หลังคาเมทัลชีทคู่

หลังคาเมทัลชีทแบบแผ่นคู่ คือ ระบบหลังคาที่ประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 ชิ้น วางขนานกัน โดยแผ่นโลหะจะเป็นชนิดใดก็ได้ วางบนแปลนรูปตัว Z

การติดตั้งฉนวนสำหรับหลังคาโลหะคู่จะเป็นการวางแผ่นฉนวนไว้ระหว่าง หลังคาทั้ง 2 ชั้นและฉนวนควรมีลักษณะที่ลดการส่งผ่านความร้อนได้ดี ลดเสียงรบกวนได้ จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

หลังคาเมทัลชีทคู่
หลังคาเรียบ
หลังคากระเบื้องดินเผา
หลังคาเมทัลชีท 2 ชั้น
หลังคาเมทัลชีทคู่

หลังคาเมทัลชีทคู่

หลังคาเมทัลชีทแบบแผ่นคู่ คือ ระบบหลังคาที่ประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 ชิ้น วางขนานกัน โดยแผ่นโลหะจะเป็นชนิดใดก็ได้ วางบนแปลนรูปตัว Z

การติดตั้งฉนวนสำหรับหลังคาโลหะคู่จะเป็นการวางแผ่นฉนวนไว้ระหว่าง หลังคาทั้ง 2 ชั้นและฉนวนควรมีลักษณะที่ลดการส่งผ่านความร้อนได้ดี ลดเสียงรบกวนได้ จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

หลังคาเรียบ
หลังคากระเบื้องดินเผา
หลังคาเมทัลชีท 2 ชั้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนใยหินCool 'n' Comfort RL

Cool ‘n’ Comfort RL

ฉนวนใยหินCool 'n' Comfort SL

Cool ‘n’ Comfort SL

ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานหลังคา-SUPERCOOL-G
ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานหลังคา
ฉนวนใยแก้วสำหรับงานหลังคา MicroFiber
MicroRoof
ฉนวนยางดำ แบบแผ่น
Maxflex Sheet
ฉนวนยางดำ แบบม้วน
Maxflex Roll
ฉนวน PE รุ่น Miron A+
Miron A+