งานระบบผนัง

งานระบบผนัง เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รับรังสีความร้อนจากแสงแดดเป็นส่วนแรก และยังรับมาในปริมาณมากอีกด้วย ในอาคารที่มีกระจกจำนวนมาก ทำให้ภายในมีอากาศที่ร้อนมาก เครื่องปรับอากาศก็จะทำงานหนักขึ้น ซึ่งในส่วนนี้เองก็จะทำให้ค่าไฟสูงขึ้นอีกด้วย

งานระบบผนัง ที่ผ่านการติดตั้งฉนวนกันความร้อนนั้น สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนนมาก อีกทั้งยังได้การป้องกันเสียงรบกวนอีกด้วย

ฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสมในงานผนังควรเป็นวัสดุที่ช่วยป้องกันความร้อนได้มาก และ ลดเสียงรบกวนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย

ผนัง
ผนัง

งานระบบผนัง

งานระบบผนัง เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รับรังสีความร้อนจากแสงแดดเป็นส่วนแรก และยังรับมาในปริมาณมากอีกด้วย ในอาคารที่มีกระจกจำนวนมาก ทำให้ภายในมีอากาศที่ร้อนมาก เครื่องปรับอากาศก็จะทำงานหนักขึ้น ซึ่งในส่วนนี้เองก็จะทำให้ค่าไฟสูงขึ้นอีกด้วย

งานระบบผนัง ที่ผ่านการติดตั้งฉนวนกันความร้อนนั้น สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนนมาก อีกทั้งยังได้การป้องกันเสียงรบกวนอีกด้วย

ฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสมในงานผนังควรเป็นวัสดุที่ช่วยป้องกันความร้อนได้มาก และ ลดเสียงรบกวนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย

งานผนัง

รูปแบบงานผนัง

งานระบบผนังภายใน
งานผนังภายใน
งานผนังภายใน
งานระบบผนังภายนอก