งานบุในท่อระบบปรับอากาศ

งานบุในท่อระบบปรับอากาศ หมายถึง การติดตั้งฉนวนภายในท่อส่งลมเย็น เพื่อช่วยในการลดเสียงรบกวนเนื่องจากแรงลมภายในท่อ นอกจากช่วยลดเสียงแล้วยังสามารถช่วยรักษาอุณหภูมิภายในได้อีกด้วย

งานบุในท่อระบบปรับอากาศ จำเป็นอย่างมากในงานระบบปรับอากาศเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิและลดเสียงรบกวนจากท่ออากาศ เพื่อสร้างบรรยากาศภายในให้เป็นมิตรต่อบุคคล ฉนวนที่เหมาะสมกับงานระบบอากาศต้องเป็นฉนวนที่ปลอดภัย ช่วยลดการส่งผ่านความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน ไม่ซึมซับน้ำจากความต่างของอุณหภูมิภายในท่อ และช่วยลดเสียงจากท่อส่งลมเย็นได้ จึงจะถือว่าเป็นฉนวนที่เหมาะสม

ภายในท่อปรับอากาศ
งานหุ้มท่อระบบปรับอากาศ
ภายในท่อปรับอากาศ

งานบุในท่อระบบปรับอากาศ

งานบุในท่อระบบปรับอากาศ หมายถึง การติดตั้งฉนวนภายในท่อส่งลมเย็น เพื่อช่วยในการลดเสียงรบกวนเนื่องจากแรงลมภายในท่อ นอกจากช่วยลดเสียงแล้วยังสามารถช่วยรักษาอุณหภูมิภายในได้อีกด้วย

งานบุในท่อระบบปรับอากาศ จำเป็นอย่างมากในงานระบบปรับอากาศเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิและลดเสียงรบกวนจากท่ออากาศ เพื่อสร้างบรรยากาศภายในให้เป็นมิตรต่อบุคคล ฉนวนที่เหมาะสมกับงานระบบอากาศต้องเป็นฉนวนที่ปลอดภัย ช่วยลดการส่งผ่านความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน ไม่ซึมซับน้ำจากความต่างของอุณหภูมิภายในท่อ และช่วยลดเสียงจากท่อส่งลมเย็นได้ จึงจะถือว่าเป็นฉนวนที่เหมาะสม

งานหุ้มท่อระบบปรับอากาศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนกันความร้อนสำหรับบุในท่อลม
Micro Duct Liner