ระบบผนังอิฐคู่

ระบบผนังอิฐคู่ หมายถึง ระบบผนังอิฐ 2 ชั้น ซึ่งระหว่างชั้นอาจจะมีคอนกรีตบล็อก และยึดผนังทั้งสองฝั่งนี้ไว้ด้วยกัน มีประสิทธิภาพมากในด้านการควบคุมอุณหภูมิ เสียงรบกน และ การระบายความชื้น เมื่อเทียบกับ ระบบผนังอิฐเดี่ยว

ระบบผนังอิฐนั้นสามารถดูดซับน้ำและความชื้นได้ ดงนั้นจึงเป็นตัวการในการนำความชื้นเข้าสู่อาคาร ดังนั้นช่องว่างระหว่างผนังคู่จึงมีหน้าที่ในการระบายความชื้น การติดตั้งฉนวนทำให้ลดความร้อนและเสียงรบกวนที่เข้าสู่ตัวอาคาร และควรเลือกฉนวนที่มีลักษณะไม่อุ้มน้ำหรือความชื้นจึงจะเป็นตัวเลือกท่เหมาะสม

ผนังอิฐคู่
ระบบผนังภายใน
ผนังกระจกสำเร็จรูป
ระบบผนังอิฐ
ระบบผนังแซนวิชพาแนล
ระบบผนังแผ่นโลหะเดี่ยว
ระบบผนังแผ่นโลหะคู่
ผนังอิฐคู่

ระบบผนังอิฐคู่

ระบบผนังอิฐคู่ หมายถึง ระบบผนังอิฐ 2 ชั้น ซึ่งระหว่างชั้นอาจจะมีคอนกรีตบล็อก และยึดผนังทั้งสองฝั่งนี้ไว้ด้วยกัน มีประสิทธิภาพมากในด้านการควบคุมอุณหภูมิ เสียงรบกน และ การระบายความชื้น เมื่อเทียบกับ ระบบผนังอิฐเดี่ยว

ระบบผนังอิฐนั้นสามารถดูดซับน้ำและความชื้นได้ ดงนั้นจึงเป็นตัวการในการนำความชื้นเข้าสู่อาคาร ดังนั้นช่องว่างระหว่างผนังคู่จึงมีหน้าที่ในการระบายความชื้น การติดตั้งฉนวนทำให้ลดความร้อนและเสียงรบกวนที่เข้าสู่ตัวอาคาร และควรเลือกฉนวนที่มีลักษณะไม่อุ้มน้ำหรือความชื้นจึงจะเป็นตัวเลือกท่เหมาะสม

ระบบผนังภายใน
ผนังกระจกสำเร็จรูป
ระบบผนังอิฐ
ระบบผนังแซนวิชพาแนล
ระบบผนังแผ่นโลหะเดี่ยว
ระบบผนังแผ่นโลหะคู่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนใยหินCool 'n' Comfort SL

Cool ‘n’ Comfort SL