ระบบฝ้า-เพดานแบบรูพรุน

ระบบฝ้า-เพดานแบบรูพรุน เป็นแผ่นอะลูมิเนียมที่มีการเซาะเป็นร่องหรือเจาะรูเพื่อช่วยในการดูดซับเสียงและปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้น

ฉนวนที่เหมาะกับระบบฝ้า-เพดานแบบรูพรุนนั้น ควรมีลักษณะที่สามารถช่วยลดเสียงรบกวนและลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต

ฝ้า-เพดานแบบรูพรุน
ระบบฝ้า-เพดานแบบฉาบเรียบ
ฝ้า-เพดานแบบรูพรุน

ระบบฝ้า-เพดานแบบรูพรุน

ระบบฝ้า-เพดานแบบรูพรุน เป็นแผ่นอะลูมิเนียมที่มีการเซาะเป็นร่องหรือเจาะรูเพื่อช่วยในการดูดซับเสียงและปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้น

ฉนวนที่เหมาะกับระบบฝ้า-เพดานแบบรูพรุนนั้น ควรมีลักษณะที่สามารถช่วยลดเสียงรบกวนและลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต

ระบบฝ้า-เพดานแบบฉาบเรียบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ThermalRock B
ThermalRock S
Feel Free
Stay Cool