ฉนวนใยหินCool 'n' Comfort RL

Cool ‘n’ Comfort RL

Cool ‘n’ Comfort เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

Cool ‘n’ Comfort นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

Cool ‘n’ Comfort แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

Cool ‘n’ Comfort มีให้เลือกใช้ได้หลากหลายทั้งชนิด ม้วน และแผ่น ทำให้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานได้มากขึ้น

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Cool ‘n’ Comfort ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้กับงานระบบหลังคาทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น เพื่อลดค่าการถ่ายเทความร้อนของหลังคา อีกทั้งช่วยลดการส่งผ่านความร้อนจากแสงอาทิตย์สู่อาคารที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศได้ และสำหรับอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศนั้น สามารถช่วยในส่วนของการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อการเกิดอัคคีภัย

Cool ‘n’ Comfort เป็นฉนวนสำหรับงานระบบหลังคาทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น เหมาะสำหรับงานหลังคาอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ฉนวนใยหินงานหลังคา
ฉนวนใยหินCool 'n' Comfort RL

Cool ‘n’ Comfort RL

Cool ‘n’ Comfort เป็นฉนวนสโตนวูล ไม่ติดไฟและมีจุหลอมเหลวมากกว่า 1000°C สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันไฟและเสียงรบกวน มีความทนทานสูงเมื่อยุบตัวสามารถคืนตัวได้ง่ายเนื่องจากภายในมีโพรงอากาศอยู่มาก

Cool ‘n’ Comfort นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไมก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โดยไดรับการรับรองจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ องค์กรอนามัยโลก ทั้งยังไม่มีสาร CFCs, HFCs, HCFCs และ Asbestos

Cool ‘n’ Comfort แม้เปียกน้ำก็ก็แห้งไว เนื่องจากเป็นเส้นใยที่มีโพรงอากาศจำนวนมาก และด้วยการที่ไม่เก็บน้ำก็ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราใดๆ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถไว้วางใจได้

Cool ‘n’ Comfort มีให้เลือกใช้ได้หลากหลายทั้งชนิด ม้วน และแผ่น ทำให้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานได้มากขึ้น

ความเหมาะสมในการใช้งาน

Cool ‘n’ Comfort ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้กับงานระบบหลังคาทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น เพื่อลดค่าการถ่ายเทความร้อนของหลังคา อีกทั้งช่วยลดการส่งผ่านความร้อนจากแสงอาทิตย์สู่อาคารที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศได้ และสำหรับอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศนั้น สามารถช่วยในส่วนของการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อการเกิดอัคคีภัย

Cool ‘n’ Comfort เป็นฉนวนสำหรับงานระบบหลังคาทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น เหมาะสำหรับงานหลังคาอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ฉนวนใยหินงานหลังคา