ระบบฝ้า-เพดานแบบฉาบเรียบ

ระบบฝ้า-เพดานแบบฉาบเรียบ เป็นแผ่นยิปซึมที่ยึดติดกับโครงไม้หรือโครงเหล็กนิยมติดตั้งในอาคารบ้านพักอาศัย มีลักษณะสวยงาม สามารถเดินสายไฟและติดตั้งฉนวนได้

ฉนวนที่เหมาะกับงานระบบฝ้า-เพดานแบบฉาบเรียบนั้น ควรมีลักษณะที่สามารถช่วยลดเสียงรบกวนและลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต

ฝ้า-เพดานแบบเรียบ
ระบบฝ้า-เพดานแบบรูพรุน
ฝ้า-เพดานแบบเรียบ

ระบบฝ้า-เพดานแบบฉาบเรียบ

ระบบฝ้า-เพดานแบบฉาบเรียบ เป็นแผ่นยิปซึมที่ยึดติดกับโครงไม้หรือโครงเหล็กนิยมติดตั้งในอาคารบ้านพักอาศัย มีลักษณะสวยงาม สามารถเดินสายไฟและติดตั้งฉนวนได้

ฉนวนที่เหมาะกับงานระบบฝ้า-เพดานแบบฉาบเรียบนั้น ควรมีลักษณะที่สามารถช่วยลดเสียงรบกวนและลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต

ระบบฝ้า-เพดานแบบรูพรุน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ThermalRock B
ThermalRock S
Feel Free
Stay Cool