งานหม้อต้ม ( Boilers )

งานหม้อต้ม เป็นอุปกรณ์ที่สร้างไอน้ำไปขับเคลื่อน Turbine ทำให้มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง การติดตั้งฉนวนนั้นเพื่อ ลดปริมาณการสูญเสสียความร้อนและเพื่อเพ่มประสิทธิภาพให้กับ Boiler การติดตั้งฉนวนสามารถช่วยป้องกันจากการสัมผัสที่เกิดจากความประมาทได้

หม้อต้ม
งานแท็งค์
งานเวซเซล
งานปล่อง
งานระบบท่อ
งานคอลัมภ์
หม้อต้ม

งานหม้อต้ม ( Boilers )

งานหม้อต้ม เป็นอุปกรณ์ที่สร้างไอน้ำไปขับเคลื่อน Turbine ทำให้มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง การติดตั้งฉนวนนั้นเพื่อ ลดปริมาณการสูญเสสียความร้อนและเพื่อเพ่มประสิทธิภาพให้กับ Boiler การติดตั้งฉนวนสามารถช่วยป้องกันจากการสัมผัสที่เกิดจากความประมาทได้

งานแท็งค์
งานเวซเซล
งานปล่อง
งานระบบท่อ
งานคอลัมภ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนใยหินProRox-BL

ProRox BL

ฉนวนใยหินProRox-SL

ProRox SL

ฉนวนใยหินProRox-WM
ProRox WM
ฉนวนใยแก้วสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง MicroFiber
Micro Hi-Temp
ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง-HTIFD
ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานทนอุณหภูมิสูง