งานระบบฝ้าเพดาน

งานระบบฝ้าเพดาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานตกแต่งภายใน โดยการติดตั้งฝ้า ทั้งแบบ ฉายเรียบ, ทีบาร์ และ แบบรูพรุน งานระบบฝ้าเพดานยังช่วยในเรื่องของการซับเสียงและลดปริมาณความร้อนที่เขาสู่อาคารทำให้ภายในอาคารน่าอยู่และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

การติดตั้งฉนวนในงานระบบฝ้า-เพดานนั้น จะทำติดตั้งบริเวณเหนือ ฝ้า-เพดานนั้น อาจจะใช้ฉนวนใยหินหรือฉนวนใยแก้วที่มีวัสดุปิดผิว
วางลงไปเลย

ฉนวนที่เหมาะกับงานระบบฝ้า-เพดานนั้น ควรมีลักษณะที่สามารถช่วยลดเสียงรบกวนและลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต

ฝ้า-เพดาน
ฝ้า-เพดาน

งานระบบฝ้าเพดาน

งานระบบฝ้าเพดาน ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานตกแต่งภายใน โดยการติดตั้งฝ้า ทั้งแบบ ฉายเรียบ, ทีบาร์ และ แบบรูพรุน งานระบบฝ้าเพดานยังช่วยในเรื่องของการซับเสียงและลดปริมาณความร้อนที่เขาสู่อาคารทำให้ภายในอาคารน่าอยู่และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

การติดตั้งฉนวนในงานระบบฝ้า-เพดานนั้น จะทำติดตั้งบริเวณเหนือ ฝ้า-เพดานนั้น อาจจะใช้ฉนวนใยหินหรือฉนวนใยแก้วที่มีวัสดุปิดผิว
วางลงไปเลย

ฉนวนที่เหมาะกับงานระบบฝ้า-เพดานนั้น ควรมีลักษณะที่สามารถช่วยลดเสียงรบกวนและลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคารได้ดี ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและไม่เป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิต

งานระบบฝ้าเพดาน

รูปแบบงานระบบฝ้าเพดาน

ระบบฝ้า-เพดานแบบฉาบเรียบ
ระบบฝ้า-เพดานแบบรูพรุน