ผนังกระจกสำเร็จรูป

ผนังกระจกสำเร็จรูป หมายถึง ผนังภายนอกอาคารที่มีลักษณะเป็นกระจก โดยจะถูกยึดกับโครงเหล็ก แต่ไม่ได้สร้างเพื่อรองรับน้ำหนักของอาคาร จะช่วยในด้านของความสวยงามและการนะบายความร้อน การส่งผ่านเสียง และ เรื่องของการลดอัคคีภัย

ผนังกระจกสำเร็จรูปนั้น ใช้แผ่นอะลูมิเนียมที่สามรถส่งผ่านความร้อนได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ฉนวนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันความร้อน และจะต้องคำนวณเป็นอย่างดี

ผนังกระจก
ระบบผนังภายใน
ระบบผนังอิฐ
ระบบผนังอิฐคู่
ระบบผนังแซนวิชพาแนล
ระบบผนังแผ่นโลหะเดี่ยว
ระบบผนังแผ่นโลหะคู่
ผนังกระจก

ผนังกระจกสำเร็จรูป

ผนังกระจกสำเร็จรูป หมายถึง ผนังภายนอกอาคารที่มีลักษณะเป็นกระจก โดยจะถูกยึดกับโครงเหล็ก แต่ไม่ได้สร้างเพื่อรองรับน้ำหนักของอาคาร จะช่วยในด้านของความสวยงามและการนะบายความร้อน การส่งผ่านเสียง และ เรื่องของการลดอัคคีภัย

ผนังกระจกสำเร็จรูปนั้น ใช้แผ่นอะลูมิเนียมที่สามรถส่งผ่านความร้อนได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ฉนวนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันความร้อน และจะต้องคำนวณเป็นอย่างดี

ระบบผนังภายใน
ระบบผนังอิฐ
ระบบผนังอิฐคู่
ระบบผนังแซนวิชพาแนล
ระบบผนังแผ่นโลหะเดี่ยว
ระบบผนังแผ่นโลหะคู่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนใยหินCool 'n' Comfort SL
Cool ‘n’ Comfort SL