งานซับเสียง

งานซับเสียง หมายถึง งานเกี่ยวกับทางด้านเสียง เสียงรบกวนจากภายนอก เสียงก้องภายในห้อง ซึ่งเป็นการทำลายบรรยากาศในการทำกิจกรรมต่างๆ ฉนวนซับเสียงจึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกห้อง และ ดูดซับเสียงเพื่อทำให้ภายในห้อน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

งานระบบเสียง
งานระบบเสียง

งานซับเสียง

งานซับเสียง หมายถึง งานเกี่ยวกับทางด้านเสียง เสียงรบกวนจากภายนอก เสียงก้องภายในห้อง ซึ่งเป็นการทำลายบรรยากาศในการทำกิจกรรมต่างๆ ฉนวนซับเสียงจึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกห้อง และ ดูดซับเสียงเพื่อทำให้ภายในห้อน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Safe ‘n’ Silent Pro

Cylence Armax
Cylence Zoundblock
Cylence Wondery
Cylence Zandera
Cylence Zoftone