ผนังภายนอก

ผนังภายนอก หมายถึง ส่วนของผนังที่สัมผัสกับสภาพอากาศภายนอกเพื่อปกป้องเราที่อยู่ภายในจาก ความร้อน ความชื้น เสียงอันไม่พึงประสงค์ และอันตรายต่างๆภายนอก

ผนังภายนอกนั้นมีหลากหลายรูปแบบมากมาย ดังนั้นการเลือกใช้ฉนวนสำหรับงานผนังภายนอกต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง

ผนังภายนอก
ผนังภายนอก

ผนังภายนอก

ผนังภายนอก หมายถึง ส่วนของผนังที่สัมผัสกับสภาพอากาศภายนอกเพื่อปกป้องเราที่อยู่ภายในจาก ความร้อน ความชื้น เสียงอันไม่พึงประสงค์ และอันตรายต่างๆภายนอก

ผนังภายนอกนั้นมีหลากหลายรูปแบบมากมาย ดังนั้นการเลือกใช้ฉนวนสำหรับงานผนังภายนอกต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง

งานผนัง

รูปแบบงานผนังภายนอก

งานรนะบบผนังกระจก
ผนังกระจกสำเร็จรูป
งานระบบผนังอิฐเดี่ยว
ระบบผนังอิฐ
งานระบบผนังอิฐคู่
ระบบผนังอิฐคู่
งานระบบผนังแซนวิชพาแนล
ระบบผนังแซนวิชพาแนล
งานระบบผนังเมทัลชีทเดี่ยว
ระบบผนังแผ่นโลหะเดี่ยว
งานระบบผนังเมทัลชีทคู่
ระบบผนังแผ่นโลหะคู่