งานปล่อง ( Chimneys )

งานปล่อง เป็นทางส่งผ่านควันหลังจากการใช้เชื้อเพลิงก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ เป้าหมายของฉนวนกันความร้อนนั้น เพื่อลดการสูญเสียความร้อน เพื่อให้ประหยัดเชื้อเพลิงในการใช้งาน ปกป้องจากการสัมผัสเพราะมีอุณหภูมิที่สูง เพื่อลดเสียงดังจากกระบวนการภายใน

งานปล่องนั้นเป็นงานที่มีอุณหภูมิสูงมากจึงจำเป็นต้องใช้ฉนวนที่สามารถป้องกันความร้อนได้ดี มีส่วนช่วยในการลด เสียงรบกวน และต้องไม่ติดไฟ

ปล่อง
งานหม้อต้ม
งานแท็งค์
งานเวซเซล
งานระบบท่อ
งานคอลัมภ์

งานปล่อง ( Chimneys )

งานปล่อง เป็นทางส่งผ่านควันหลังจากการใช้เชื้อเพลิงก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ เป้าหมายของฉนวนกันความร้อนนั้น เพื่อลดการสูญเสียความร้อน เพื่อให้ประหยัดเชื้อเพลิงในการใช้งาน ปกป้องจากการสัมผัสเพราะมีอุณหภูมิที่สูง เพื่อลดเสียงดังจากกระบวนการภายใน

งานปล่องนั้นเป็นงานที่มีอุณหภูมิสูงมากจึงจำเป็นต้องใช้ฉนวนที่สามารถป้องกันความร้อนได้ดี มีส่วนช่วยในการลด เสียงรบกวน และต้องไม่ติดไฟ

ปล่อง
งานหม้อต้ม
งานแท็งค์
งานเวซเซล
งานระบบท่อ
งานคอลัมภ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนใยหินProRox-BL

ProRox BL

ฉนวนใยหินProRox-SL

ProRox SL

ฉนวนใยหินProRox-WM
ProRox WM
ฉนวนใยแก้วสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง MicroFiber
Micro Hi-Temp
ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง-HTIFD
ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง