หลังคาเมทัลชีทเดี่ยว

หลังคาเมทัลชีทเดี่ยว ถูกออกแบบเพื่อความประหยัดและใช้งานง่าย สะดวก และค่อนข้างที่จะนำความร้อนสู่อาคารได้อย่างง่ายได้ และเมื่อฝนตกย่อมเกิดเสียงดัง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลังคาเมทัลชีท

หลังคาเมทัลชีทนั้น ควรติดตั้งฉนวนกันความร้อนอย่างยิ่งเพื่อลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารและลดเสียงจากภายนอก อาทิเช่น เสียงฝนตกหนัก เสียงรถยนต์บนท้องถนน เสียงเครื่องบิน

หลังคาเมทัลชีทเดี่ยว
หลังคาเรียบ
หลังคากระเบื้องดินเผา
หลังคาเมทัลชีท 2 ชั้น
หลังคาเมทัลชีทเดี่ยว

หลังคาเมทัลชีทเดี่ยว

หลังคาเมทัลชีทเดี่ยว ถูกออกแบบเพื่อความประหยัดและใช้งานง่าย สะดวก และค่อนข้างที่จะนำความร้อนสู่อาคารได้อย่างง่ายได้ และเมื่อฝนตกย่อมเกิดเสียงดัง ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลังคาเมทัลชีท

หลังคาเมทัลชีทนั้น ควรติดตั้งฉนวนกันความร้อนอย่างยิ่งเพื่อลดความร้อนที่เข้าสู่อาคารและลดเสียงจากภายนอก อาทิเช่น เสียงฝนตกหนัก เสียงรถยนต์บนท้องถนน เสียงเครื่องบิน

หลังคาเรียบ
หลังคากระเบื้องดินเผา
หลังคาเมทัลชีท 2 ชั้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Cool ‘n’ Comfort RL
Cool ‘n’ Comfort SL
ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานหลังคา SUPERCOOL-G
ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานหลังคา
MicroRoof
Maxflex Sheet
Maxflex Roll
Miron A+