งานแท็งค์ ( Tanks )

งานแท็งค์ ถือเป็นส่วนที่มีมูลค่าอย่างยิ่งเพราะผลิตภัณฑ์จากการผลิตจะถูกเก็บภายในแท็งค์ และบางอย่างจำเป็นที่จะต้องรักษาอุณภูมิภายในเอาไว้ ฉนวนจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยรักษาผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหาย

งานแท็งค์ ส่วนใหญ่เป็นแท็งค์กลมขนาดใหญ่ ใช้ในการเก็บผลิตภัณฑ์จึงควรพิจารณาด้านของคุณภาพของฉนวนกันความร้อน ราคาสินค้า

แท็งค์
งานหม้อต้ม
งานเวซเซล
งานปล่อง
งานระบบท่อ
งานคอลัมภ์
แท็งค์

งานแท็งค์ ( Tanks )

งานแท็งค์ ถือเป็นส่วนที่มีมูลค่าอย่างยิ่งเพราะผลิตภัณฑ์จากการผลิตจะถูกเก็บภายในแท็งค์ และบางอย่างจำเป็นที่จะต้องรักษาอุณภูมิภายในเอาไว้ ฉนวนจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยรักษาผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหาย

งานแท็งค์ ส่วนใหญ่เป็นแท็งค์กลมขนาดใหญ่ ใช้ในการเก็บผลิตภัณฑ์จึงควรพิจารณาด้านของคุณภาพของฉนวนกันความร้อน ราคาสินค้า

งานหม้อต้ม
งานเวซเซล
งานปล่อง
งานระบบท่อ
งานคอลัมภ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนใยหินProRox-BL

ProRox BL

ฉนวนใยหินProRox-SL

ProRox SL

ฉนวนใยหินProRox-WM
ProRox WM
ฉนวนใยแก้วสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง MicroFiber
Micro Hi-Temp
ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง-HTIFD
ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง