ระบบผนังอิฐ

ระบบผนังอิฐ หมายถึง ระบบผนังอิฐที่ออกแบบมาพร้อมกับระบบผนังเบา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโดยการติดตั้งฉนวนกันความร้อนไว้ในส่วนกลางระหว่างผนัง มีคุณสมบัติในการช่วยลดความร้อนที่ที่ดีเยี่ยม

งานระบบผนังเบานั้น มีความหลากหลายของผิว เช่น แผ่นยิปซัม แคลเซียมซิลิเกต แผ่นซีเมนต์ เพื่อช่วยเสริมในด้านความสวยงาม และคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

ผนังอิฐเดี่ยว
ระบบผนังภายใน
ผนังกระจกสำเร็จรูป
ระบบผนังอิฐคู่
ระบบผนังแซนวิชพาแนล
ระบบผนังแผ่นโลหะเดี่ยว
ระบบผนังแผ่นโลหะคู่
ผนังอิฐเดี่ยว

ระบบผนังอิฐ

ระบบผนังอิฐ หมายถึง ระบบผนังอิฐที่ออกแบบมาพร้อมกับระบบผนังเบา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโดยการติดตั้งฉนวนกันความร้อนไว้ในส่วนกลางระหว่างผนัง มีคุณสมบัติในการช่วยลดความร้อนที่ที่ดีเยี่ยม

งานระบบผนังเบานั้น มีความหลากหลายของผิว เช่น แผ่นยิปซัม แคลเซียมซิลิเกต แผ่นซีเมนต์ เพื่อช่วยเสริมในด้านความสวยงาม และคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

ระบบผนังภายใน
ผนังกระจกสำเร็จรูป
ระบบผนังอิฐคู่
ระบบผนังแซนวิชพาแนล
ระบบผนังแผ่นโลหะเดี่ยว
ระบบผนังแผ่นโลหะคู่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนใยหินCool 'n' Comfort SL
Cool ‘n’ Comfort SL