรับน้ำหนักจากการเดินซ่อมบำรุงบนเนื้อฉนวนได้ เหมาะกับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อาคารพาณิชย์, คลังสินค้า, โรงงานผลิต, สนามบิน และศูนย์การค้า

FlatRoof Lite

เป็นระบบฉนวนที่ถูกออกแบบมาได้อย่างตรงตามมาตรฐานที่สุด ทั้งด้านของการป้องกันความร้อน การป้องกันเสียง และไฟ มีความสามารถในการลดต้นทุนทั้งในส่วนของระบบฉนวน และค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศ
FlatRoof Lite เป็นระบบฉนวนที่ประกอบด้วยฉนวนสโตนวูล 2 ชนิดคือ RoofRock 30 ซึ่งมีความสามารถในการรับแรงบีบอัดได้ถึง 30 กิโลปลาสกาล ( 3 ตัน ต่อ ตารางเมตร ) ในชั้นล่าง และ HardRock 60 ในชั้นด้านบน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวนให้ขีดสุด

FlatRoof Plus

เป็นระบบฉนวนที่ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้น ระบบฉนวนประกอบด้วย แผ่นฉนวน HardRock 60 ที่ซ้อนกันถึง 2 ชั้น และด้วยคุณสมบัติการต้านแรงบีบอัดได้ถึง 60 กิโลปลาสกาล ( 6 ตัน ต่อ ตารางเมตร ) ทำให้สามารถรับน้ำหนักจากการเดินเท้าเพื่อซ่อมบำรุงหลังคาได้เป็นอย่างดี และเมื่อทดสอบกับ EN 1606 ( มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการทนต่อแรงบีบอัดขสำหรับฉนวนของยุโรป ) ระบบฉนวน FlatRoof Plus สามารถทนต่อแรงบีบอัดได้ถึง 3 กิโลปลาสกาล ( 300 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร )

FlatRoof Pro

เป็นระบบฉนวนหลังคาเรียบที่ดีที่สุดของ Rockwool ซึ่งประกอบด้วยแผ่นฉนวน HardRock 80 ซ้อนกันถึง 2 ชั้น จากประวัติการใช้งานในภูมิภาคเอเชียจึงพิสูจน์ได้ว่าระบบหลังคาเรียบ FlatRoof Pro สามารถป้องกันความร้อนและเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยม และด้วยคุณสมบัติการต้านแรงบีบอัดได้ถึง 80 กิโลปลาสกาล ( 8 ตัน ต่อ ตารางเมตร ) ทำให้สามารถรับน้ำหนักจากการเดินเท้าเพื่อซ่อมบำรุงหลังคาได้เป็นอย่างดี และเมื่อทดสอบกับ EN 1606 ( มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการทนต่อแรงบีบอัดขสำหรับฉนวนของยุโรป ) ระบบฉนวน FlatRoof Plus สามารถทนต่อแรงบีบอัดได้ถึง 4 กิโลปลาสกาล ( 400 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร )