งานระบบหลังคาแบบเรียบ

หลังคาแบบเรียบ หมายถึง หลังคาที่มีลักษณะเกือบจะแบนราบอาจจะเป็นส่วนที่เจอกับสภาพากาศภายนอก เช่น ดาดฟ้าของอาคารสูงในเมืองต่างๆ หลังคาแบบลาดไปฝั่งเดียว หลังคาของคลังสินค้าหรืออาคารสนามบิน ก็ถือว่าเป็นหลังคาแบบเรียบเช่นกัน

งานหลังคาแบบเรียบนั้นเมื่ออออกแบบกับบ้านพักอาศัยจะให้ความรู้สึกโมเดิร์นทันสมัย ส่วนในภาคอุตสาหกรรมจะใช้กับอาคารขนาดใหญ่ เช่น คลังสินค้า อาคารภายในสนามบิน อาคารคอนกรีต ขนาดใหญ่ เพราะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า และมีประสิทธิภาพสูง ในด้านการใช้งาน

ฉนวนที่เหมาะกับหลังคาแผ่นเรียบนั้น ต้องมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้ดี มีการกักเก็บอากาศเย็นไว้ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ต้องลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้อีกด้วย

หลังคาเรียบ
หลังคากระเบื้องดินเผา
หลังคาเมทัลชีท 1 ชั้น
หลังคาเมทัลชีท 2 ชั้น
หลังคาเรียบ

งานระบบหลังคาแบบเรียบ

หลังคาแบบเรียบ หมายถึง หลังคาที่มีลักษณะเกือบจะแบนราบอาจจะเป็นส่วนที่เจอกับสภาพากาศภายนอก เช่น ดาดฟ้าของอาคารสูงในเมืองต่างๆ หลังคาแบบลาดไปฝั่งเดียว หลังคาของคลังสินค้าหรืออาคารสนามบิน ก็ถือว่าเป็นหลังคาแบบเรียบเช่นกัน

งานหลังคาแบบเรียบนั้นเมื่ออออกแบบกับบ้านพักอาศัยจะให้ความรู้สึกโมเดิร์นทันสมัย ส่วนในภาคอุตสาหกรรมจะใช้กับอาคารขนาดใหญ่ เช่น คลังสินค้า อาคารภายในสนามบิน อาคารคอนกรีต ขนาดใหญ่ เพราะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า และมีประสิทธิภาพสูง ในด้านการใช้งาน

ฉนวนที่เหมาะกับหลังคาแผ่นเรียบนั้น ต้องมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนได้ดี มีการกักเก็บอากาศเย็นไว้ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ต้องลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้อีกด้วย

หลังคากระเบื้องดินเผา
หลังคาเมทัลชีท 1 ชั้น
หลังคาเมทัลชีท 2 ชั้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนใยหินCool 'n' Comfort RL

Cool ‘n’ Comfort RL

ฉนวนใยหินCool 'n' Comfort SL

Cool ‘n’ Comfort SL

HardRock RoofRock

ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานหลังคา-SUPERCOOL-G
ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานหลังคา
ฉนวนใยแก้วสำหรับงานหลังคา MicroFiber
MicroRoof
ฉนวนยางดำ แบบแผ่น
Maxflex Sheet
ฉนวนยางดำ แบบม้วน
Maxflex Roll
ฉนวน PE รุ่น Miron A+
Miron A+