งานคอลัมภ์ ( Column )

คอลัมภ์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนสำคัญภายในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีลักษณะคล้ายกับหมอนข้าง

จุดประสงค์หลักของการติดตั้งฉนวนกันความร้อนในงานคอลัมภ์นั้นเพื่อ ลดความร้อนที่สูญเสีย ป้องกันจากการสัมผัส ป้องกันการเย็นตัวของสารที่อยู่ภายใน เป็นต้น

คอลัมภ์
งานหม้อต้ม
งานแท็งค์
งานเวซเซล
งานปล่อง
งานระบบท่อ

งานคอลัมภ์ ( Column )

คอลัมภ์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนสำคัญภายในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีลักษณะคล้ายกับหมอนข้าง

จุดประสงค์หลักของการติดตั้งฉนวนกันความร้อนในงานคอลัมภ์นั้นเพื่อ ลดความร้อนที่สูญเสีย ป้องกันจากการสัมผัส ป้องกันการเย็นตัวของสารที่อยู่ภายใน เป็นต้น

คอลัมภ์
งานหม้อต้ม
งานแท็งค์
งานเวซเซล
งานปล่อง
งานระบบท่อ
งานคอลัมภ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนใยหินProRox-BL

ProRox BL

ฉนวนใยหินProRox-SL

ProRox SL

ฉนวนใยหินProRox-WM
ProRox WM
ฉนวนใยแก้วสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง MicroFiber
Micro Hi-Temp
ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง-HTIFD
ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง