ระบบผนังแซนวิชพาแนล

ระบบผนังแซนวิชพาแนล หมายถึง ผนังโลหะสำเร็จรูป 2 แผ่นประกบกัน โดยภายในมีฉนวนกันความร้อนโดยใช้กาวพิเศษยึดติดเส้นใย เหมาะกับห้องเย็น คลังสินค้า คลีนรูม หรือห้องอบ เพราะ ป้องกันไม่ให้ความร้อนถ่ายเทเข้าหรือออกได้

ระบบผนังแซนวิชพาแนล สามารถลดการถ่ายเทความร้อนและป้องกันเสียงได้ดี อีกทั้งยังมีโครงสร้างที่แข็งแรงรับแรงกดได้มากทำให้ประหยัดค่าสีและค่าโครงสร้างได้มาก

ผนังแซนวิชพาแนล
ระบบผนังภายใน
ผนังกระจกสำเร็จรูป
ระบบผนังอิฐ
ระบบผนังอิฐคู่
ระบบผนังแผ่นโลหะเดี่ยว
ระบบผนังแผ่นโลหะคู่
ผนังแซนวิชพาแนล

ระบบผนังแซนวิชพาแนล

ระบบผนังแซนวิชพาแนล หมายถึง ผนังโลหะสำเร็จรูป 2 แผ่นประกบกัน โดยภายในมีฉนวนกันความร้อนโดยใช้กาวพิเศษยึดติดเส้นใย เหมาะกับห้องเย็น คลังสินค้า คลีนรูม หรือห้องอบ เพราะ ป้องกันไม่ให้ความร้อนถ่ายเทเข้าหรือออกได้

ระบบผนังแซนวิชพาแนล สามารถลดการถ่ายเทความร้อนและป้องกันเสียงได้ดี อีกทั้งยังมีโครงสร้างที่แข็งแรงรับแรงกดได้มากทำให้ประหยัดค่าสีและค่าโครงสร้างได้มาก

ระบบผนังภายใน
ผนังกระจกสำเร็จรูป
ระบบผนังอิฐ
ระบบผนังอิฐคู่
ระบบผนังแผ่นโลหะเดี่ยว
ระบบผนังแผ่นโลหะคู่