แผ่นบุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น ZofTone เป็นแผ่นผนังสำเร็จรูป เพื่อการดูดซับเสียง ผลิตจากแผ่นกลาสวูล (Glasswool) ความหนาแน่นสูงหุ้มรอบด้านด้วยผ้าใยแก้วทอพิเศษ ออกแบบและผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล ASTM, มอก. 486 และ มอก. 487

การดูดซับเสียงควบคุมเสียงสะท้อน (Sound Absorption)

การออกแบบที่ต้องการลดเสียงสะท้อนเช่น ห้องประชุม โรงละคร โรงภาพยนต์ ห้องบรรยาย ห้องดูหนังฟังเพลงหรือห้องคาราโอเกะ หากมีเสียงสะท้อน หรือเสียงก้องที่เกิดขึ้น จะทำให้ประสิทธิภาพการได้ยินของผู้ฟังลดลง ดังนั้นต้องออกแบบให้วัสดุสามารถดูดซับเสียงได้ดีเพื่อป้องกันเสียงที่มาตกกระทบฝ้า เพดาน พื้นหรือผนัง โดยสามารถดูดได้จากค่า NRC ซึ่งเป็นค่าที่ระบุความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุต่างๆ

Sound Absorption Coefficient (SAC)

SAC คือ ค่าการดูดกลืนเสียงที่ความที่ค่าหนึ่ง SAC = 0.8 ที่ความถี่ 500 Hz หมายความว่า ที่ความถี่ 500 Hz วัสดุชนิดนี้จะดูดซับเสียงไว้ 80% และอีก 20% จะสะท้อนออกไป


Noise Reduction Coefficient (NRC)

NRC เป็นตัวเลขที่จะระบุได้ถึงความสามารถในการดูดซับเสียงของวัสดุ โดยที่ NRC คือ ค่าเฉลี่ยของ SAC (Sound Absorption Coefficirnt) ที่ความถี่ 250, 500, 1,000, 2000 Hz และปักเศษให้อยู่ที่ 0.05 โดยทั่วไปค่า NRC จะต้องมากกว่า 0.40 ถึงจะเป็นวัสดุดูดซับเสียง

การใช้งาน

แผ่นบุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น ZofTone สามารถติดตั้งได้กับผนังทุกประเภท ได้แก่ ผนังคอนกรีต ผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังยิปซั่ม หรือผนังสมาทบอร์ด ฯลฯ เหมาะสมกับการใช้งานในห้องเครื่องจักร ห้องประชุม โรงภาพยนต์

คุณสมบัติพิเศษ

ค่าการดูดซับเสียงสูง

แผ่นบุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น ZofTone มีค่าการดูดซับเสียง NRC (Noise Reduction Coefficient) สูง ช่วยดูดซับเสียงสะท้อน และลดเสียงก้อง (Reverberant Sound) ภายในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มบรรยากาศที่ดีภายในตัวอาคารอีกทั้งผ้าใยแก้วมีคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นเกาะตามพื้นผิว ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีดำ และสีขาว ตามความเหมาะสมในการออกแบบ

ตารางความแตกต่างฉนวนใยหิน ROCKWOOL และ  แร่ใยหิน (Asbestos)

ข้อแตกต่าง ฉนวนใยหินROCKWOOL แร่ใยหิน (Asbestos)
วัตถุดิบ หินบะซอลต์ , โดโลไมท์ กลุ่มแร่ซิลิเกต
แหล่งกำเนิด เครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน การทับถมของกลุ่มแร่ซิลิเกต
ลักษณะเส้นใย ขนาด 4 – 6 ไมครอน เส้นใยปลายมน ขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน เส้นใยแหลมคม
ผลกระทบต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
การจำแนกตามสถาบัน
วิจัยมะเร็งนานาชาติ
กลุ่มที่ 3 ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ กลุ่มที่ 1 เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

คำแนะนำในการติดตั้ง

1.) กำหนดตำแหน่งที่จะยึด Spindle Pin
ให้มีระยะห่างระหว่างหมุดประมาณ 30 – 45 ซม. ในกรณีที่เป็นผนังคอนกรีต ที่มีการทาสีไปแล้วให้ทำการลอกสีออกในตำแหน่งที่จะติด Spindle Pin

2.) ทำการติด Spindle Pin ด้วยกาวชนิดพิเศษ ในกรณีที่เป็นผนังยิปซั่มหรือปนังไม้ สามารถยึดด้วยวิธีตอกตะปูได้

3.) ติด Spindle Pin ตามระยะห่างที่กำหนดไว้แล้วจนครบทุกจุดและทิ้งไว้ให้กาวแห้งเพื่อรับน้ำหนักได้เต็มที่

4.) ติดตั้ง Cylence รุ่น ZofTone กับ Spindle Pin โดยเสียบให้ทะละแผ่นฉนวน มีรูปแบบของการติดตั้งหัวหมุดทั้งสิ้น 2 แบบ

การติดตั้งโดยใช้หัวหมุดพลาสติก

ควรเลือกใช้ Spindle Pin ให้มีความยาวมากกว่าความหนาขแงแผ่นบุผนัง Cylence รุ่น ZofTone ประมาณ 10 – 12 มม.
Cylence รุ่น ZofTone W025 ติดตั้งโดยใช้หมุดยึดกับผนัง ขนาดความยาวของหมุด 32 มม.
Cylence รุ่น ZofTone W050 ติดตั้งโดยใช้หมุดยึดกับผนัง ขนาดความยาวของหมุด 57 มม.

การติดตั้งโดยใช้แหวนรองโลหะ

ควรเลือก Spindle Pin ให้มีความยาวมากกว่าความหนาของแผ่นบุผนัง Cylence รุ่น ZofTone ประมาณ 15 – 25 มม.
Cylence รุ่น ZofTone W025 ติดตั้งโดยใช้หมุดยึดกับผนัง ขนาดความยาวหมุด 50 มม.
Cylence รุ่น ZofTone W050 ติดตั้งโดยใช้หมุดยึดกับผนัง ขนาดความยาวหมุด 65 มม.

ตารางผลิตภัณฑ์

ฉนวนซับเสียง

ฉนวนกันเสียง SCG รุ่น Cylence ZofTone

ตารางขนาดฉนวนกันเสียง เอสซีจี Cylence ZoundBlock

สินค้า ความหนา (มม.) ความคงรูปของแผ่นฉนวน สี ขนาด (ม. x ม.) วัสดุปิดผิวด้านหลัง
W025L-GC 25 แผ่นมาตรฐาน
L : Light
ขาว /  ดำ 0.60 x 0.60
0.60 x 1.20
Plain
ไม่มีฟอยล์ด้านหลังFoil Backing
มีฟอยล์ด้านหลัง
W050L-GC 50 แผ่นมาตรฐาน
L : Light
ขาว /  ดำ 0.60 x 0.60
0.60 x 1.20
Plain
ไม่มีฟอยล์ด้านหลังFoil Backing
มีฟอยล์ด้านหลัง
W025M-GC 25 แผ่นแข็ง
M : Medium
ขาว /  ดำ 0.60 x 0.60
0.60 x 1.20
Plain
ไม่มีฟอยล์ด้านหลังFoil Backing
มีฟอยล์ด้านหลัง
W050M-GC 50 แผ่นแข็ง
M : Medium
ขาว /  ดำ 0.60 x 0.60
0.60 x 1.20
Plain
ไม่มีฟอยล์ด้านหลังFoil Backing
มีฟอยล์ด้านหลัง
W025H-GC 25 แผ่นแข็งพิเศษ
H : High
ขาว /  ดำ 0.60 x 0.60
0.60 x 1.20
Plain
ไม่มีฟอยล์ด้านหลังFoil Backing
มีฟอยล์ด้านหลัง
W050H-GC 50 แผ่นแข็งพิเศษ
H : High
ขาว /  ดำ 0.60 x 0.60
0.60 x 1.20
Plain
ไม่มีฟอยล์ด้านหลังFoil Backing
มีฟอยล์ด้านหลัง