งานฉนวนทนไฟ

งานฉนวนทนไฟ เป็นการป้องกันการเกิดเพลิงลุกลามเข้าไปในบริเวณหลบหนี เช่น ทางหนีไฟ อาคารสูงที่ป้องกันการลุกลามเพลิง

ฉนวนกันความร้อนในงานฉนวนทนไฟ จะต้องไม่เป็นแหล่งเชื้อเพลิง ที่ลุกติดไฟ มีค่าการต้านทานความร้อนสูงป้องกันความร้อนไปอีกฝั่งหนึ่ง และ ต้องสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในบริเวณหนึ่งๆได้

งานฉนวนทนไฟเป็นงานที่จำเป็นอย่างมาก สามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังยืดเวลาในการหลบหนีได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ทนความร้อน
ทนความร้อน

งานฉนวนทนไฟ

งานฉนวนทนไฟ เป็นการป้องกันการเกิดเพลิงลุกลามเข้าไปในบริเวณหลบหนี เช่น ทางหนีไฟ อาคารสูงที่ป้องกันการลุกลามเพลิง

ฉนวนกันความร้อนในงานฉนวนทนไฟ จะต้องไม่เป็นแหล่งเชื้อเพลิง ที่ลุกติดไฟ มีค่าการต้านทานความร้อนสูงป้องกันความร้อนไปอีกฝั่งหนึ่ง และ ต้องสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในบริเวณหนึ่งๆได้

งานฉนวนทนไฟเป็นงานที่จำเป็นอย่างมาก สามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังยืดเวลาในการหลบหนีได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Rock Safe Plus

ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง
Micro Hi-Temp