งานหุ้มท่อระบบปรับอากาศ

งานหุ้มท่อปรับอากาศ หมายถึง การติดตั้งฉนวนรอบท่อส่งลมเย็น หรือแอร์ภายในอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และ อื่นๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในท่อ และลดเสียงดังจากท่ออากาศ

งานหุ้มท่อปรับอากาศ สามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้เป็นอย่างดี และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศได้เพราะว่าใช้พลังงานน้อยลง ฉนวนที่เหมาะสมกับงานระบบอากาศต้องเป็นฉนวนที่ปลอดภัย ช่วยลดการส่งผ่านความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน ไม่ซึมซับน้ำจากความต่างของอุณหภูมิภายในท่อ และช่วยลดเสียงจากท่อส่งลมเย็นได้ จึงจะถือว่าเป็นฉนวนที่เหมาะสม

หุ้มท่อปรับอากาศ
งานบุในท่อระบบปรับอากาศ
หุ้มท่อปรับอากาศ

งานหุ้มท่อระบบปรับอากาศ

งานหุ้มท่อปรับอากาศ หมายถึง การติดตั้งฉนวนรอบท่อส่งลมเย็น หรือแอร์ภายในอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และ อื่นๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในท่อ และลดเสียงดังจากท่ออากาศ

งานหุ้มท่อปรับอากาศ สามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้เป็นอย่างดี และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศได้เพราะว่าใช้พลังงานน้อยลง ฉนวนที่เหมาะสมกับงานระบบอากาศต้องเป็นฉนวนที่ปลอดภัย ช่วยลดการส่งผ่านความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิภายใน ไม่ซึมซับน้ำจากความต่างของอุณหภูมิภายในท่อ และช่วยลดเสียงจากท่อส่งลมเย็นได้ จึงจะถือว่าเป็นฉนวนที่เหมาะสม

งานบุในท่อระบบปรับอากาศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ฉนวนกันความร้อนสำหรับหุ้มท่อลม
Micro Duct Wrap
Miron System Cool
Maxflex Sheet
Thermobreak