ฉนวนใยแก้ว Micro Roof เป็นฉนวนสำหรับงานหลังคาเพื่อป้องกันความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตัวอาคารโรงงาน หลังคาเมทัลชีทโรงงานในช่วงพักเที่ยงนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 70 องศาเซลเซียสซึ่งจะส่งความร้อนลงมาที่อาคาร ส่งผลให้สภาพอากาศการทำงานร้อนอย่างมาก

การติดตั้งฉนวนงานหลังคาก็เพื่อที่จะลดอุณหภูมิที่ส่งลงมาจากหลังคา ให้ลดน้อยลงเพื่อให้ผู้คนที่ทำงานในอาคารไม่ต้องรับความร้อนมากเกินไป และในอาคารโกดังที่มีการปรับอากาศทำความเย็น การติดตั้งฉนวนกันความร้อนจะส่งผลช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานลดลงเพราะความร้อนที่ส่งลงมาลดลง และยังสามารถกักเก็บความเย็นไว้ภายในได้นานขึ้นอีกด้วย

การนำความร้อน (Thermal Conductivity)

สำหรับงานฉนวนกันความร้อน สิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างยิ่งคือ ค่าการนำความร้อนของฉนวน (K-value) ค่าการนำความร้อนเป็นค่าที่บอกว่าฉนวนสามารถส่งความร้อนได้ดีขนาดไหน ยิ่งค่าการนำความร้อนสูงยิ่งทำให้ความร้อนผ่านไปได้เยอะ ดังนั้นการที่ค่าการนำความร้อนสูงๆนั้น หมายความว่าเป็นฉนวนที่ไม่ดี

เพราะเราต้องการป้องกันไม่ให้ความร้อนส่งผ่านไปได้ดังนั้นค่าการนำความร้อนยิ่งมีค่าใกล้ 0 นั้นหมายความว่า เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี

HEAT CONDUCTION

การนำความร้อน (Heat Conduction)

ฉนวนใยแก้วของ MicroFiber ได้นำส่งวัสดุเพื่อทดสอบค่าการนำความร้อนกับสถาบัน ASTM (American Society for Testing and Materials) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C518 เพื่อที่จะทำการทดสอบหาค่าการนำความร้อนของวัสดุ

การดูดซับน้ำ (Moisture absorption)

การดูดซับนำ้ของฉนวนงานหลังคาเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมาก เพราะในงานหลังคานั้นจะมีการเจาะรูในกรณีที่ใช้งานไปซักระยะเวลาหนึ่ง วัสดุเริ่มสึกหรอ หลังคามีรอยรั่วทำให้น้ำฝนหยดลงบนฉนวน ถ้าหากว่าเนื้อฉนวนซึมซับน้ำเข้ามาในฉนวนจะทำให้ฉนวนหนักขึ้นน้ำระเหยออกได้ยากขึ้น

RAINING

หลังคาเป็นส่วนที่โดนน้ำและความชื้นมากที่สุด

แต่ฉนวนใยแก้ว MicroFiber มีการทดสอบด้านการดูดซึมน้ำตามมาตรฐาน ASTM C411 ที่จะทำการทดสอบการดูดซึมน้ำของวัสดุและจากผลการทดสอบนี้ เราได้ค่าการดูดซึมน้ำอยู่ที่ < 1% ซึ่งเป็นค่าที่น้อยมาก

และเมื่อเราทดสอบโดยการหยดน้ำลงบนเนื้อฉนวนใยแก้วMicroFiber หยดน้ำจะไม่ซึมเข้าเนื้อฉนวนแต่จะเกาะรวมกันเป็นหยดอยู่บนเนื้อฉนวน และจะระเหยออกไปเองตามธรรมชาติ

WATE CONDENSE ON GLASSWOOL

หยดน้ำที่หยดลงใยแก้วจะมีลักษณะเป็นหยดไม่ซึมลงใยแก้ว

การเกิดเชื้อรา (Mold Resistance)

ฉนวนกันความร้อนงานหลังคา จะถูกติดตั้งไว้ใต้หลังคาซึ่งมันตรวจสอบความสมบูรณ์ค่อนข้างยาก ถ้าหากว่าเกิดเชื้อราหรือเกิดความเสียหาย ดังนั้นฉนวนจึงไม่ควรที่จะก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตพวกเชื้อราหรือเห็ด ที่จะส่งผลกระทบต่ออากาศภายใน

MOLD ON ROOF

เมื่ออุณหภูมิและความชื้นพอเหมาะ ปัญหาเชื้อราก็มักจะเกิดขึ้น

ตัวฉนวนใยแก้ว MicroFiber นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราและไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตจึงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะเกิดความเสียหายจากเชื้อราหรือเห็ดเลย สามารถใช้คู่กับอาคารไปได้

การลามไฟที่ผิว (Surface burning characteristic)

ตามกฎหมายอาคารปี 2006 (International Building Code : IBC) ได้ระบุไว้ว่า วัสดุปิดผิวผนังและฝ้าขเพดาน ภายในอาคารจะต้องได้รับการจำแนกการลามไฟที่พื้นผิวตามมาตรฐาน ASTM E84 และมีการเพิ่มเติมโดย NFPA (National Fire Protection Agency) ตามมาตรฐาน NFPA 101 Life Safety Code ที่จำเป็นต้องจำแนกประเภทวัสดุปิดผิวผนังและฝ้า-เพดาน ภายในอาคารเป็น Class A, Class B, Class C ที่ได้รับการทดสอบจาก NFPA 255 , ASTM E84 หรือ UL 723

FLAME BUILDING

อาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

จากการทดสอบเราจะได้ค่าออกมา 2 ค่าคือ Flame-Spread Index (FSI) และ Smoke Development Index (SDI) และจะจำแนกประเภทของวัสดุตามค่าที่ได้รับนี้

ตารางจำแนกวัสดุการติดไฟที่ผิวตาม ASTM E84

Flame-Spread Index (FSI) Smoke Development Index (SDI)
Class 1 or Class A 0 – 25 450 Maximum
Class 2 or Class B 26 – 75 450 Maximum
Class 3 or Class C 76 – 200 450 Maximum

จากตารางการจำแนกวัสดุการติดไฟที่ผิวตามมาตรฐาน ASTM E84 ฉนวนใยแก้ว MicroFiber ถูกจำแนกไว้ที่ Class 1 หรือ Class A เพราะมีค่า Flame-Spread Index < 25 และค่า Smoke Developement Index < 50

คำแนะนำในการติดตั้ง

1.) การปูฉนวนในช่องแป (แบบมีตะแกรงลวดยึดติดระหว่างแป)

นำฉนวนปูไปตามช่องแปโดยมี Wire Mesh หรือ Chicken Wire ที่ติดตั้งอยู่ระหว่างแปหรือใต้แปรองรับฉนวนไว้ โดยสามารถติดตั้งได้กับหลังคาที่ติดตั้งได้กับหลังคาที่กำลังก่อสร้างใหม่

การปูฉนวนในช่องแปแบบมีตะแกรงลวดยึดติดระหว่างแป

การปูฉนวนในช่องแปแบบมีตะแกรงลวดยึดติดระหว่างแป

2.) การปูฉนวนในช่องแป (แบบมีตะแกรงลวดยึดติดบนแป)

นำฉนวนปูไปตามแนวช่องแปโดยมี Wire Mesh หรือ Chicken Wire ที่ติดตั้งอยู่บนแปรับฉนวนไว้ โดยสามารถติดตั้งได้กับหลังคาที่กำลังก่อสร้างใหม่

การปูฉนวนในช่องแปแบบมีตะแกรงลวดยึดติดบนแป

การปูฉนวนในช่องแปแบบมีตะแกรงลวดยึดติดบนแป

3.) การปูฉนวนในช่องแป (แบบผูกลวด)

นำฉนวนปูไปตามแนวช่องแปโดยมีลวดที่ผูกกับแปให้ระยะห่างของลวดประมาณ 30 ซม. รองรับฉนวนไว้ โดยสามารถติดตั้งได้กับหลังคาที่กำลังก่อสร้างใหม่และหลังคาที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว

การปูฉนวนในช่องแปแบบผูกลวด

การปูฉนวนในช่องแปแบบผูกลวด

4.) การปูฉนวนตามขวางแป (แบบมีตะแกรงลวดยึดติดบนแป)

นำฉนวนปูไปตามแนวช่องแปโดยมีลวดที่ผูกกับแปให้ระยะห่างของลวดประมาณ 30 ซม. รองรับฉนวนไว้ โดยสามารถติดตั้งได้กับหลังคาที่กำลังก่อสร้างใหม่และหลังคาที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว

การปูฉนวนตามขวางแปแบบมีตะแกรงลวดยึดติดบนแป

การปูฉนวนตามขวางแปแบบมีตะแกรงลวดยึดติดบนแป

5.) การปูฉนวนตามขวางแป (แบบไม่มีตะแกรงลวดรองรับฉนวน)

นำฉนวนปูไปตามแนวช่องแปโดยมี Wire Mesh หรือ Chicken Wire ที่ติดตั้งอยู่บนแปรรองรับฉนวนไว้ โดยสามารถติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็วกับหลังคาที่กำลังก่อสร้างใหม่

การปูฉนวนตามขวางแปแบบไม่มีตะแกรงลวดรองรับฉนวน

การปูฉนวนตามขวางแปแบบไม่มีตะแกรงลวดรองรับฉนวน

6.) การปูฉนวนด้วยวิธียึดติดใต้พื้น (Concrete Slab)

นำฉนวนปูไปตามแนวขวางกับแปโดยไม่ใช้ Wire Mesh หรือ Chicken Wire ที่ติดตั้งอยู่บนแปรองรับฉนวน เหมาะกับงานหลังคาที่มีระยะห่างช่องแปไม่เกิน 1.5 เมตรโดยสามารถติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็วกับหลังคาที่ก่อสร้างใหม่

นำฉนวนยึดติดกับพื้นคอนกรีต Concrete Slab ด้วย Spindle pin หรือพุกที่มีระยะห่างประมาณ 20 – 30 ซม. และใช้ลวดพันยึดติดกับหัวพุกที่เลยออกมาจากฉนวนเป็นรูปทแยงมุมโดยการเจาะฝังพุกจะ ต้องไม่กระทบกับโครงสรเางของอาคาร ซึ่งสามารถติดตั้งได้กับอาคารที่กำลังก่อสร้างใหม่และอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว

การปูฉนวนด้วยวิธียึดติดใต้พื้น (Concrete Slab)

การปูฉนวนด้วยวิธียึดติดใต้พื้น (Concrete Slab)

ตารางผลิตภัณฑ์

SINGLE SIDED FOIL GLASSWOOL

ฉนวนกันความร้อน MicroFiber รุ่น FLS

ตารางฉนวน MicroFiber สำหรับงานป้องกันความร้อน รุ่น FLS ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ชนิดม้วน

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
FLS1625 16 กก/ลบ.ม 1220 x 30500 x 25 37.21 ตร.ม.
FLS1650 16 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
FLS2425 24 กก/ลบ.ม 1220 x 30500 x 25 37.21 ตร.ม.
FLS2450 24 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
FLS3225 32 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 25 18.61 ตร.ม.
FLS3250 32 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
FOILED GLASSWOLL BOARD

ฉนวนกันความร้อน MicroFiber รุ่น FLS

ตารางฉนวน MicroFiber สำหรับงานป้องกันความร้อน รุ่น FLS ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ชนิดแผ่น

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
FLS3250 32 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.98 ตร.ม.
FLS4825 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 25 2.98 ตร.ม.
FLS4850 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.98 ตร.ม.
DOUBLE SIDED FOIL

ฉนวนกันความร้อน MicroFiber รุ่น FLD

ตารางฉนวน MicroFiber สำหรับงานป้องกันความร้อน รุ่น FLD ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ชนิดม้วน

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
FLD1625 16 กก/ลบ.ม 1220 x 30500 x 25 37.21 ตร.ม.
FLD1650 16 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
FLD2425 24 กก/ลบ.ม 1220 x 30500 x 25 37.21 ตร.ม.
FLD2450 24 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
FLD3225 32 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 25 18.61 ตร.ม.
FLD3250 32 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
FOILED GLASSWOLL BOARD

ฉนวนกันความร้อน MicroFiber รุ่น FLD

ตารางฉนวน MicroFiber สำหรับงานป้องกันความร้อน รุ่น FLD ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ชนิดแผ่น

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
FLD3250 32 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.98 ตร.ม.
FLD4825 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 25 2.98 ตร.ม.
FLD4850 48 กก/ลบ.ม 1220 x 2440 x 50 2.98 ตร.ม.
ENCAPSULATED FOIL ON GLASSWOOL INSULATION

ฉนวนกันความร้อน MicroFiber รุ่น ENF

ตารางฉนวน MicroFiber สำหรับงานป้องกันความร้อน รุ่น ENF หุ้มรอบด้านด้วยอลูมิเนียมฟอยล์

ผลิตภัณฑ์ ความหนาแน่น ขนาด (กxยxส) พื้นที่
ENF1650 16 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
ENF2425 24 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 25 18.61 ตร.ม.
ENF2450 24 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.
ENF3250 32 กก/ลบ.ม 1220 x 15250 x 50 18.61 ตร.ม.

ตารางคุณสมบัติทางเทคนิค

คุณสมบัติ MicroRoof มาตรฐานการทดสอบ
อุณหภูมิใช้งาน 233 °C (450 °F) ASTM C411
การดูดซึมไอน้ำ < 1.0% at 49 °C, 95% RH ASTM C1104
การกร่อน ไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน ASTM C665
การต้านทานเชื้อรา ไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา ASTM C665
การลามไฟที่ผิว Flame Spread < 25
Smoke developed < 50

ASTM E84

การทดสอบเพลิง Class 0
Ignitability Index = 0
Spread of Flame Index = 0
Heat Evolved Index = 0
Smoke Developed Index = 0

BS 476 Part 6,7
AS 1530-3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง